Beviljade projekt 2023

Här är de projekt som beviljades regionalt utvecklingsstöd 2023, beskrivna i korthet.

Åmåls kommun

Bilda en referens- och arbetsgrupp bestående av unga. Gruppen kommer att vara med i arbetet med att skriva en barn- och ungkulturplan.
10 000 kr

Färgelanda kommun

Samarbeta med ungdomar i kommunen för att utveckla bibliotekets ungdomsverksamhet . Tillsammans med dem forma en ungdomsavdelning med relevant innehåll utifrån deras önskemål och behov.
15 000 kr

Lilla Edets kommun

Skapa en dokumentärfilm om EPA-kulturen i Lilla Edet med och av ungdomar i och kring denna kultur.
25 000 kr

Tibro kommun

Starta ett forum där ungdomar kan få inflytande över kulturfrågor inom kultur- och fritidsförvaltningen och tillsammans hitta en bra form för påverkan.
10 000 kr

Tranemo kommun

Bjuda in unga i tidig ålder, 8-14 år, till träffar tillsammans med lokal förening, för samtal och en kreativ process kring vad de tycker är viktigt att utveckla där de bor. Detta för att involvera barn och unga och skapa delaktighet och tillhörighet till den plats de vuxit upp på.
10 000 kr

Marks kommun, kulturskolan

Utveckla cirkusverksamheten på kulturskolan och öka kapaciteten genom ungdomsledare inom cirkus. Därmed öka både tillgängligheten samt barn och ungas delaktighet och inflytande i kulturskolan.
20 000 kr

Vara kommun

Skapa en ung programgrupp som är delaktiga i planeringen av aktiviteter under den årligen återkommande Jordgubbens dag 30 juni – 1 juli. Gruppen får eget ansvar över en programpunkt/aktivitet.
20 000 kr

Mölndals stad

Starta upp en arrangörsgrupp i Mölndals stad på en av Mölndals fritidsgårdar. En mötesplats där unga får uppleva ägandeskap, inflytande och får kunskap, kompetens och nätverk inom kultur. Stödet söks för att genomföra fyra tillfällen inför uppstart av gruppen för att informera, nå ut och utbilda unga.
15 000 kr

Göteborgs stad, kulturförvaltningen

Erbjuda ungdomar att på olika sätt bli delaktiga och påverka kulturutbudet för barn och unga. Utforska metoder och former som passar unga, för långsiktigt inflytande i kulturutbudet för barn och unga i staden.
15 000 kr

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer