Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från brukarråd syncentral Skövde 19 oktober 2020

Möte: Brukarrådsmöte

Plats: SRF:s lokaler Skara.

När: 19 oktober 2020 kl. 14:00-16:00

Närvarande:        

 • Britt Artursson, SRF                                                        
 • Eva Bjuke, Syncentral
 • Maud Gustavsson, Syncentral                            
 • Lisa Rintakoski, Syncentral

På telefon:           

 • Berit Jildenhed, FSDB
 • Claes-Göran Johansson, SRF
 • Kjell Karlsson, SRF
 • Esmira Rafijeva US

Ej närvarande: Anette Jernberg, FSBU 

Dagordningen fastställdes vid mötet enligt följande:

 1. Genomgång av föregående protokoll
 2. Information från syn- och tolkverksamheten
 3. Ekonomi
 4. Vårdgaranti
 5. Personalsituationen synverksamheten
 6. Patientenkäten
 7. Klagomål/förbättringar
 8. Frågor och nyheter från föreningarna
 9. Ny mötestid

Eva Bjuke hälsar alla välkomna till Brukarrådsmötet.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

Information från syn- och tolkverksamheten

Syn- och tolkverksamheten har haft brukarråd.

Ekonomi

Eva Bjuke förklarar att ekonomin är jättegod på grund av covid-19, går på plus. Det är färre patienter och färre ordinationer av hjälpmedel. De pengar som blir över går tillbaka till regionstyrelsen och hamnar i de olika nämnderna. Sedan får syncentralen samma summa som vanligt. Pengarna går alltså inte till Habilitering och Hälsa. För syncentralens del handlar det om upphandlade hjälpmedel och det går inte att köpa allt direkt utan hjälpmedel köps när de ska köpas. Vissa hjälpmedel kan fyllas på i lager.

Vårdgaranti

Syncentralen tar in de patienter som önskar komma, vårdgarantin hålls. Det har även börjats med kartläggning över telefon på grund av covid-19, för de som inte vill/kan komma till syncentralen.

Berit undrar om syncentralen skickar hjälpmedel, till exempel käppar. Eva förklarar att det görs endast om de går sönder.

Eva förklarar att det är ett ökat remissflöde från ögonmottagningen. Det är många som kommer, några få som inte kommer. Hygienrutiner följs som att använda visir, sprita mellan patientbesök, vi har få patienter i taget, endast en anhörig får följa med. Information angående covid-19 skickas ut och patienten frågas innan för att de ska kunna känna sig trygga inför besöket i dessa extra ordinära tider.

Berit undrar om det finns risk för anhopning sedan? Eva förklarar att det inte är så många som inte kommer in utan många vill komma till syncentralen. Maud fyller i att i början fick vi inte ta in patienter över 70 år men sen har det släppt lite i taget. Syncentralen har tagit kontakt med denna grupp av patienter 2–3 gånger om de är villiga att komma så de inte blir liggande i väntelista. Det är skillnad om det är en ny patient som inte är inskriven på Syncentralen sedan tidigare. Om den avbokar sin tid två gånger går remissen tillbaka till ögonkliniken på grund av regelverket. De flesta är egenremisser. Eva förklarar att Syncentralen har regelbundet möte med ögonklinikerna. Vid egenremiss informeras om vilka hygienåtgärder vi gör och vill patienten komma och är frisk är det okej.

Britt undrar hur det fungerar att ligga i väntelista och om man kan be om ny egenremiss. Eva förklarar att det även är patientens ansvar. Remissen pausas på grund av covid-19 på grund av statistik. Sedan börjar det rulla på och patienter kommer till oss. Det ligger även på ögonklinikerna att de inte glömmer skicka remiss till syncentralen.

Berit undrar om det finns privata ögonkliniker i Skövde? Eva förklarar att Capio Ögon är en ny ögonklinik i Skövde och kostnaden är samma som för ögonmottagningen på SkaS.

Personalsituationen synverksamheten

Utgår.

