Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Användarinformation

 • Hörapparater och övriga hjälpmedel är ett lån (kostnadsfritt)
 • Då de inte längre används ska de lämnas tillbaka till Hörselverksamheten
 • Hörhjälpmedel repareras kostnadsfritt (vid oaktsamhet eller slarv betalas reparationen av användaren)
 • Vid förlorat hörhjälpmedel är användaren ersättningsskyldig.
 • För att besluta om nya hörapparater eller hörhjälpmedel kan förskrivas så görs en samlad bedömning.
  - Då nya rehabiliteringsbehov uppstått.
  - Då hörapparaten inte längre är lönsam att reparera
 • Skydda hörapparaten från fall, stötar, hög värme eller vatten
 • Hörapparaten bör ej utsättas för hårspray eller andra kemiska vätskor.
 • Tillbehör som ljudslangar, domer och filter får du bekosta själv.

Förlorat eller skadade hjälpmedel

Ersättningsanspråk som ställs till patienter för förlorade eller skadade hjälpmedel utgår från riktlinjer i "Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel".

Riktlinjer för förskrivning av personliga hjälpmedel

Vårdgivarens ansvar (utdrag s.7) 
Ansvaret omfattar bland annat att: ”… ställa ersättningsanspråk till patienten/brukaren om hjälpmedlet skadas utöver normal förslitning, eller förkommer till följd av patienten/brukarens oaktsamhet. Det är vårdgivaren som ska bedöma om det föreligger skada utöver normal förslitning, under beaktande att det även kan finnas tillfällen där själva funktionsnedsättningen kan förorsaka ’onormal förslitning’ eller skada.” 

Patientens ansvar (utdrag s.11) Ansvaret omfattar bland annat att: ”… ersätta skadat eller förkommet hjälpmedel.” och”… vid behov komplettera sitt försäkringsskydd.”

Senast uppdaterad: 2021-09-01 15:33