Brukarrådet Borås

Representanter:

Göte Gustafsson, SRF
Marita Johansson, SRF
Sonja Jonsson, SRF
Jan Gunnarsson SRF
Anette Jernberg, FSBU
Lilian Carlsson, FSDB
Angela Gustafsson, US
Personal från Synverksamheten Borås

Anteckningar från brukarrådet 170308 (pdf)
Anteckningar från brukarrådet 161005 (pdf)
Anteckningar från brukarrådet 160309 (pdf)

Senast uppdaterad: 2018-10-31 14:28