Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarrådet 190513

Samverkan är viktigt för Habilitering & Hälsa. I Brukarrådet möter vi representanter för brukare och närstående för att diskutera pågående arbete inom olika områden.

Tillgång till information är en förutsättning för delaktighet och förankring i olika frågor.

Medverkande:

Eva Carlbrand

Mona Nilsson                                         SRF Göteborg

Erik Lönnroth                                          SRF Göteborg

Thomas Krantz                                      SRF Göteborg

Mathias Palm                                         US Göteborg

Mathias Ahlquist                                    US Väst 

Mikael Strömberg                                  SRF Älvsborg

Anette Jernberg                                     FSBU

Nils Posse                                              FSBU

Camilla Svensson                                 SRF Bohuslän

Claes-Göran Johansson                       SRF Skaraborg

Britt Artursson                                        SRF Skaraborg

Agneta Hummerhielm                           FSDB Väst

 

Anne Granath                   Verksamhetschef Synverksamhet & Tolkverksamhet

Eva Bjuke                           Enhetschef Synverksamheten Skövde/Vänersborg

Sara Andersson               Enhetschef Synverksamheten Göteborg

Valon Hetemi                     Enhetschef Synverksamheten Borås

Fredrik Hellström             IT-tekniker Syncentralen Göteborg/

medverkar under punkten ”Visning och synpunkter på   

hjälpmedel”

 

Anne Granath hälsar alla välkomna och mötet startar.

1.    Mötets öppnande och välkomnande/Anne

Presentationsrunda

1.    Information från verksamhetschef

    • ·         Ekonomi VGR                                                                                       

Regionen går back, åtgärdsplaner tas fram.

Detta kommer att påverka alla regionens verksamheter.

Utfall per mars 2019:

Förvaltningen jobbar strategiskt för framtiden gällande detta.

Syn & Tolkverksamheten:

Syn & Tolkverksamheten går +900 000 kr.

Syn går +800 000 kr.

God tillgänglighet inom Synverksamheten:

Vårdgarantin Syn:

90 dagar = 100%

60 dagar =   96%

Påbörjade synrehabiliteringar Syn:

2018: 498

2019: 497

2.    Heltäckande rehabteam/fråga från SRF

Sedan SRF:s rikstäckande kongress i höstas har SRF ett gemensamt mål om att driva frågan om heltäckande rehabteam i hela landet.

Vad som saknas hos VGR är främst då tillgång till en psykolog med speciell synkompetens/inriktning och likaså en sjukgymnast.

Efter diskussion beslutas att Erik Lönnrot kontaktar Skåne och Stockholm för att få arbetsbeskrivningar för kurator och psykolog samt sjukgymnast. 

Valon kollar med SYNS/Syncentralschefernas nationella samverkansgrupp.

Sammanställning inför kommande regionalt Brukarråd.

3.    Visning och Synpunkter på hjälpmedel/ Valon Hetemi och Fredrik Hellström.

Fredrik och Valon gick igenom och visade ORCAM och SUNUBAND samt produkteten Google Home. 

ORCAM är ett hjälpmedel inom området text-till-tal (OCR) och ansiktsigenkänning.

Med ORCAM kan du läsa text i tidningar, böcker, dokument och tecken. Man kan identifiera produkter hemma och i affären och känna igen människors ansikte.

SUNU band, som liknar en armbandsklocka, är ett hjälpmedel inom orientering och förflyttning. Med det här hjälpmedlet får personer med synnedsättning varning genom vibration när det kommer hinder i vägen när personen är ute och går. Produkten kan skanna en omgivning upp till 5 meter både i hög och låg höjd. Med det här hjälpmedlet undviker man bland anat att gå in i lyktstolpar. 

Efter visning och information av hjälpmedlen fick de medverkande möjligheter att testa dessa hjälpmedel och säga vad de tyckte var bra och mindre bra. 

Dessa ovannämnda produkter finns inte idag som hjälpmedel och därför var det ett första “test” att tillsammans med Brukarrådet prova och undersöka om dessa produkter skulle komma till nytta för Synverksamhetens målgrupp.

Alla vara överens att dess produkter skulle vara bra hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med synnedsättning.

Arbetet med att införa dessa produkter i Synverksamhetens hjälpmedelssortiment fortsätter.

Utöver dessa två produkter visade Fredrik också Google Home som är en Bluetooth högtalare med integrerad röstassistent där man kan fråga och få svar på bland annat vädret, klockslaget, tv-program, spela upp radioprogram och mycket mer.

Det var en mycket uppskattad punkt från de medverkande där de såg många användningsområden för produkten vilket också var syftet att visa denna produkt som inte klassas som ett hjälpmedel utan konsumentprodukt.

De medverkande hade också egna tips som de delade med sig bland annat taggar att fästa i nyckelknippa för att hitta den via sökning.

4.    Mäta effekter i SKRS/Sara Andersson

Sara informerar om piloten, ”mäta effekten av våra insatser i SKRS”.
När piloten startade var det patienten som skattade hur stor svårighet man hade innan påbörjad rehabilitering och hur stor svårighet efter insatsen. Resultatet blev missvisande, bland annat eftersom en synnedsättning ofta är progredierande. 

Ett omtag togs och piloten startade upp mars –19 igen med VGR som enda deltagare. Behandlaren är den som idag skattar svårigheten före och efter insatsen.

Bedömningen sker utifrån ICF och det är aktivitetsförmågan som bedöms i de mål som finns i vårdplanen.

Det är alltså patientens förmåga att klara en aktivitet som bedöms och utifrån aktuell situation dvs med befintliga hjälpmedel, egna eller förskrivna.

Inga problem (0) kan man alltså uppnå oavsett synskärpa.

Bedömningsmall:
0 Ingen svårighet               Klarar med behållning och utan ansträngning.

1 Lätt svårighet                   Klarar med viss ansträngning.
2 Måttlig svårighet              Klarar men med stor ansträngning.
3 Stor svårighet                  Klarar men undviker p g a ansträngning och/eller

omgivningsfaktorer.

4 Total svårighet                 Klarar inte alls. Trots ansträngning och optimala omgivningsfaktorer.

Regionala Brukarrådet är positiva till bedömningsmallen.

5.    Minska antalet uteblivna besök/sena återbud/Eva Bjuke

Detta är ett problem för Synverksamhet, det är ca 10% av våra patienter som uteblir/sena återbesök/månad.  

Efter diskussion i små grupper kom det flera förslag på hur vi skulle kunna minska antalet uteblivna besök/sena återbud. 

SMS påminnelse 2 dagar före planerat besök (medgivande krävs).

Medgivande till att vi får skicka sms kan vi ordna när patient kommer på      förinformation.

Tydliga kallelser "syfte" med besöket. Tydliga vårdplaner.

Motiverade patienter.

Mera hembesök.

Längre telefontider, svårt med telefonsvarare.

1177 mina bokningar, att fler kommer igång och använder detta.

Posten är ett problem.

Kivra går det att använda för Synverksamheten?

Intervju i Ljudmagasinet för att belysa problemet med uteblivna patienter/sena återbud.

Syncentralens geografiska läge.

Långa resor för vissa patienter.

Kvällsöppet? 

6. Nästa möte:

Torsdagen den 5 september, kl.09.30-10.00 förmöte, Regionalt brukarråd kl.10.00-12.00.

Anne Granath tackar alla för idag och avslutar mötet.

 

Anne Granath

Verksamhetschef

Syn & Tolkverksamhet

Habilitering & Hälsa

              

Senast uppdaterad: 2019-10-08 14:03