Beställ tolktjänst

Just nu har vi tekniska problem med att skicka e-post till vissa adresser. Lämna därför ett telefonnummer när du beställer tolk så kan vi kontakta dig. Tack på förhand!

Det finns flera sätt att beställa tolk:

Beställ med vårt webbformulär

Beställ per telefon, e-post eller bildtelefon:

Telefontid
Måndag till torsdag klockan 8.00-16.00, fredag klockan 8.00-14.30. Övrig tid autosvar.
Telefon: 010 - 441 23 00
Bildtelefon: tolkbestallning.vgr@t-meeting.se
E-post tc.tolkbestallning@vgregion.se

Beställ via E-tjänst (T9K-webb)

Vi försöker så långt som möjligt att möta tolkanvändarnas behov. När många behöver våra tjänster samtidigt är det ibland svårt att få tolk. De mest belastade tiderna är mellan klockan 10-12 och 13-15 måndag till torsdag. Det är bra att veta när du planerar att beställa tolk.  

Beredskapstolk

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, vänd dig till beredskapstolk. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

 Telefon 010 - 441 23 20

Beredskapstolken får endast användas vid akuta behov av tolk, som vid till exempel olycksfall eller akut uppkommen situation.

Sms om tolken inte kommer

 Teckenspråk

Om tolken inte är på plats när tolkuppdraget börjar kan man skicka sms till telefon 0703-57 12 84 för att få besked mellan klockan 08:00 – 16:00 vardagar.

Man kan också avboka tolk via sms till samma nummer. Avbokningar kan man göra dygnet runt.

Detta gäller teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och skrivtolkar.

Kan tolken stanna längre än jag beställt?

Teckenspråk

Ibland tar ett möte längre tid än vad man bestälIt tolk till. Tolkverksamheten har tydliga regler för hur länge en tolk kan stanna.

Exempel: Du har bestälIt tolk mellan klockan 10.00·12.00. Cirka tio minuter innan den beställda tiden är slut påminner tolken om att tiden snart är slut. Om mötet behöver fortsätta ringer tolken till Tolkverksamhetens samordning och frågar om han eller hon kan stanna.