Tolk

Habilitering & Hälsa tolk erbjuder tolktjänster till döva, personer med dövblindhet och personer med hörselnedsättning. Tolkning är också en service för dig som har kontakt med personer med de funktionsnedsättningarna.

Hos oss arbetar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Teckenspråkstolkar tolkar med hjälp av teckenspråk som är ett eget språk. De flesta som använder teckenspråk har en medfödd hörselnedsättning.

Skrivtolkar skriver det som sägs så att personer med hörselnedsättning kan läsa det. 

Det kostar inget för tolkanvändaren att beställa tolk.

Beställ tolk

Avbeställ tolk

Senast uppdaterad: 2018-08-31 22:39