Brukarrådet Göteborg

Representanter:

Erik Johansson Lönnroth, SRF Göteborg
Thomas Krantz, SRF Göteborg
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn
Margareta Saarensalo, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn
Susanne Hagenfors, RBU
Anette Jernberg, FSBU
Bert Brännström, FSDB Väst
Mattias Ahlqvist, Unga Synskadade i Väst
Personal från Synverksamheten Göteborg

Anteckningar från brukarrådet 170327 (pdf)
Anteckningar från brukarrådet 161031 (pdf)
Anteckningar från brukarrådet 160620 (pdf)
Anteckningar från brukarrådet 160229 (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-11-14 13:43