Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190304

Möte: Brukarrådsmöte

Plats: Synverksamheten, Konferensrum Ögonblicket Trädgårdsgatan 15 D i Skövde

När: 190304 kl. 14:00-16:00

Närvarande:         Britt Artursson, SRF

                             Mattias Ahlkvist, US Väst 

                             Claes-Göran Johansson, SRF
                              Eva Bjuke, Syncentral

                             Maud Gustavsson, Syncentral                             

                             Kristina Öberg, Syncentral

Ej närvarande:      Kjell Karlsson, SRF

                             Anette Jernberg, FSBU

                             Nils Posse, FSBU

                             Berit Jildenhed, FSDB

      

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

§1                         Genomgång av föregående protokoll

§2                         ST Info

§3                         Ekonomi

§4                         Vårdgarantin

§5                         Personalsituationen synverksamheten

§6                         Patientenkät ht 2018

§7                         Klagomål/förbättringar

§8                         Frågor och nyheter från föreningarna

§9                         Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

§1 Eva Bjuke går igenom föregående mötesprotokoll. 

§2 Det har varit många uteblivna besök på Syncentralen i Borås, som motsvarar en månads arbetstid. Man har därför tittat på de andra synverksamheterna, där det vid 445 besök endast varit 5 uteblivna, vilket motsvarar 5,9 % och det är inte mycket. 

Mattias Ahlkvist ställer frågan hur många uteblivna besök det är på sommaren. Han tänker då på att man kan vara bortrest och besöket kan vara snabbt efter man fått kallelsen. Syncentralen har som rutin att ta telefonkontakt med patient om snar/snabb tid ges.

Vidare tar Mattias Ahlkvist upp att postgången ofta är dålig och kallelsen till exempel kan komma fram en dag innan besöket eller ibland inte alls. SMS-påminnelse skulle lösa mycket av problemet, i alla fall hos den yngre patientgruppen. Eva Bjuke svarar att det vore bra med SMS-påminnelse, men som det är nu behöver systemet uppgraderas med mera. 

§3 Ekonomin ser ansträngd ut på Habilitering & Hälsa överlag. Det blir tufft ekonomiskt år 2019. 

§4 Vårdgarantin klarar vi i Skövde samt även i Göteborg, Borås och Vänersborg. 

§5 Optiker Matilda Ljunggren går på föräldraledighet i sommar. Synpedagog och optiker Evelina Johansson kommer arbeta som optiker under Matilda Ljunggrens ledighet. Vikarierande synpedagog för Evelina Johansson kommer anställas under den perioden. 

Det var 44 sökande till arbetet som IKT-tekniker. Mikael Kjellqvist fick tjänsten och kommer börja arbeta på Syncentralen 190318. IKT-konsult Thomas Göthberg blir kvar en månad för introduktion.

Frågan ställs av Britt Artursson om det kommer anställas någon med synnedsättning på Syncentralen, då det kunde vara bra. Eva Bjuke meddelar att det inte är aktuellt i nuläget. 

Synpedagog Marie-Louise Arnholm går utbildning om barns utveckling. 

Kurator Eidi Krüger Allerth går utbildning i KBT. 

Synpedagog Maud Gustavsson och optiker Matilda Ljunggren går utbildning i optometrisk rehabilitering på distans i Kalmar. 

§6 Patientenkäten visade mycket goda resultat i VGR. 

§7 Önskemål finns om appar som hjälpmedel och utbildning av dem.

Diskussion om teknikens framfart, där det kommer nya appar och händer mycket hela tiden. 

Samtal förs om att det är viktigt att vara trygg i exempelvis den självständiga förflyttningen och inte förlita sig på tekniska apparater. 

Mattias Ahlkvist berättar om att det kan vara psykiskt svårt för många att använda käpp, då det ofta finns skamkänslor. Det behöver ändras mycket i samhället hur man behandlar synskadade. 

Claes-Göran Johansson berättar om att man vid byggnad av ett badhus hade gjort omklädningsrummen för små så man inte kunde få in en rullstol. När man bygger behöver man tänka mer på handikappanpassning. 

Det har framkommit att det funnits svårigheter att förstå sin vårdplan. Mattias Ahlkvist undrar vad det görs för fel när man inte förstår sin vårdplan.

För att fånga upp om vad patienter tycker om sina besök på Syncentralen framförs önskemål om knappval med ”glad och ledsen gubbe”, som finns i vissa butiker. 

Claes-Göran Johansson framför att det tar lång tid att få tillbaka hjälpmedel som ska repareras. Till exempel Milestone, som man kan ha svårt att klara sig utan.

Eva Bjuke och Maud Gustavsson förklarar att leverantörerna brukar vara snabba. Maud Gustavsson berättar om att det finns bra funktioner på iPhone, som man i många fall kan använda under tiden. 

§8 Britt Artursson berättar om att förra lördagen hade SRF kulturdag. Där fanns det möjlighet att lära sig göra blomsterarrangemang, dansa linedance, gjuta i betong, göra musik, tova med mera. Det var väldigt lyckat och alla var jättenöjda, både gamla och nya medlemmar. Lokalen man använde fungerade bra.

Man planerar en uppföljning med ny prova på-dag. Man beskrev det som ett lyft man behöver.

Vidare ska man träffa regionpolitiker den 7/3. Där ska man diskutera synverksamhet, sjukvård, Västtrafik med mera. Inbjudan till alla i regionstyrelsen har gått ut.

Den 3/4 ska det anordnas fest på Inredia i Tibro. 

Mattias Ahlkvist meddelar att US hade årsmöte i helgen 15-17/3 i Varberg, då man fick uppleva revyn där. Man ska även inom US träffa regionpolitikerna.

Den 26-28/3 är det dags för ”Leva och fungera”, som är landets största mässa och denna ger stora möjligheter.

Årsmöte väntar och man ska eventuellt åka på en utlandsresa i sommar. Det blir eventuellt kansliflytt i sommar. 

§9 Nytt brukarrådsmöte bestäms till måndagen den 7 oktober 2019 klockan 14:00 – 16:00 i konferensrum Ögonblicket på Trädgårdsgatan 15 D. 

Vid protokollet

Kristina Öberg

Medicinsk sekreterare

Syncentral Skövde

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-03-14 13:12