Tolktjänst

Tolktjänst riktar sig till döva, personer med dövblindhet och personer med hörselnedsättning. Det är också en service för dig som kommer i kontakt med personer med de funktionsnedsättningarna.

På Tolktjänst arbetar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Teckenspråkstolkar tolkar med hjälp av teckenspråk som är ett eget språk. De flesta som använder teckenspråk har en medfödd hörselnedsättning.

Skrivtolkar skriver det som sägs så att personer med hörselnedsättning kan läsa det. 

Det kostar inget för tolkanvändaren att beställa tolkar från Tolktjänst.

Beställ tolk

Avbeställ tolk