Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 171002

Synverksamheten Skövde

Möte: Brukarrådsmöte

Plats: Synverksamheten, Konferensrum Ögonblicket Trädgårdsgatan 15 D i Skövde

När: 171002 kl. 14:00-16:00

Närvarande:         Britt Artursson, SRF

                           Kjell Karlsson, SRF

                           Mattias Ahlkvist, US Väst 

                           Claes-Göran Johansson, SRF

                           Anette Jernberg, FSBU
                           Nils, FSBU
                           Berit Jildenhed, FSDB

                           Eva Bjuke, Synverksamheten

                           Maud Gustavsson, Synverksamheten

                           Eva Lindqvist, sekreterare,Synverksamheten

 

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

§1                        Genomgång av föregående protokoll

§2                        HST Info

§3                        Ekonomi

§4                        Vårdgarantin

§5                        Personalsituationen,

Synverksamheten

§6                        SMS-påminnelse

§7                        Klagomål/förbättringar

§8                        Frågor och nyheter från föreningarna

§9                        Ny mötestid

 

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

 §1 Eva Bjuke går igenom föregående mötesprotokoll.

 §2 Eva Bjuke informerar om den omorganisation av Habilitering och Hälsa som gjordes för 4 år sedan då den delades upp i två block, Habiliteringen samt HST.

Nu har det gjorts en genomlysning av den nya organisationen av företaget Ekan på uppdrag av Mikael Forslund.
HST-blocket delas upp i ett Hörselblock där Mattias Johansson är kvar som verksamhetschef samt ett Syn- och Tolkblock där det blir en ny verksamhetschef. Habiliteringen delas upp i två block, Vuxenhabiliteringen samt Barnhabiliteringen, även där kommer det att vara en verksamhetschefer för respektive block. Mer information kommer efter ledningsmötet med Mikael Forslund.

§3 Ekonomin ser bra ut.

 §4 Eva Bjuke informerar om att Synverksamheten klarar vårdgarantin.

 §5 Synverksamheten i Skövde kommer anställa en kurator som kommer jobba 100% samt en ny pedagog på 100% som kommer att jobba med synrehabiliteringen för barn.

 §6 Från och med december 2017 kommer vi kunna skicka ut SMS-påminnelse om tid till våra patienter.

 §7 Mattias Ahlqvist berättar att det upplevs positivt att man kan gå in via Mina vårdkontakter på 1177.se och skriva ut egenremiss samt avboka tider. Han tycker att detta fungerar bra.
Britt Artursson, SRF tycker att det är svårt att komma in då det inte fungerar så bra ihop med JAWS skärmuppläsningsprogram. Hon tar kontakt med andra JAWS-användare angående detta. Synverksamheten kommer lyfta frågan med IKT-konsult Thomas Göthberg.

 Britt Artursson pratar om att det kan vara ett problem med hur man ska ta till sig ny teknik och har önskemål om utökade resurser för utbildning inom detta.

Diskussion angående IT-säkerhet.

 Samtal fördes om att vit käpp är ett bra hjälpmedel för att påvisa sin synnedsättning för andra, men att man även kan råka illa om man träffar på fel personer.

 Frågan om någon form av ledsagningsbevis har lyfts. Eva Bjuke ställde frågan om det räcker med att Synverksamheten skriver ut ett intyg om att patienten är inskriven på Synverksamheten och får svaret att det borde räcka. Eva Bjuke tar med sig frågan.

 Berit Jildenhed undrar över hur det går till för att få komma till Synverksamheten för ett första besök och får svar att det krävs en remiss ifrån ögonläkare.

 Diskussion förs gällande daisyspelare, olika appar för ljudböcker samt böcker via Legimus. Om man har taltidning så får man en daisyspelare via sin tidning.

 §8 Britt Artursson informerar om kommande kongress där det ska fattas beslut gällande rehabilitering.

 Ny organisation och ekonomi (gällande ledarhundar).

 Claes-Göran Johansson berättar att de har träffar på för olika kommunstyrelser och informerar dem. De får prova på att gå med ögonbindel och vit käpp, samt syntolkning av film. Britt Artursson talar om att ordförande för kommunstyrelsen i Essunga hörde av sig och han tyckte att detta var så bra att han gav som förslag att SRF borde besöka Kommunfullmäktige efter valet 2018 och låta dem prova på detta.

Berit Jildenhed berättar att deras kongress var i maj och där beslutades bland annat att starta upp ett projekt ”Hälsoverkstad” och detta är ett treårigt projekt för att hitta former för hälsa-motion/träning.

Diskussion om hur Synverksamheten ska ta upp ämnet hälsa med patienterna och vad Synverksamheten ska göra med svaren.

 Kjell Karlsson berättade om att Öppet Hus i Karlsborg var väldigt lyckat.

 Britt Artursson menar att SRF måste ut och visa sig mer bland folk.

 Mattias Ahlkvist informerar om att US Väst har bytt namn och logga. Det nya namnet är Unga Med Synnedsättning Väst.

Han talar även om att de kommer att ha en julfest.

De besöker skolor och informerar elever och lärare och har ”Förarutbildning” för färdtjänstchaufförer och taxichaufförer

Anordnar utbildning för arbetsgivare, där de påvisar att det går bra att anställa personer med synnedsättningar samt deltar på mässor.

Anette Jernberg berättar att seglarlägret i somras gick bra. Hon talar om att de ska ha ett höstläger i mitten av november samt att de kommer anordna en skidresa till alperna. Britt Artursson efterfrågar information om FSBU:s aktiviteter för barn och ungdomar och Anette Jernberg kommer att maila över detta till SRF.

 §9 Nytt brukarrådsmöte bestäms till måndagen den 5 mars 2018 klockan 14:00 – 16:00 i konferensrum Ögonblicket på Trädgårdsgatan 15 D.

 Vid protokollet

Eva Lindqvist

Medicinsk sekreterare

Synverksamheten Skövde

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:21