Att få kontakt med Syncentralen via remiss

Har du svårt att läsa med vanliga glasögon eller har andra problem på grund av nedsatt syn? Då kan du be en ögonläkare undersöka om du kan få hjälp av Syncentralen. Remissen behövs för att vi ska kunna veta hur bra du ser och vad det är som orsakar synnedsättningen.

Egenremiss

Om du redan är inskriven på Syncentralen, kan du eller någon närstående själva ta kontakt. Använd Syncentralernas gemensamma blankett för egenremiss. Om du fyller i alla uppgifter i blanketten, så blir det lättare för oss att veta hur vi kan hjälpa dig. Om din syn snabbt blir sämre, är det bäst att du också kontaktar en ögonläkare.

Gemensam blankett för egenremiss


Senast uppdaterad: 2018-09-25 11:17