Regionalt brukarråd

Representanter:

Anette Jernberg, FSBU Väst
Kjell Emanuelsson, SRF Göteborg
Camilla Svensson, SRF Göteborg
Berit Jildenhed, FSDB Väst
Ronny Blidberg, SRF Bohuslän
Mildred Ahlström, SRF Bohuslän suppleant Göte Gustafsson, SRF Södra Älvsborg
Claes Nelfelt, FSDB Väst
Britt Arthursson, SRF Skaraborg
Britta Johansson, SRF Norra Älvsborg
Personal från Synverksamheten

Anteckningar från brukarrådet 170209 (pdf)

Senast uppdaterad: 2017-11-14 13:41