Fyrbodal 170314

Närvarande: Gudrun Tobiasson HRF Tanum-Munkedal, Marianne Schewenius HRF Tanum-Munkedal, Mimmi Claesson HRF Sotenäs, Barbro Eriksson HRF Sotenäs, Gunnar Särnbratt HRF Uddevalla, Berit Swärd HRF Trollhättan-Vänersborg, Kurt Söderqvist FSDB, Harry Eriksson HRF Trollhättan-Vänersborg, Bo Josefsson HRF Lysekil, Britt-Marie Johansson HRF Mellerud, Inger Andersson HRF Mellerud, Grethe Håkansson DHB Västra, Sara Al Dalal Audionom Hörselteam Vuxna, Jakob Malmström Enhetschef Hörselteam, Susanne Frisell Enhetschef Audionommottagningen och Maria Detlin Sekr.

Föregående anteckning

Inga justeringar.

Rapport från Hörselverksamheten

Ny enhetschef för Hörselteamen i Vänersborg och Skövde: Jakob Malmström. Jakob har en bakgrund som dövblind- och teckenspråkstolk, vilket gör att han har stor erfarenhet av både grav hörselnedsättning och dövhet. Han är utbildad audionom som komplement till detta. Jakob började arbeta så smått hos oss före årsskiftet, men kom igång ordentligt i januari- 17. Han arbetar 2 dagar/vecka i Vänersborg och 2 dagar/vecka i Skövde. För tillfället är han föräldraledig på fredagar. Jakob bor i Göteborg och pendlar till oss men är uppväxt i Vänersborg och känner väl till vår omnejd. Det är fritt fram att höra av sig vid ev. frågor på mail eller mobil:

Jakob Malmström
Enhetschef Hörselverksamheten Fyrbodal/Skaraborg
Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen
076-940 29 25 | jakob.malmstrom@vgregion.se
Vänerparken 19, 462 35 Vänersborg

Ombyggnation i Vänerparken

Detta arbete påbörjades för 2 år sedan då vi upplever att våra lokaler fungerar dåligt logistiskt med receptionen på plan 2 bland annat.

Fördelningen mellan våningsplanen efter ombyggnationen kommer att se ut enl. nedan:

Plan 3: Audionommottagning plan 3 som innan

Plan 4: Receptionen ska flytta upp till plan 4 med ett större väntrum och en serviceverkstad samt en del audionomrum. Vi får återkomma kring hur öppettiderna/bemanningen i serviceverkstaden kommer att se ut. Synverksamheten kommer att dela reception med oss och detta kommer att göra att vi kan samverka mer med Syn.

Plan 5: Teamen kommer att finnas här (text/bild, Dövteam och Barn- och vuxenteam), detta sker nu redan i april.

Plan 6: Synverksamheten plan 6

Plan 7: Tolk sitter nu på plan 7 tillsammans med cheferna.

Som en del av denna ombyggnation, har man även sett över säkerheten då vi har helt öppet in till våra mottagningar. Det kommer nu bli säkerhetszoner som man inte kommer förbi, utan endast tar sig till reception/väntrum. Man kommer att bli hämtad av vederbörande personal vid sitt besök. De våningsplan som inte har reception kommer att vara låsta.

Vi bjuder in till inflyttningsfest när vi är klara!

Verkstadsinfo kommer nästa möte

Extern webbplats

Ny layout på vår externa hemsida: http://hoh.vgregion.se/ Gå in och kika och återkom gärna med synpunkter!

Patientavgift för personer över 85 år

Alla personer som är 85 fyllda har fri besöksavgift. Man får dock betala för borttappad hörapparat. Detta ska gälla all hälso- och sjukvård.

Hörselteamen, rekrytering

2 nya pedagoger är anställda i Skövde.

Just nu har vi en föräldraledig kurator och vi har sökt efter vikarie. Psykologen i Vänersborg har valt att sluta och kommer sluta redan den sista mars. Vi söker efter psykolog både till Skövde och Vänersborg.

Rapport från brukarorganisationerna

HRF Mellerud

Man har upplevelsen att det tidigare varit lättare att få Hörselverksamheten att komma och närvara vid olika möten som HRF medverkar i/anordnar. Behov kvarstår. HRF Mellerud påpekar att detta informationsutbyte är viktigt och värdefullt från båda sidor. HRF kan vara behjälpliga med att samordna sina träffar med andra föreningar/områden och även samordna med olika pensionärsföreningar för att minimera antalet gånger som Hörselverksamheten behöver åka ut.

Svar från Susanne Frisell:

Hörselverksamheten får mycket förfrågningar om att delta vid olika möten och informationsträffar. På grund av detta har enhetscheferna enats om en prioriteringsordning, där HRF är en förening som vi prioriterar. Pensionärsföreningar kan vi behöva säga nej till då tiden inte räcker till. Det är därför viktigt att det är en tydlig frågeställning och information från den som ringer oss så vi vet hur vi ska prioritera.

DHB

Grethe informerar att DHB nu ska ta över TUFF utbildningen som tidigare legat i Kungälv. Detta är teckenspråksutbildning för föräldrar (se information på SPSM :s hemsida: https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/for-foraldrar/teckenspraksutbildning/). Denna utbildning kommer från och med hösten 2017 att vara i DHB ´s regi, i Vänersborg. Grethe har ett önskemål om att få komma till föräldrautbildningar och Hörselverksamheten och informera om detta.

HRF Mellerud

Inger berättar om en händelse i veckan där hon samverkat med Dövblindteamet ang. en medlem, vilket hon var mycket positiv efter!

