Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 180308

Minnesanteckningar lokalt Brukarråd

Torsdagen den 8 mars

Tid kl 13.30-15.00

Närvarande från Brukarrådet:   

Per Karlsson

Kurt Söderqvist

Mattias Jonsson- Ahlqvist

Annette Jernberg                                      

Från Synverksamheten:  
Eva Bjuke, Sofia Gustafsson

 

  1. Föregående minnesanteckningar
    Genomgång av föregående minnesanteckningar.
    1. Information från Synverksamheten

      Hörsel för sig och Syn och Tolk för sig. Habiliteringen delas i två bitar. Anne Granath är chef för Syn Tolk och Mattias Johansson för Hörsel. Detta infördes 1 januari 2018.

Mikael Forslund meddelar att politikerna är på tå nu när det är val. Han meddelar att politikerna förmodligen kommer vilja komma på besök till Synverksamheten.

Samtal kring rehabilitering, hjälpmedel och vad som krävs för att hänga med i ett samhälle i förändring.

Vårdgarantin klarar vi.

Per informerar om att frågan kring handikappersättningen, namnbyte till merkostnadsersättning,- ”stulits” av socialdemokraterna.

US heter numera Unga med synnedsättning. US har i pressmeddelande uttalat att de tycker det är bra med namnbyte från handikappersättning till merkostnadsersättning. Mattias berättar att Sverigedemokraterna, SD, använder sig av ledarhundsfrågan som egentligen SRF äger.

Ekonomi: Regionen är på väg mot ett underskott. Frågan är hur det påverkar vår del? De stora sjukhusen är orsaken till underskottet.

SMS påminnelse:
Ett självincheckningsprojekt gick före införandet av sms-påminnelse. Detta projekt är nu lagt på is. Arbetet med sms-påminnelse återupptas nu istället igen.

Personal Synverksamheten Vänersborg
Vi har en långtidssjukskriven optiker. Ny optiker, Sofia Hansson, sedan september. Ny medicinsk sekreterare Margareta Jylennä sedan februari och kurator Mattias Erlandsson från och med mars.

Samtal kring punktskrift och punkt som stöd. Viktigt med rätt information kring punktskrift. SPSM har uppdraget att lära lärarna punktskrift och Synverksamheten har uppdraget att lära föräldrarna. Mattias informerar att SRF i Göteborg har kö till sina punktskriftskurser.  

Ungdomsläger: Vi har ungdomsläger på Fristad Folkhögskola v 25. Önskemål från US och FSBU om att få informera om sin verksamhet på lägret.

Patientenkät: denna gång ska enkäten kunna göras i väntrummet. Exakt när enkäten ska göras är ännu inte klart.  

Lokaler Synverksamheten:
Nu är vi i nya lokaler men receptionen är ännu inte igång. Förhoppningsvis är den igång om ca en månad. Synpunkter från brukarna på nya väntrummet, oro kring hur det kommer bli med två väntrum.

Klagomål (förbättringar): Frågor kring ADL taxonomin. Frågor kring personlig hygien och hemliv. Mattias framför att dessa frågor kan vara känsliga att få. Det känns inte ok att få frågan om hur man klarar att duscha men det känns mer ok att få frågan om hur man utifrån synnedsättningen klarar att skilja på schampo- och balsamflaskorna och tips på hur de kan märkas upp.

Fråga från synpedagog Sofia Gustafsson om brukarorganisationerna erbjuder gruppverksamhet för föräldar och barn, både barn med synnedsättning och föräldrar med synnedsättning?Per svarar och informerar om att gruppverksamhet finns hos SRF på riksnivå, bla finns det familjehelg på Almåsa och prova-på-läger. Kurt informerar om att FSDB också arrangerar träffar för föräldrar och barn. US och FSBU informerar om att de gärna kommer ut och träffar föräldrar vid föräldraträffar. Vi får också information om Facebookgruppen Ögonkontakt som man kan informera föräldrar om.


Ny mötestid
Torsdagen den 4/10  -18 klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00.
Vänligen svara på nästa inbjudan så att vi vet att alla tagit del av den.


Tack för ett mycket givande och intressant möte.

Eva Bjuke                                    Sofia Gustafsson
Enhetschef                                  Synpedagog

Senast uppdaterad: 2018-05-22 13:27