Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190307

Minnesanteckningar lokalt Brukarråd

Torsdagen den 7 mars

Tid kl 13.30-15.00

Närvarande från Brukarrådet:   
Britta Johansson, Per Karlsson, Curt Söderqvist,                                                 

Från Syncentralen:
Eva Bjuke, Sofia Evertsson, Katarina Molin.

1.    Föregående minnesanteckningar
Eva läste igenom föregående minnesanteckningar.

Information från Syncentralen
En test på patientenkät är utförd av SKL. En skarp version kommer att ske till hösten alternativt våren -20.
Eva läste upp frågor och svar från enkäten.

Per;
Enkäten måste göras anpassad till oss synskadad, en intervju är det bästa.
Vet att Syncentralen skulle kunna få bättre resultat då Ni har bra mottagande och behandlingar, vill få detta framfört till behandlarna.

Britta;
Tror inte enkäten är synapassad vilket kan leda till att färre personer svarar på enkäten.

Ekonomi:
Är ansträngd.

Vårdgaranti
Klarar Vi, ser bra ut.

2.     Frågor och nyheter från SRF:
Per;
Kamratstödprojektet är nu på gång. Han lämnar informationsmaterial som Syncentralen kan förmedla till våra patienter.
Alla är välkomna oavsett ålder samt att det inte är något krav på medlemskap.

Eva;
Hur ser det ut med medlemskapet, ökar eller tappar Ni.
Per;
Totalt sett i landet ökar vi något.

Per
SRF har ett medlemsforum 3-5maj i Stockholm, samtidigt firar Vi 130 år jubileum.

I handikappsråden jobbar Vi på att föra fram en gemensam fråga i våra råd. Vi har gett förslag till Kommunen att de skulle kunna förmedla sin information till våra patienter genom syn och hörselinstruktörer eftersom många inte kan ta till sig informationen genom Kommunens hemsida.

Britta;
LVI har kommit med en ny käpp och doppsko, har Syncentralen den?
Eva; Nej, leverantörerna kommer att få möjlighet att visa olika nya hjälpmedel i Maj.

Per;
En käpphäst är att söka intyg för ledsagning på Syncentralen.
Fler och fler instanser kräver det.
Ta till Er och se över om Ni kan börja med utfärda ledsagningskort.
Eva tar med sig frågan till ledningsgruppen.


Ny mötestid:
Torsdagen den 10/10 klockan 14:00-15:00 med förmöte klockan 13:30-14:00.

Vänligen svara på nästa inbjudan så att vi vet att alla tagit del av den.
Tack för ett mycket givande och intressant möte!

Eva Bjuke               Sofia Evertsson                  Katarina Molin
Enhetschef             Synpedagog                       Assistent

Senast uppdaterad: 2019-03-14 13:16