1177 Vårdguidens e-tjänster och egenremiss

1177 Vårdguidens e-tjänster är ett enkelt sätt att kontakta vården via webben – dygnet runt. Du kan av- eller omboka din tid, beställa tid, begära intyg, skriva egenremiss, fråga om remiss, förnya recept, kontakta och skicka meddelande till din mottagning. En del mottagningar erbjuder fler tjänster.

Barn ska vara delaktiga i sin vård. Barn har också rätt att vara med att bestämma och ju äldre de är desto viktigare är det. Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård.

Instruktion kring hur barn mellan 13-17 år tillsammans med sin vårdnadshavare kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För vuxna som har behov av att få hjälp med hantering av e-tjänster kan
e-tjänster med lösenkod och sms användas

Instruktion för att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster med lösenkod och sms


Senast uppdaterad: 2018-10-12 10:17