Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från Tolkverskamhetens brukarråd den 18 september 2017

NÄRVARANDE: 
Berit Jildenhed, FSDB Väst   
Bert L Brännström, FSDB Väst   
Birgitta Magnusson, HRF   
Mimmi Claesson, HRF   
Tobias Engström, VGDL   
Sofie Strid, VGDL   
Cecilia Solberg, Neuroförbundet
Mattias Johansson, verksamhetschef   
Ulrika Karlsson, enhetschef BAS   
Kristina Jasson, enhetschef Tolk i Norr   
Liselotte Udén, enhetschef Tolk i Söder   
Britt Axelsson, assistent/sekreterare

Alla hälsades välkomna till dagens möte. Vi kommer att lägga tung vikt på punkten Förslag prioriteringsordning

1. Föregående minnesanteckning

Under punkt 1 menade VGDL att en broschyr/blad behöver tas fram som tolkanvändaren kan lämna t ex till vårdcentraler, sjukhus och andra instanser. Broschyren ska innehålla information om Tolkverksamheten t ex att tolk är gratis, telefonnummer till tolkbeställningen m m

Under punkt 5 där VGDL undrar hur tolkarna gör om det kommer tolkanvändare från olika landsting med olika dialekter. Svar: Tolkarna bör ta kontakt med varandra och förbereda sig inför tolkuppdraget.

2. Förslag prioriteringsordning

Prioriteringsordningen innehåller 3 huvudgrupper som är:

 1. Akuta uppdrag av högsta prioritet ska alltid ges företräde framför andra uppdrag då tolkbrist föreligger.
 2. Uppdrag med hög prioritet rangordnas utifrån beställningsdatum och frekvens.
 3. Uppdraget prioriteras utifrån rådande resurser. Likvärdiga uppdrag rangordnas efter beställningsdatum och frekvens.

Synpunkter på prioriteringsordning framfördes av brukarorganisationerna.

 • Värdegrunden som innehåller tre principer måste man följa, de är förtydligade nu.
 • Planerade sjukvårdsbesök kommer långt ner under 2:an, det kan vara flera personer inblandade och kan vara svårt att få ihop allas tider. Svar: Alla tolkuppdrag som ligger under 2:an har samma rangordning. - Möte med där fler olika myndigheter är inblandade som t ex med Fk, finns inte med.
  Svar: Vi förtydligar detta.
 • Återbesök till sjukvården, rehab, sjukgymnastik saknas. Svar: Ligger under planerade sjukvårdsbesök i 2:an.
 • Om man går på t ex en kurs som innehåller flera tillfälle är det bra om man kan få samma tolk.
 • Uppdrag för barn och ungdomar under 2:an, bör man tillägga ”generellt”.
 • Vid möte med många tolkanvändare tillhör det fritidsaktiviteter som är 2:an. Det är utförligare i den nuvarande prioriteringsordningen.
 • Regionala brukarråden tillhör de intresseorganisationerna eller Tolkverksamheten?
  Svar: Tolk ligger på verksamhetsnivå och Hörsel på intresseorganisationerna.
 • I nuvarande prioriteringsordning finns det med om tolkuppdrag utanför Sverige.
 • Alla möten stora som små, långa eller korta kan vara lika viktiga som ett läkarbesök.
 • Prioritering vid önskemål av tolk vid särskilda tillfällen, kommer att justeras till ”önskemål av viss tolk”.  
 • Önskar två tolkanvändare samma tolk på samma dag och tid, går samordningen efter prioriteringslistan. Det bästa är att önska flera tolkar cirka 2-3.

Synpunkterna kommer att sammanställas och vi tittar vi på eventuella justeringar. Detta ska vara klart till nästa brukarrådsmöte.

 • Vad är oåterkalleliga tolkuppdrag?
  Svar: Sådana som man inte kan flytta på i tid. T ex bröllop, begravning, dop, förlossning.

3. Information från Tolkverksamheten

Beställningen för Tolkverksamheten 2018 är inte helt klar p g a att den inte är påskriven. Beställningen blir troligtvis samma som 2017.

Ekonomi per augusti 2017 ligger på plus minus noll. Den har legat samma under hela året.