Patientenkät

Sveriges kommuner och regioner skickar ut enkäter. För besök i september skickas enkät i oktober. För besök i oktober skickas enkät i november. Resultatet kommer i december och vi får svar i januari/februari. Det finns en önskan att enkäten kom på punktskrift men då måste det gå ut till alla och problemet är att enkäten ska vara anonym. Eva förklarar att det är inte vi som skickar ut enkäterna och alla som varit på besök i september och oktober får en enkät. Det har funnits en oro på grund av covid-19, men det har rullat på bra.

Klagomål/förbättringar

Förbättringsområdesresultat kommer. På telefon förklaras att ingen har hört något från någon medlem. Eva förklarar att Syncentralen inte heller hört något och att det är viktigt att ta till sig. Britt berättar att det även är viktigt att ha covid-19 i åtanke vid tolkning. Eva fortsätter att man ska ta på största allvar att se resultaten utifrån om det är covid-19 eller inte.

Berit förklarar att medlemmarna har svårt att vara med i alla möten som ska hållas digitalt då regionen vill ha digitala möten och undrar vad Syncentralen gör. Eva förklarar att Syncentralen är med digitalt via Teams som regionen använder. Maud fyller i att detta gäller möten, inte patientmöten. Det finns Digitala vårdmötet app. för patienter och om inte det fungerar får man använda telefonen. Eva fyller i att man får ta det steg för steg. Maud fortsätter förklara att det varit en utbildning där alla i personalen först lär sig. Patienten måste ha en mobil, platta eller dator och ett mobilt bank-ID. För de patienter det inte fungerar för får det bli telefonmöte. Sedan fungerar det olika bra beroende på var man bor, det måste finnas teckning. Flera parametrar som spelar in. Berit förklarar att det är inte bara med Syncentralen det ska fungera utan även andra möten som kräver att de har programmen och att de kan dem. Vad gäller kvaliteten på Ditt vårdmöte så utvecklas den hela tiden. Britt fyller i att Camilla SRF Bohuslän är med i gruppen för detta.

Eva och Maud förklarar att ska bli så bra som möjligt och att det är beslutat att Syncentralen ska undervisa i det. Britt menar att det svårt med program när de ändrar sig vid till exempel uppdateringar om man inte ser utan går på hur det varit tidigare.

Berit berättar att det är bra med Daisyspelare och Milestone då folk inte vågar gå ut. För att till exempel lyssna på talböcker. Maud förklarar att det är regelverket som styr, har man den kan man få som tidigare. Eva fyller i att vi har vårt att förhålla oss till annars finns även biblioteket. Britt undrar vem som bedömer om man får en Milestone? Maud förklarar att det är beroende på vad man ska ha den till som anteckningar och mindre avancerade saker alternativt i mappar med olika innehåll och talböcker som är mer avancerat. Eva förklarar att man har den inte som klocka utan det finns det andra produkter till. Maud fyller i att det finns olika program till telefonen som att ta del av vad som händer via taltidning eller talböcker. Via biblioteket kan man få talböcker skickade hem till sig. Utvecklingen går framåt hela tiden och det har informerats om att CD-skivor inte kommer att användas vid inläsning av talböcker.

Britt berättar att någon ville ha hjälp via fjärrstyrning men inte fick det och undrar även om det är många som har dator. Eva och Maud förklarar att fjärrstyrning gör vi men inte med allt, till exempel inte bankärenden. Olika program för hjälpmedel är det enda som ska fjärrstyras annars får man kontakta internetleverantören. Det är färre som har dator nu, framför allt är det punktläsning de har. Nu finns telefon, plattor med mera.

Frågan om sjukresor kommer upp. Eva förklarar att om man har ett besök på Syncentralen kan man få intyg för sjukresor på ett år. Det ska vara en pågående kontakt.

Britt undrar hur det fungerar om man behöver byta en gammal käpp och om det finns uppgifter om det på Syncentralen. Eva förklarar att då får man komma på en ny tid och att det journalförs.

