Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 181001

Närvarande:    
Britt Artursson, SRF
Mattias Ahlkvist, US Väst 
Claes-Göran Johansson, SRF
Anette Jernberg, FSBU
Nils Posse, FSBU
Berit Jildenhed FSDB

Eva Bjuke, Syncentral
Maud Gustavsson, Syncentral                 
Marie-Louise Arnholm, Syncentral
Evelina Johansson, Syncentral
Matilda Ljunggren, Syncentral
Christina Emanuelsson, Syncentral

Ej närvarande:    
Kjell Karlsson, SRF

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

§1                       Genomgång av föregående protokoll

§2                       ST Info

§3                       Ekonomi

§4                       Vårdgarantin

§5                       Personalsituationen synverksamheten

§6                       Patientenkät ht 2018

§7                       Klagomål/förbättringar

§8                       Frågor och nyheter från föreningarna

§9                       Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

§1 Eva Bjuke går igenom föregående mötesprotokoll.

§2 Eva Bjuke informerar om att allt ”rullar på” bra inom Habilitering & Hälsa. Anne Granath som numera är verksamhetschef inom både Syn och Tolkblocket lägger mycket fokus på att uppdatera sig om tolkverksamheten.

§3 Hälsa & Habilitering visar på minusresultat. Skövde är den enda av verksamheterna som visar ett plusresultat på grund av att Skövde inte har haft full bemanning gällande personal. Övriga verksamheter har gått minus bland annat på grund av att det används inhyrda konsulter som kostat mycket pengar.

§4 Utgår

§5 Ny optiker på Syncentralen i Skövde är Matilda Ljunggren som började i maj. Även två nya syngpedagoger har börjat på Syncentralen. Marie-Louise Arnholm började i april och kommer arbeta med synrehabiliteringen för barn och vuxna och Evelina Johansson som började arbeta på Syncentralen idag har jobbat som optiker på stan och ska nu jobba som synpedagog och även täcka upp som optiker vid behov. Evelina kommer arbeta 85%.

Anne Granath har godkänt att det annonseras om en ny IKT-teknikertjänst på 100% som ska arbeta i Skövde och Vänersborg. Detta på grund av att det inte varit optimalt att ha en konsult från utomstående företag inom IKT arbeta på Syncentralen. Thomas Göthberg från Polarprint kommer arbeta kvar till ny tjänst är tillsatt.

§6 Utgår

§7 Samtal förs om att kunskapen från person till person varierar väldigt mycket när det gäller mobiltelefoner och olika appar. Det upplevs från vissa att efter kurs på Syncentralen kan man ändå inte så mycket. Det är svårt att veta för Syncentralen vad alla behöver och varje persons behov. Förutsättningarna blir väldigt olika för varje person. Alla har olika intresse, olika telefoner samt synnedsättningar detta gör att det är svårt att ha kurser angående mobiltelefoner och dess funktioner. Britt Artursson tror på att ett samarbete mellan Syncentralen och SRF vore en bra idé. Vårt uppdrag på Syncentralen är att ge en grundläggande utbildning om funktioner för att självständigt kunna hantera sin enhet.

Diskussion fördes angående problem med datorer, att det medför dyra kostnader för en person som har en synnedsättning och de upplever att de måste köpa dyrare datorer.  Maud kommer lyfta frågan med IT-gruppen gällande kapacitet på datorer och vilken prestanda.

Mattias Ahlkvist tar upp att det finns ett stort problem när Tv och radio har olika slags nyheter och hänvisar oftast för vidare information till respektive hemsidor för ytterligare information. För vissa med synnedsättning kan detta vara problem att tillgodose sig och vara uppdaterad vad som gäller.

Diskussion fördes om att det finns ett stort missnöje med hur det fungerar med färdtjänsten för brukarna vad gällande både resor och betalning och att det skiljer från vilken kommun man bor i.

§8 Mattias Ahlkvist har en fråga hur Syncentralen i Skövde förhåller sig om en person som har ordinerats en teknikkäpp behöver en extrakäpp. Eva Bjuke talar om att patienterna som går på Syncentralen har möjlighet att få en reservkäpp om det behovet finns.

Britt Artursson meddelar att det är klart med syntolkning vid Falkenbergs revyn.

SRF har varit ute på valturné under sommaren och informerat allmänheten om ledarhund, vit käpp, att visa hänsyn och att våga anställa en blind person. Det är ett viktigt arbete att SFR är ute och träffar allmänheten och informerar om olika slags synnedsättningar. Valkampanjen har besökt alla de politiska partierna i alla kommuner och upplevde att de är okunniga kring frågorna runt synnedsättning.

Britt Artursson och Nils Posse berättar att seglarlägret i somras var mycket lyckat med ett fantastiskt väder.

40-årsjubileum med Föräldraföreningen för synskadade barn & ungdomar har genomförts med olika aktiviteter.

Anette Jernberg berättar att det är en skidresa planerad inför vintern och vill att detta ska ges information till våra patienter. Även en julfest är på gång.

19 oktober kommer det vara öppet hus för Barn/ungdom på Syncentralen i Vänersborg.

Det kommer hållas ett idrottsläger i Eskilstuna.

Claes-Göran Johansson berättar att de försökt få igång kamratstödjarförening via SRF i Skara men utan resultat. Man är nu på gång i Falköping.

Diskussion om att man upplever att gravt synnedsatta och blinda oftast får argumentera mer än andra för att får ersättning och olika form av hjälpmedel. Intresse finns av ett larm som sitter högre upp på kroppen med en sensor som larmar om det kommer något i vägen i ansiktshöjd som då skyddar ansiktet. I oktober har leverantörer möjlighet att ansöka om att få med ”nya” hjälpmedel.

§9 Nytt brukarrådsmöte bestäms till måndagen den 4 mars 2019 klockan 14:00 – 16:00 i konferensrum Ögonblicket på Trädgårdsgatan 15 D.

Vid protokollet

Christina Emanuelsson
Medicinsk sekreterare
Syncentral Skövde

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-05-10 12:00