Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 171004

Synverksamheten Borås

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2017-10-04

Närvarande:      Jan Gunnarsson, SRF Borås

                             Anette Jernberg, FSBU

                             Nils Posse, FSBU

                             Marita Johansson, SRF Mark

                             Göte Gustafsson, SRF Ulricehamn

                             Lilian Carlsson, FSDB

                             Valon Hetemi, Synverksamheten    

Ej närvarande:  Sonja Jonsson, SRF Lerum

                             Mattias Ahlquist, US

                  

1)   Mötets öppnande

Valon Hetemi hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2)   Utse sekreterare och justerare

Anette Jernberg utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3)   Presentation av ledamöter

Vi går bordet runt och presenterar oss.

4)   Föregående minnesanteckningar

Valon Hetemi går igenom föregående protokoll och som sedan läggs till handlingarna.

5)   Frågor från lokalföreningarna

Göte ställer frågan om vi lämnar information till nya patienter om föreningarna och nysynskadekursen. Svaret är att Synverksamheten inte gör det längre.

Jan lyfter frågan om många går på kurser på Fristad folkhögskola och svaret är att det löper på och man har rätt till sjukresa till introduktionskursen.

Anette berättar att de ska ha ett höstläger i Göteborg i november.

I somras hade de ett seglarläger där några nya familjer deltog.

De ska syntolka teaterföreställningen Sunes jul på konserthuset i Göteborg den 2 december.

Den 16 oktober är det den vita käppens dag och då har man en hjälpmedelsutställning klockan 12:45 – 17:30 på Simonsland.  Några företag som deltar är LVI, Kjell och Company och synlådan.

I Ulricehamn har man måndagsträffar där bland annat representanter från Synverksamheten deltagit vid ett tillfälle.

Lilian berättar att de planerar att ha ett höstmöte på lördag i Göteborg. Döv- blindteamet kommer dit och informerar och så blir det hjälpmedelsvisning. I somras hade de en kulturresa till Öland och Kalmar. Kulturhuset i Borås hade i somras en utställning som hette Kännbart som var väldigt intressant. Man fick känna på olika föremål och upptäcka olika saker med hjälp av känseln.

6)   Information från Synverksamheten

Valon Hetemi informerar om att en optiker sagt upp sig och vi har med anledning av det anställt en ny optiker som tillträder vid årsskiftet. Vi ska även anställa en ny synpedagog. Nästa år kommer en av synpedagogerna gå i pension så man vill anställa i god tid.

Vi håller vårdgarantin och erbjuder nästan alltid tid inom 60 dagar.

När det gäller ekonomin så ligger man på plus. Synverksamheten har startat upp en kompetenshöjande utbildning för synpedagogerna. Utbildningen kommer bland annat att innehålla ögonmedicin, optik och synrehabilitering. Det kommer externa föreläsare men även optiker från Synverksamheten deltar. Syftet är att det ska erbjudas jämlik vård i hela regionen.

Synverksamheten har börjat använda arbetskläder efter ett beslut från chefsläkaren inom Habilitering och Hälsa. Synverksamheten i Vänersborg har flyttat till nya lokaler i Vänerparken.

Synverksamheten kommer att ha en anhöriginformation den 9 november. Träffen vänder sig enbart till anhöriga och man kommer att informera om vad det innebär att leva med en synnedsättning.

SMS påminnelse är på gång och kommer förhoppningsvis att fungera från 1 december. 2 dagar innan besöket går det ut en påminnelse.

Det ska bli en omorganisation i Habilitering och Hälsa som innebär att två verksamheter blir fyra. Från årsskiftet ska Habiliteringen delas upp i Barn respektive vuxenhabilitering. HST (hörsel, syn, tolk) kommer att delas upp i Hörselverksamheten och syn/tolk verksamheten.

Ny verksamhetschef ska rekryteras till Syn/tolk då nuvarande verksamhetschef går över till Hörsel. En anledning till detta är att områdena har visat sig vara för stora vilket inneburit att enhetscheferna inte fått den stöttning man behövt och beslut har tagit lång tid.

Jan lyfter frågan om det kommer remisser från Rehabs hjärnskadeteam och svaret är att det gör det, dock inte särskilt ofta.

Anette lyfter frågan om utbildning i smartphones och surfplattor. Synverksamheten lär ut grunderna men kan inte gå in på detaljnivå och enskilda önskemål. Ett samarbete med SRF hade varit väldigt bra då SRF kan ge mer individuell utbildning.

7)   Nya hjälpmedel

Valon Hetemi ger information om att vi har ett nytt avtal för läs-tv från 1 september. ADL och käppar är också på gång med nytt avtal som träder i kraft vid årsskiftet.

8)   Övriga frågor

Gösta lyfter en fråga om en dam som fått en räkning från Telia för nummerupplysning. Hon har bytt riktnummer och då följer det nya numret inte med. Man måste gå in och ansöka på nytt när man byter telefonnummer.

9) Datum tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 7 mars klockan 10:00 – 12:00 och hålls på Synverksamheten i Borås och kaffe serveras från 09:30.

10) Avslutning

Valon Hetemi tackar för dagens möte.

 

Vid protokollet

 

Elisabeth Ekström                Anette Jernberg

Sekreterare                          Justerare

 

Valon Hetemi

Ordförande

Senast uppdaterad: 2017-11-14 14:08