Mellan januari-augusti har vi fått in 9.800 tolkuppdrag. Det har inte ökat jämfört med föregående år. Bristen är 5,1%, klarar 95% av tolkuppdragen.
Bristen jan-aug 2017:

Barndomsdöva 4,6%

Dövblinda

6,8%

Vuxendöva    9,0%
Taltjänst  1,2%

VGDL: Bristen skiljer sig i vissa grupper jämfört från april 2017.

Annonsen till tjänsten informatör/kommunikatör är klar. Den kommer ut inom kort. Teckenspråk är meriterande. Vi kan inte sätta för hög ribba eftersom det kan bli svårt att hitta någon med alla kriterier + teckenspråk.

Neuroförbundet: Bra om ni tänker på teckenspråks-kompetensen.
FSDB: Det är en fördel om personen är teckenspråkig och har kunskap om brukargrupperna.
Svar: Vår tidigare informatör hade 80-90% information till hörande.

Hörsel, Syn, Tolk (HST) kommer att ha en gemensam dag den 13 oktober. Det kommer då bli sämre tillgänglighet i Tolkverksamheten denna dag.

Någon gång under oktober kommer Tolkverksamheten ha en egen Facebook-sida. Man kan läsa inlägg utan att behöva ha Facebook. Mail kommer att skickas ut till representanterna i brukarorganisationerna när sidan är igång.

4. Hur går det med skrivtolkutbildningen för teckenspråks-/dövblindtolkar?

HRF Det kommer att bli en skrivtolkutbildning för teckenspråkstolkar. Det är flera aktörer inblandade så utbildningen är inte helt klar. Förhoppningsvis kan utbildningen starta vid årsskiftet.

HRF: Hur är det med enbart skrivtolkutbildning för övrigt? Svar: Södertörns folkhögskola har inte startat någon utbildning på grund av för få sökande.

5. Övriga frågor  

 • FSDB: Ny tolkutbildning. Tolkutbildning har minskat från fem till tre folkhögskolor. Det finns inte med någon dövblindtolkutbildning på universitetsutbildningen. Kommer Tolkverksamheten anställa tolkar som endast har teckenspråksutbildning? Svar: Vi kommer fortsätta anställa tolkar som har teckenspråks-/dövblind utbildning.
 • VGDL: Tolkar i brukarrådet. Stockholm och Uppsala tar in tolkar från andra landsting till brukarrådsmöten. Dessa tolkar är neutrala. Diskussion om tolkars uppdrag kan bli känsligt.
  HRF: Denna fråga har varit uppe tidigare. Tolkar ska vara neutrala.
  Svar: Enhetscheferna kommer inom kort vara med på TALFÖR:s möte och då kan de fråga Stockholm och Uppsala vad de tar upp och vad de har för struktur på sina brukarrådsmöten. Vi återkommer i frågan.
 • Neuroförbundet: Mötesplats? Gullbergsvass är ingen bra mötesplats. Svårt att ta sig hit. Det ska vara smidigt att ta sig till mötesplatsen. Svar: Vi har redan konstaterat att detta var ingen bra mötesplats. Nästa möte blir i Skövde och 2018-års första möte blir på Ekelundsgatan.

6. Tema Tolkkvalité summering

Vi började arbetet med temat att brainstorma och sätta på post-it lappar. Vi fick många förslag. Därefter prioriterade och grupperade vi lapparna samt rangordnade. Hur arbetar vi i Tolkverksamheten, beställning, samordning och tolk. Bra beställning, göra samordningsarbetet bättre att tillsätta rätt tolk. Under 2016 kom det in 16.000 tolkuppdrag. Vi pratade om tolkens arbete. I en tolks arbete ingår förberedelse, tolkning och efterarbete. Tolkar för en dialog med varandra och med tolkanvändaren. En reflektion av uppdraget görs för att använda sina erfarenheter till nästa gång. Taltjänst har ofta förmöte med tolkanvändaren innan tolkuppdraget.

Summering av arbetet med Tolkkvalité kommer att skickas ut.

Några tyckte det vore bra om man kan lägga ut informationsfilm på teckenspråk med text och ljud på Tolkverksamhetens facebook-sida.

Till sist tackade Tolkverksamheten för mötet. Nästa möte blir i Skövde den 4 december och den 6 mars på Ekelundsgatan i Göteborg.

 

Vid anteckningarna Britt Axelsson

 

Senast uppdaterad: 2017-10-30 10:45