HRF ´s samlade broschyr är nu klar. Kan både lämnas ut som tryckt broschyr samt att den finns i utskriftsformat.

Inkomna frågor

Hur får man reda på att man är berättigad handikappersättning?

Sara Al Dalal (audionom Hörselteamen) svarar: Det finns ett antal målgrupper som ledningsgruppen bestämt, som ska remitteras till Hörselteam Vuxna, däribland personer som har en grav hörselnedsättning. Man utgår från vissa riktvärden i audiogrammet för att fastställa att det rör sig om en grav hörselnedsättning. Dessa personer får alltid information från Hörselteam Vuxna om att de kan ansöka om handikappersättning. Dock måste man kunna bevisa för Försäkringskassan att den grava hörselnedsättningen uppstod före fyllda 65 år. Teamet kan hjälpa till med ansökan, läkarintyg ska också bifogas. Viktigt är att läkaren skriver tydligt i sitt intyg samt om det föreligger fler funktionsnedsättningar. 

Läs med på Försäkringskassans hemsida: https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/bYsxDsIwEATfQnG1jejoIsQHoInSRAcxycmwPvku5vuQhopyZ2bDEPowgJvM7FLAz-_u3_fXUdkX2h86iqcCT_Drebwk0wKTlihqlcauqRrFx4q8vQ1pMnaHYKa4MCbJrFvzg3W9VcnjHxc0d7sPG4b6sg!!/

De personer som identifieras med en grav hörselnedsättning, fyller vi även i en enkät till ett kvalitetsregister för personer med grav hörselnedsättning: https://hnsv.registercentrum.se/om-registret/om-registret-for-grav-horselnedsattning-hos-vuxna/p/HJ_eQtBr7M 

Susanne Asp i Hörselteam Vuxna är vår kontaktperson i arbetet med detta kvalitetsregister.

Hur går man tillväga om en hörapparat går sönder på en storhelg?

Svar: Vi förstår att det kan bli oerhört problematiskt om man är starkt beroende av sina hörhjälpmedel. Vi har ju arbetsschema dagtid, ej helgdag, tyvärr har vi ingen jourverksamhet. Vi kan stötta upp med att fixa reservapparat inför resor eller någon storhelg, men detta blir ju svårt om alla skulle begära det såklart.

Om hörapparaten går sönder den 24/12 så har vi ju dessvärre stängt. Om man då åker in till närmaste Hörselverksamhet första vardagen, så är det bra om ni ringer före för det blir problematiskt för oss att ta emot obokade patienter.

Lokalsjukhusen är inte alltid bemannade alla vardagar, så det är riskabelt att åka dit utan att ringa före. I Bäckefors har vi mottagning oftast tisdag, onsdag, torsdag. Nu har vi haft lite extra bemanning i Bäckefors vissa dagar, men vissa av dessa dagar är avsatta för läkarmottagning.

Vi har ingen möjlighet att ha akutverksamhet på kvällar och helger. Vi har en serviceverkstad mån-fre som kan ta oplanerade besök, men denna person kan komma att plockas in om någon personal är sjuk.

Önskemålet från HRF är att det ska finnas någon mottagning öppen under helgen så man kan få en reservdel till sin hörapparat. Kan ngn i regionen ha jour?

Susanne svarar att i dessa fall då man är så beroende av sin hörapparat så kanske man får ligga steget före och begära en reservapparat inför långhelger.

Harry berättar att det är liknande om hans CI skulle gå sönder under helgerna. Det blir ett oerhört stort problem. Detta önskas att vi påtalar till verksamhetschefen.

Önskemål om att bjuda in verksamhetschefen kommer till ett brukarråd i Fyrbodal

Berätta vilken roll han har och hur hans arbete ser ut. Susanne säger att vi tar med denna fråga till Mattias.

Utbildning till kommunernas hörselombud?

I vår har vi ingen utbildning, vi ska bjuda in till fortbildning i höst för dessa personer.

Kommunerna vet att vi kallar dessa personer då kallelsen går till dessa personer/chefer.

Håller vi vårdgarantin på 3 mån?

Ja, vi håller denna och har gjort detta länge. Vi arbetar systematiskt för att hålla vårdgarantin. Vi kallar de flesta direkt, många kallas redan efter 1 månad. Dock på lokalsjukhusen, såsom Strömstad kan bli något längre väntetid då dessa tider prioriteras till de som verkligen inte kan åka till oss i Vänersborg. Detta gör att väntetiden i just Strömstad kan bli något längre.

Vi arbetar mycket kring telefontillgängligheten ska bli ännu bättre. Vi har ökat vår tillgänglighet från 72 % till 92 %, vilket är oerhört positivt. Vi har gjort en del arbete för att åstadkomma detta.

Hörselskadade barn som ska börja skolan, stadiebyten m.m. rutiner för vårt arbetssätt

Vi bjuder med oss en barnaudionom eller pedagog till vårt nästa möte för att berätta kring detta.

När man får en ny hörapparat, skickas alltid ny instruktionsbok med?

I samband med att hörapparat ordineras lämnas både muntlig och skriftlig information. I rehabiliteringsplanen som upprättas ingår denna typ av information. Audionomen skickar alltid med programinställningarna med patienten tillsammans med rehabiliteringsplanen.

Nästa möte:

Tisdag 12/9 kl. 13:30-16:00 (förmöte kl. 10:00) i Regionens hus, Vänersborg. Lokal: Visionen. Rummet är bokat kl. 10:00-16:00 för ev. förmöte

Till nästa möte önskas: Info från verkstad, barnaudionom, pedagog

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26