Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd 181004

Närvarande från Brukarrådet:   
Britta Johansson, Anette Jernberg, Janne Svensson, Sture Johansson, Per Karlsson, Curt Söderqvist                                                               

Från Syncentralen:

Sofia Evertsson, Katarina Molin, Mats Olofsson.

 1. Föregående minnesanteckningar
  Genomgång av föregående minnesanteckningar.

  Informerar om att ungdomsgrupp blir i Fristad runt v.25 2019.

  Vi har fått information om att en enkätundersökning eventuellt kommer att ske i oktober eller november, den är nationell och utförs av SKL (Sveriges kommuner och Landsting).
  Verksamhetschefen återkommer då hon fått mer information om i vilken form eller om enkäten blir av inom Syncentralen.

  Lokaler: Nu är receptionen på plan 4 igång och det har fungerat bra. Receptionspersonal hjälper till. Apparat där man får ut nummerlapparna ska vara punktmärkt. Mia från Syncentralen har under sommaren varit behjälplig och informerat hörselpersonal vid bemötande. Kaffe finns där nere.

  Brukarna undrar hur man vet att det är sin tur då nummerlappen inte läses upp vid utskrift, och heller inte ”ropas” ut.
  Svar: Receptionspersonalen ska vara behjälpliga.

  Information från Syncentralen
  Ekonomi:
  Vi ligger på minus och arbetar på det, försöker minimera konsekvenserna för våra patienter.
  För att dra ner på konsult-kostnader får Vi hjälp av IT-utbildare Tony från Syncentral Göteborg. Patienterna kan åka dit eller så kommer Tony hit.
  Vi arbetar på att anställa en IT-personal.

  Vårdgarantin:
  Klarar Vi.
 2. 2.     Frågor och nyheter från SRF:

  Per undrar om vi har bytt namn igen, från Synverksamheten till Syncentralen.
  Svar: Ja, vi heter numera Syncentral Vänersborg.
   
  Sture undrar om det finns ett kort som brukaren kan använda som intygar att man behöver ledsagare vid t.ex. ett evenemang, dvs att ledsagaren går in/med gratis.
  Svar: Vi har/gör inga kort men vi kan skriva ett generellt intyg till en kostnad på 100 kr. Intyget intygar synnedsättningen och om man har behov av ledsagning.

  Sture: Det ryktas om att Vänersborg ska slås samman med Skövdes Syncentral.
  Svar: Nej vi ska inte slås ihop, däremot har vi gemensam chef.

  Janne: Det ringer fortfarande patienter och frågar om Syncentralen kan utbilda på Mac.
  Svar: Ja det kan vi. Gäller det skärmläsning kan Tony från Syncentralen Göteborg utbilda.

  Sture: Hur använder ni er av syn- och hörselinstruktörerna.
  Ex: Utbilda/visa i hemmet och vid O&F.
  Svar: Sofia informerar om att vi fortfarande har träffar med de Syn- och hörselinstruktörerna årligen samt att vi samarbetar med dem gällande t.ex. uppmärkning i hemmet, repetera/upprätthålla kunskap genom träning, dock är det vårt ansvar för att göra en utredning/utprovning, inträning och uppföljning.

  Per: Det ska finnas glasögon med kamera som kan läsa upp text samt tala om ansikts-igenkänning m.m.
  Svar: Vi känner till produkten, den är inte upphandlad. Appen Seeing AI har flera av funktionerna som kameran har.
  Fråga: Kan patienten ansöka om att få hjälpmedel som inte är upphandlat?
  Svar: Det finns möjlighet att ansöka om avsteg, om upphandlade produkter har provats och ej uppfyller behoven som patientens har, sedan är det chefen som beslutar om patient beviljas hjälpmedlet eller inte.

  Per: SRF ska starta ett kamratstödjarprojekt för ”ny-synskadade”, och undrar om de kan få reda på hur många nya patienter som Syncentralen får in varje år?
  Svar: Sofia tar upp frågan med Eva och ber henne återkoppla.

  Kurt: Undrar om det finns någon dosa som kan särskilja de nya mynten?
  Svar: Sofia informerar att vi inte har någon sådan på Syncentralen.

  Ny mötestid:
  Torsdagen den 7/3-19 klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00.

  Vänligen svara på nästa inbjudan så att vi vet att alla tagit del av den.
  Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Sofia Evertsson                          Mats Olofsson                  Katarina Molin
Synpedagog                               IT tekniker                          Assistent

Senast uppdaterad: 2018-10-10 11:25