Utlysning residensvärdar: AIR Litteratur – plats och kultur

Blåa regndroppar och blåtonade bubblor

Vi söker samarbetspartners inom det fria kulturlivet som vill ta emot en författare eller översättare för en månads residensvistelse. Vi söker kulturaktörer från alla konstformer som är intresserade av möten mellan kulturskapare. Sök senast den 27 februari 2024.

Fri kulturaktör i Västra Götaland? Är ni nyfikna på vad ett möte mellan er och en gästande författare skulle kunna leda till? Kanske driver ni ett residens inom ett annat konstområde än litteratur och vill jobba över konstartsgränserna? 

Alla aktörer inom det fria kulturlivet i Västra Götaland med möjlighet att ta emot och vara värd för en residensförfattare under november 2024 kan söka.  

Ansökan 

Den sökande ska vara en aktör inom det fria kulturlivet, till exempel: en ideell kulturförening, en konstnärsdriven plattform, ett kulturkluster, en fri grupp inom någon konst- eller kulturform eller en kulturarrangör. Kommuner, institutioner eller liknande kan inte söka. Ansök genom att beskriva er bakgrund som kulturaktör och motivera varför just ni vill bli en av våra residensvärdar. Sök via digitalt formulär senast 27 februari.

Ansök nu

 

Om AIR Litteratur Västra Götaland 

AIR Litteratur Västra Götaland är ett residensprogram som drivs av Kulturförvaltningen. Det vänder sig till författare och översättare från hela världen. Målet är att ge plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residens på flera platser i Västra Götalandsregionen. Residensen sker genom vistelsestipendier och fokuserar på konstnärligt undersökande arbete och ger möjlighet till inspiration och fördjupning. Vistelsen ska också vara förankrad i platsens förutsättningar och bibliotekets eller den fria kulturaktörens önskemål.  

Vi arbetar med flera spår i residensverksamheten.  
Utlysningarna för residensvärdar 2024 sker inom ramen för AIR Litteratur Bibliotek och AIR Litteratur plats och kultur.  

Praktisk information 

Residensvistelserna är en kalendermånad och äger rum i november 2024.  

När värdarna är utsedda går Kulturförvaltningen ut med en utlysning till författare och översättare. Valet av författare sker i samråd mellan referensgruppen på Kulturförvaltningen och värden. 
Vi kommer särskilt att välkomna författare och översättare verksamma i Västra Götalandsregionen, Unescos nätverk för Litteraturstäder och inom Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Efter avslutad vistelse ska både den gästande författaren och värden lämna var sin kort rapport över vistelsen och berätta om vad som skett, vad som arrangerats, statistik kring deltagandet i offentliga arrangemang med mera. 

AIR Litteratur Västra Götaland står för följande 

  • Utlyser residens för författare och översättare, hanterar ansökningar och urval, tar fram en lista med 3-4 förslag som presenteras för värden  
  • Informerar om stipendievistelserna via förvaltningens hemsida och sociala medier 
  • Ersättning till värd utgår med 46 000 SEK enligt fördelning: Stipendiesumma 20 000 SEK, författararvode vid offentligt framträdande/workshop 8500 SEK, boende 15 000 SEK samt  merkostnader i samband med värdskap 2500 SEK. 

Värden står för följande 

  • Erbjuder ett värdskap för gästande författare under hela vistelsen 
  • En kontaktperson utses för att ta emot och introducera författaren på plats samt bjuda in till gemensamma träffar och samtal 
  • Bokar ett lämpligt boende och arbetsplats för stipendiaten 
  • Planerar och arrangerar i samråd med den gästande författaren minst ett offentligt framträdande, workshop, samtal, cirkel, eller seminarium under stipendievistelsen 
  • Kommunicerar att residensprogrammet AIR litteratur Bibliotek och AIR Litteratur – Plats och Kultur sker i samarbete med Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen via befintliga kanaler 
  • Betalar ut stipendiesumman (20 000 SEK) till författaren 
  • Betalar ut arvodet (8500 SEK) till författarna när de genomfört ett offentligt framträdande under sin stipendievistelse 

Urval 

I urvalet av residensvärdar tittar vi på hur de sökande motiverar sitt värdskap samt möjligheten att genomföra detta. I urvalet tar vi även hänsyn till tillgänglighetsaspekter och eftersträvar geografisk spridning. 

Kontakt

Johanna Lindström 
Koordinator för litterärt residensprogram och fristäder 
Kulturförvaltningen 

Västra Götalandsregionen 
johanna.lindstrom@vgregion.se  
076-324 27 71 

 

Therese Ytter  
Konsulent litteratur

Kulturförvaltningen

Västra Götalandsregionen  
Therese.ytter@vgregion.se 
070-631 78 84 

 

Eva Fred 
Konsulent litteratur

Kulturförvaltningen

Västra Götalandsregionen 
eva.fred@vgregion.se 
070-652 02 13 

 

 

 

Johanna Lindström

Koordinator

Telefonnummer

Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer