Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Synpunkter och klagomål

Berätta vad du tycker om Habilitering & Hälsa, om våra insatser och hur vi bemöter dig. Alla synpunkter, förslag och frågor används för att utveckla verksamheten. Tack på förhand!

Synpunkter

Om du inte är nöjd med vården

 Du är alltid välkommen att vända dig till chefen på den aktuella mottagningen med dina synpunkter. Har du klagomål på Habiliteringen kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Guide från 1177 Vårdguiden

Om du inte är nöjd med vården

Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

Löf - en patientförsäkring

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Om du upplever att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada kan du kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och lämna uppgifter eller anmäla ett klagomål. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården rättas till. Några saker att tänka på innan du vänder dig till IVO med en anmälan. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Överklaga avslag LSS

Vänd dig till Förvaltningsrätten om du vill överklaga ett avslag om insatser enligt LSS. 
Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast uppdaterad: 2020-03-02 10:18