Instruktionsfilmer

Att ansluta en hörslinga

Filmen är  4 minuter och 30 sekunder lång.