Egenremiss

För att komma till våra mottagningar behövs en remiss. För Tolkverksamhetens service behövs ingen remiss.

Habiliteringen

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • förvärvade hjärnskador

För att få stöd och behandling från Habiliteringen ska funktionsnedsättningen vara varaktig och ge betydande problem i vardagen. Behovet av vård ska vara aktuellt. Vi ger också stöd till patientens närstående

För att få stöd eller behandling hos Habiliteringen kan du skriva en egenremiss. Svårighetsgraden på din funktionsnedsättning ska vara utredd av en läkare eller psykolog.

Egenremiss till Habiliteringen

Hörselverksamheten

Är det första gången du söker hjälp för din hörselnedsättning, rekommenderar vi att du först undersöker öronen på vårdcentralen. Det är viktigt att öronen är fria från vax. Kontakta närmaste Hörselverksamhet för mer information om hur du kan komma via egenremiss. Du kan också skapa egenremiss i 1177, Vårdguidens e-tjänster.

Hörselverksamhetens mottagningar

Synverksamheten

Har du svårt att läsa med vanliga glasögon eller har andra problem på grund av nedsatt syn? Då kan en ögonläkare undersöka om du kan få hjälp av Synverksamheten. Remissen behövs för att vi ska kunna veta hur bra du ser och vad det är som orsakar synnedsättningen.  Är du redan inskriven hos Synverksamheten, kan du eller någon närstående själva ta kontakt. Använd Synverksamhetens gemensamma blankett för egenremiss. Fyll i alla uppgifter i blanketten tack. Blir din syn snabbt sämre, kontakta också en ögonläkare.

Remiss till Synverksamheten