Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselteam Skövde, anteckningar brukarråd 10 november 2020

Minnesanteckningar från lokalt brukarråd via Skype

Närvarande:

Habilitering & Hälsa: Angelica Eriksson och Emma Smedman, enhetschefer

HRF: Agne Fröjd, Bengt Gereonson, Eva Löfquist Beglert, Ingrid Nordquist och Berit Jildenhed.

Sekreterare: Annelie Rickstrand

Frågor till hörselrådet november 2020 från HRF

Föräldrar till hörselskadades barn efterfrågar träffar

Föräldraföreningen är vilande idag pga tids- och engagemangbrist hos föräldrarna. Habilitering & Hälsa arbetar med vårdprocess barn och det finns planer på att starta grupper som kanske kan fortsätta senare i form av föräldraförening via HRF.

Hur många hörselskadade skolelever finns i Skaraborg?

Emma svarar: 222 barn i skolåldern inom Skaraborg, 242 barn upp till 20 år.

Klagomål på att inte få hjälp på arbetsplatser

HRF har hört om personer som har problem på arbetsplatsen. En brukare har haft problem med mobbing och bad HRF om hjälp.                 

Emma svarar: Patienten kan alltid vända sig till Habilitering & Hälsas hörselteam. Habilitering & Hälsa kan inte säga till arbetsgivare vad de ska göra men kan stötta patienten inför samtal med chef.

Exempel på stöd från HRF; Någon kan komma och berätta om hur det är att ha en hörselnedsättning, på arbetsplatsen. Hörselverksamheten kan kontakta HRF i samband med arbetsplatsbesök om patienten vill.

Klagomål på att inte få bra hjälp på audionommottagning

Patient fick lämna åter hörapparater pga liten användningstid. Frågan har varit uppe i regionala brukarrådet. Patienten kontaktad och ärendet löst. Förbättringsarbete i verksamheten påbörjat.

HRF möter många som inte klarar av sina hörapparater

Många som ej använder, hörapparaterna ligger hemma. Behöver kanske jobba mer. Agne berättar att i Kalmar län har de haft ett projekt där de följt upp hörapparatsutprovningar med flera träffar vilket gett bra resultat.

Hörapparater från andra regioner?

Vad gäller vid återlämning av hörapparater från avlidna om hörapparat provats ut i annan region? Angelica svarar: Om hörapparaten är privatköpt så är det upp till patienten vad den vill göra med hörapparaten. Det går bra att lämna till audionommottagning.  Om hörapparaten hör till annan region så bör den lämnas in där den  kommer ifrån.

 

Reparation av hörapparat som är köpt privat.

Patient har hörapparat sedan 6 år tillbaka, köpt i Falkenberg. Var hos audionom och behövde en justering. Fick besked att audionom inte får befatta sig med hörapparat som ej är landstingets.

Angelica svarar: Grundregeln är: Köpt privat, hanteras privat. Men får vi in en trasig hörapparat hjälper vi till ändå. Har man köpt hörapparater privat och sedan flyttat och nu söker vård hos oss så behöver en bedömning göras. Vi kan inte justera utan bakgrundsinformation t ex tidigare audiogram. Om befintliga hörapparater inte är tillräckliga påbörjas ny rehabilitering.

Arbetet med nya tinnituspatienter?

Ingrid undrar hur behandlingen med tinnitusdrabbade fortgår i coronatider. Går den, som allt annat, på sparlåga? För något år sedan fanns en grupp, som skulle ta hand om tinnitusdrabbade patienter.

Emma svarar: Vi har jobbat fram ett material och gruppen var planerad till våren. Nu har vi fått skjuta sammankomsterna framåt, vet ej ännu hur våren blir och oklart när vi får ha grupper igen. Våra kuratorer och audionomer vill och ser behovet och jobbar ständigt med dessa patienter. Vi hjälper patienter med diagnostiserad hörselnedsättning och tinnitus. Vid enbart tinnitus hänvisar vi till vårdcentral.  Två kuratorer jobbar med KBT och tinnitus. Det krävs ganska mycket av patienten att gå igenom en KBT-behandling.

Man kan även få vanligt samtalsstöd samt besök hos audionom. Vi jobbar aktivt och har flera metoder för att hjälpa tinnituspatienter. 

Någon hos oss kommer gärna ut och pratar om behandling för tinnitus till HRF.

Enklare språk hos audionomerna.

Ingrid vill också vädja till audionomerna att uttrycka sig så enkelt som möjligt när de pratar hörteknik, särskilt med de äldre brukarna.

Det har även kommit in klagomål från brukare angående bemötande och svårigheter att förstå audionomen. Går det göra manualerna mer lättförståeliga?

