Egenremiss till Habiliteringen

Har du autismspektrumtillstånd, rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning kan du få stöd och behandling på Habiliteringen.

För att Habiliteringen ska anta din egenremiss krävs att funktionsnedsättningens svårighetsgrad är utredd och att du har ett aktuellt behov av stöd eller behandling. Skicka med ett läkarintyg eller en psykologbedömning som styrker din diagnos tillsammans med egenremissen.

Använd helst 1177 Vårdguidens e-tjänster för din egenremiss.

Har du inte möjlighet att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du fylla i och skicka in en blankett.

Blankett egenremiss

Vilken mottagning för barn och ungdomar ligger närmast där du bor?

Vilken mottagning för vuxna ligger närmast där du bor?


Senast uppdaterad: 2018-06-28 13:06