Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anteckningar från Tolkverksamhetens brukarråd den 6 mars 2018

NÄRVARANDE: 
Berit Jildenhed, FSDB Väst   
Bert Liljeholm Brännström, FSDB Väst   
Harry Eriksson, HRF   
Agne Fröjd, HRF   
Birgitta Magnusson, HRF   
Eivor Johansson, HRF   
Kerstin Persson Bertheaud, HRF   
Sofie Strid, VGDL   
Ulrika Karlsson, enhetschef BAS   
Liselotte Udén, enhetschef Tolk i Söder   
Britt Axelsson, assistent/sekreterare

1. Mötet öppnas

Alla hälsades välkomna till mötet. Verksamhetscheferna Anne Granath och Mattias Johansson skulle varit med på mötet, men har blivit sjuka. En presentationsrunda gjordes. Taltjänst kommer inte ha med någon representant på vårt Regionala brukarråd, de kommer ha egna möten.

2. Föregående minnesanteckning

Ingen hade något att erinra mot anteckningarna.

3. Information från Tolkverksamheten

Enligt Årsredovisning 2017 visar det ekonomiska resultatet för Hörsel Syn Tolk ett underskott på 4.125.000 kronor. (Årsredovisning 2017 bif)

Fr o m 1 januari 2018 är Anne Granath verksamhetschef för Syn- Tolkverksamheten och Mattias Johanson för Hörselverksamheten. Anne har tidigare varit bitr verksamhetschef för Hörsel Syn Tolk, dessförinnan har hon varit enhetschef på Synverksamheten.

HRF: Tycker inte att Syn och Tolk hör ihop.
Svar: Detta är förvaltningschefens beslut. Hörselverksamheten har en stor personalgrupp.

HRF: Vad är orsaken att Hörsel Syn Tolk gått back över 4 miljoner?
Svar: Hörselverksamhetens ekonomi för hörapparater har gjort ett stort underskott. Tolkverksamheten har gått med plus/minus 0.

FSDB: Hur mycket pengar försvinner från andra verksamheter?
Svar: Man tittar på hela förvaltningen. Ingen tar pengar från Tolkverksamheten. Tolkverksamheten har fått förmånen att ha en gemensamhetsdag en dag per år. Vi hade en gemensamhetsdag 9 februari i år.

Tolkverksamheten håller på att arbeta med interna arbetsprocesser inom varje område. Detta för att hela kedjan blir tydligare. Detta ska vi arbeta med i ett år.

HRF: Hur många beställningar kommer in på de olika ingångarna?
Svar: Mail och telefon har ökat. Vårt övergripande mål är att vi ska klara 92% av inkomna beställningar. Under 2017 klarade vi 94,2 % och under 2018 jämfört med samma period föregående år, så är det oförändrat.

FSDB: Hur många tolkar finns det?
Svar: Vi har 49 anställda tolkar, varav 6 är vuxendövtolkar och 3 är taltjänsttolkar. Utöver dessa tolkar har vi 8 intermittenta samt 3 tolkföretag att tillgå.

Under början av 2018 införde Tolkverksamheten facebook. Sidan är under uppbyggnad och är till för att sprida information. På sidan kan man kommentera, men ska inte vara någon diskussionssida.

FSDB: Några har missat att Tolkverksamheten, BAS-enheten har bytt telefonnummer.
Svar: Vi har mailat till ca 400 aktiva tolkanvändare och skickat brev till ca 700. Flera har inte meddelat att de ändrat mailadress eller flyttat, därför har vi fått tillbaka en del. Nya telefonnummer samt adress:
Beställning taltelefon: 010 - 441 23 00 
Bildtelefon:  tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
Mail:  tc.tolkbestallning@vgregion

Tolkverksamheten BAS-enheten
Box 310
462 24 Vänersborg

HRF: Hur många registrerade tolkanvändare finns det?
Svar: Totalt under 2017
Antal reg tolkanvändare:  2.578
Antal aktiva tolkanvändare: 1.286

Totalt under 2016
Antal reg tolkanvändare:  2.352
Antal aktiva tolkanvändare: 1.550

9 av våra teckenspråkstolkar går nu en skrivtokutbildning på distans i ett år.

HRF: Vem utbildar?
Svar. Lärare är Maria Laurin anställd på Södertörns folkhögskola. Huvudman är Myndigheten för Yrkeshögskolan. Eleverna kommer att vara ute på praktik från och till under året.