Frågor och nyheter från föreningarna

Claes-Göran berättar att de hade telefonmöte i veckan och med 16–20 personer. Det var ett 40-tal som var med förra veckan med Vita käppen där polisen var med och berättade hur man ska skydda sig, musikquiz och tävlingar. Britt berättar att i morgon kommer Håkan Andersson att berätta om bland annat ensamhet. Claes-Göran fortsätter att berätta att de åkt på Göta Kanal och Hurtigrutten. Guiden berättade om det i radion. Maud undrar om det är fler som varit fysiskt? Claes-Göran berättar att det var cirka 11. Varit 14 upp till 21 med ett snitt på 16. Britt är förvånad att det inte blir fler men att det är problematiskt när man ska ha telefon och kod. Claes-Göran fortsätter berätta att lokaltidningarna legat lågt med aktiviteter. Tibro, Hjo och Karlsborg har haft årsmöte. Det är samma i Vara läggs det till över telefonen.

Britt berättar att det i september och in i oktober var käppträning. Det var fyra personer med och det var uppskattat. Det hölls av Mikael och Anders från Fristad.

Britt berättar att kommunen tar ut höga priser för färdtjänst. Det är något tillägg som de graderar på något sätt men vet inte hur. Berit menar att särskilt 5 procent av de som ska åka behöver åka långa resor och det har blivit en chockhöjning på priset för långa resor. Britt fyller i att de får tio resor till bättre pris.

Britt informerar att de med en SRF-kampanj hoppas få fler syn- och hörselinstruktörer. Den i Götene har gått i pension. Maud undrar varför man inte har kontakt med de som går i pension för att ta hand om erfarenheten. Britt menar att i Hjo, Tibro och Karlsborg finns det ingen. Synd om man ska ha kontakt i kommunen från regionen vid till exempel överlämning i hemmiljö. Maud förklarar att Syncentralen har kontakt med syninstruktörer om det är något. Britt tycker att det vore bra om det var bestämt så och Maud förklarar att instruktörer behöver få undervisning i det och hur de stöttar. Problemet är att det inte är lagstadgat, kommunen har det yttersta ansvaret så är svårt att driva frågan. Eva och Maud fortsätter förklara att syn- och hörselinstruktörer även behöver ha det drivet och det är svårt med en tjänstgöringsgrad på 25 procent. Britt menar att det är föreningens ansvar att berätta för medlemmarna om instruktörerna då det är svårt för medlemmarna att fråga om något de inte vet finns. Bra om man kan få med hörsel då de är stora inom detta. Claes-Göran berättar att han ringde Vara kommun och de har ingen syninstruktör. Berit menar att det är svårt för de som är blinda. Maud berättar att det är en stor uppgift för personal inom hemtjänsten hur man bemöter syn- och hörselnedsatta personer. Eva fyller i att ett problem är att det är hög omsättning på personal. Britt berättar att det är ett projekt om stöd med ledsagning via LSS som är på paus nu. Helt plötsligt kan någon bli av med ledsagning samt att man får betala mycket för få timmar, att det ofta är olika ledsagare varje gång och kommunikationsproblem. Från telefon önskas att det borde finnas en instruktör mellan olika ställen som kommun, region och Syncentralen.

Esmira informerar om att US ska ha julfest i Skövde eller Vänersborg. Britt informerar om att de inte kommer ha någon julfest. Det var tänkt i Falköping men vill inte riskera något utbrott av Corona.

Maud informerar att Syncentralen tänker på att minska ner på sociala möten både på jobb och privat. Esmira berättar att de haft telefonmöten men kommer börja åka runt. Berit berättar att det är punktskriftsträning i Göteborg/Lidköping. Kjell informerar att höstmötet i Skaraborg var telefonmöte. Britt informerar att Funktionsrätt Skaraborg var fysiskt på Fokus i Skara. Tidigare två deltagarna från varje organisation nu en deltagare. Det tas upp på telefon att färdtjänst är ett stort problem då det finns risk att smittas. Britt menar att man bara kan åka en. Frågan från telefon är om det gäller året ut för färdtjänst och sjukresor. Britt förklarar att de över 70 inte behöver något intyg.

Nästa möte

Ny mötestid 19 april 2021 klockan 14.00-16.00. Om det blir fysiskt eller inte får vi höras om.

 

Vid protokollet

Lisa Rintakoski

Medicinsk sekreterare

Syncentral Skövde


Senast uppdaterad: 2021-07-08 14:18