Angelica svarar: Manualer från tillverkare är med vid upphandling, men svårt att utvärdera vad som är lättförståeligt. Kort guide hur man gör rent till exempel finns, men ingen för ‘allt runtomkring’.
HRF har inte broschyrer för detta, men det finns hörselhjälpare i föreningarna. De har blivit utbildade av Habilitering & Hälsa. De behöver få en uppdatering och nya människor kommer in och kan bli hörselhjälpare. Angelica ber att HRF samlar ihop de som är/vill bli hörselhjälpare. Enligt Agne bör det vara 15-20 hjälpare totalt i Skaraborg med alla föreningar, 2 st i varje. Agne har program sedan tidigare och kommer att mejla över det. Det är dock lite svårt i coronatider att genomföra utbildning då det behöver vara lite praktiskt. HRF samlar ihop de som ska vara med. Så får vi ordna med sammankomst sedan.

En praktisk detalj: Telefonen till taxi och färdtjänst vid centralreceptionen i Lidköping är (enligt rapport från medlemmar) placerad där många människor passerar. Det är svårt att höra för den som har nedsatt hörsel. Svårt för hörselskadade att ringa från mobiltelefon. Kan taxitelefonen flyttas? En fråga för Tillgänglighetsdatabasen.

Diskussioner om de olika föreningarna. Är det möjligt för lokalföreningar att sälja vaxfilter till sina medlemmar? Bengt Gereonson, HRF i Falköping svarar att de har tagit hem filter, stavar är de vanligaste och det är några brukare som köper.

Emma om Cochleaimplantat

Verksamhetschef Mattias Johansson har kontaktat HRF om CI-patienter.
Inför att patienter ska få CI ska man få träffa erfaren CI-användare. Nu önskas ett samarbete med HRF, finns det medlemmar med CI? Mattias Johansson vill att vi ska jobba fram en rutin. Finns det personer som patienter kan vända sig till för att få reda på hur det är att ha CI? Ingrid och Agne skickar kontaktuppgifter. Ingrid kontaktar medlemmar för info om att de eventuellt kommer att bli tillfrågade.

Det handlar om att finnas till hands för de som står på tur att få CI. Kan få veta vad som fungerat och inte. Hur det är och om vikten av att ha tålamod.    

Hur vill HRF att brukarrådsmötet ska se ut

  • Viktigt med dialog, att få lyfta fram klagomål från brukarna. Habilitering & Hälsa vill veta om klagomålen, men utan att patient- eller personalnamn nämns. Be brukaren kontakta mottagningen eller direkt till chef om det behövs för att lösa individuella ärenden.
  • Medlemmarna i HRF vill få information om nya hjälpmedel. Kanske kan Emma och Angelica berätta lite om hur utvecklingen ser ut.
  • Det är önskvärt att HRF inför brukarråd skickar in frågor som till dagens möte så kanske svar kan ges direkt vid mötet.
  • Kan skype-möte ske i annat rum, det ekade idag.
  • Habilitering & Hälsa skriver minnesanteckningar och skickar ut efter mötet.
  • Nytt brukarråd till våren, förslagsvis i april. Förhoppningsvis kan vi träffas på Trädgårdsgatan, annars via Skype igen.
  • Intresse finns även att veta lite statistik på antal patienter och hörapparater etc.

Övrigt

Bengt har haft med audionom på informationsträffar, det har varit väldigt bra.

Ingrid berättar att audionom som arbetar med barn var inplanerad att vara med på informationsträff, men det blev inställt på grund av pandemin.
En nyhet är ett projekt i Mariestad som handlar om justering av hörapparat på distans. Projektet pågår på fler orter i VGR. Det behövs fortfarande besök på Hörselverksamheten för hörselprov och utprovning, men sedan finns möjlighet att justera på distans, höja och sänka med mera. Det dröjer dock innan vi kan köra igång på bred front. Det finns med i plan för kommande upphandling. Eventuellt bjuda med audionom till nästa möte för mer info om projektet.

Pedagoger och kuratorer har träffat patienter mycket digitalt nu under corona. Alla patienter som vill får komma och avgör själva hur de vill göra.

Det nämns ett problem för patienter boende i Töreboda, Hova och Gullspång. De har ingenstans att enkelt lämna in en trasig hörapparat. Det fungerar så bra till exempel på audionommottagning Mariestad med brevlådan utanför samt hörhjälpmedelsmottagningen i Skövde.  Kan brukare lämna in hjälpmedel via vårdcentral och få hjälp att skicka in via lab-bil? Angelica tar frågan vidare.

Senast uppdaterad: 2021-05-31 09:28