Bildtelefonen på Ekelundsgatan som har varit riktat bara till beställningen, har nu gett upp. Den kommer inte att ersättas av någon ny. Receptionen på Ekelundsgatan kan hjälpa till att beställa telefontolkning. Om någon saknar möjlighet att själv beställa tolk hemifrån så kontakta Text- och Bildtelefoni.

4. Prioriteringsordningen

Ändringarna är gjorda i Prioriteringsordningen och har skickats till styrelsen för beslut. I dagsläget vet vi inte om den är klubbad och klar. När vi vet att den är klar kommer den att läggas ut på hemsidan.

5. Inkomna frågor samt frågor som tillkommit

HRF: Varför sänds inte påminnelsen till beställaren, när beställning görs till föreningsaktivitet? Birgitta får massor av påminnelser som hon själv inte ska vara med på, men den som beställt får inte påminnelse.
Svar: Har ingen förklaring till detta, kan vara så att beställaren har uppgivit Birgittas namn. Sms-påminnelsen ska gå till tolkanvändaren.

HRF: Tycker det är viktigt att uppdatera telefonnummer och mailadress till Tolkverksamheten.

FSDB och VGDL: Uppmanar sina medlemmar att bli bättre tolkanvändare.

HRF: De som använder tolk vid ett möte, det är då viktigt att alla beställer tolk så att Tolkverksamheten kan visa för politikerna hur många tolkanvändare som finns. Statsbidraget grundar sig på hur många tolkanvändare som finns.

HRF: Ett företag från Stockholm har varit och berättat om ett program för distanstolkning. Stockholm och Region Skåne använder detta. FSDB: Personen från Stockholm försöker sälja in sitt egna företag. HRF: Programmet heter ”Tera” och handlar om texttelefon via mobil, programmet är inte utvecklat och är väldigt dyrt. Svar: I VGR finns inte detta. Man får använda sig av bildtelefon.net.

HRF: En manual till T9k saknas. Svar: T9k har inte utvecklats som vi skulle vilja ha det. Vi får titta på systemet och försöka göra så det blir enklare för beställaren.

6. Övriga frågor

HRF: Vi har propagerat för att använda texttelefoni.net.

VGDL: En förskola som beställde tolk till ett möte där den döva personen hade skyddad identitet, då kunde man inte erbjuda tolk.
Svar: Tolkverksamheten har möjlighet att erbjuda tolk, även till personer med skyddad identitet.

VGDL: 2 dagar före den gemensamma dagen för Tolkverksamheten får man veta detta via facebook och hemsidan.
Svar: Informationen har funnits på vår hemsida på det sätt som vi brukar. Vi hade precis börjat med facebook, så därför kom det in sent där. Var uppmärksamma på att när information ligger en längre tid på hemsidan så hamnar den allt längre ner i nyhetsflödet. Vi kommer att tänka på att gå ut med information tidigare.

FSDB: I den nya tolkutbildningen ingår det inte att lära sig dövblindtolkning. Kan det bli så att ni anställer nya tolkar utan dövblindutbildning?
Svar: Tolkverksamheten känner inte till vad Tolkutbildningen på Stockholms universitet innehåller. När vi anställer nya tolkar så ställer vi kraven på de sökandes kompetenser utefter vårt behov.

FSDB: Hur går det med informatörtjänsten?
Svar: Frågan ligger hos förvaltningschefen.

7. Förbättringsarbete, Tolkkvalitét

Vi har tidigare brainstormat och arbetat med post-it lappar, ur detta har vi prioriterat 3 områden.

  • Rätt tolk på rätt plats, utifrån mitt behov som tolkanvändare.
  • Bra om tolkarna har olika färdigheter.
  • Bättre samarbete med tolk under taltolkning.

Under dagens möte fortsatte vi att sätta ord på vad varje område kan inbegripa. Vi ringar därmed in vilka delar vi kan utveckla, vilka vi inte kan påverka och vilka som vi redan är nöjda med. Vi kommer att fortsätta detta arbete vid nästa brukarråd, eftersom vi inte har gjort klart arbetet. Till dess kommer vi att separat skicka ut anteckningar från förbättringsarbetet.
Tack för er delaktighet och stora engagemang!

OBS! Nästa Regionala brukarrådsmöte blir den 14 maj, kl 13.00-16.00 i Göteborg

 

Vid anteckningarna Britt Axelsson

 

Senast uppdaterad: 2018-04-06 12:01