Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturskapa på distans – kulturpedagogik i nya format

Under coronapandemin har den begränsade möjligheten för att träffas fysiskt, drastiskt minskat tillgången till kultur för barn och unga. Därmed var det relevant för oss att ställa frågan, hur kan kulturen trots detta fortsätta erbjuda konst och kultur till barn och unga?

Konsulenterna på förvaltningen för Kulturutveckling formade då Kulturskapa på distans som gav kulturutövare möjlighet att undersöka och utveckla nya hållbara former och format. Senhösten 2020 lanserades en utlysning, dit kulturutövare som har ett kulturpedagogiskt projekt i Kulturkatalogen Väst, kunde söka med sin idé. Nio olika idéer och 14 fria utövare inom olika konstarter erbjöds att ingå i ett pilotprojekt, med ekonomiskt stöd.

Under fyra veckor utforskade utövare inom dans, film, radioteater, litteratur, samtidskonst, arkitektur, design och musik nya sätt att genomföra kulturpedagogik på distans. Av deltagarna valde att alla att arbeta digitalt på något vis och dessa erfarenheter delades vid en publik träff i mars 2021.

”Vi upplevde ramarna för projektet som väldigt fria och att vi själva fick ta stort ansvar för vårt projekt. Det passade oss bra eftersom det gav oss värdefull tid att utforska och undersöka vår idé.” (Deltagare i Kulturskapa på Distans)
 

Utgångspunkterna för idéerna var olika, några ville omarbeta sina redan existerande projekt till att fungera på distans, andra ville testa helt nya format som digitala plattformar och en utövare ville testa en ny genre för att bättre fungera på distans. Men det är inte bara för kulturskaparen de digitala lösningarna ska fungera, pedagogik bygger på mötet med barn och unga och det kan vara svårare att skapa närhet digitalt – men det går! En utmaning med digitala projekt som ska vända sig till skolor är vilka digitala forum och plattformar som ska användas. Skolornas tekniska utrustning och kunskap skiljer sig mycket åt.

Om deltagarna och vad de har arbetat med

Journalist/Formgivare Elisabeth Sivertsson och Författare/Skribent Marie Oskarsson har drivit sitt kulturpedagogiska projekt Vårt eget magasin på plats i skolor, kulturhus etc sedan flera år tillbaka. För att omvandla till digitala möten med barn och unga gjorde de grundliga och omfattande test i två skolor. Det blir än mer viktigt i ett digitalt format med noggrann planering med pedagogerna i skolan som i sin tur kan förbereda barnen vad som ska hända.

Ellen Sjö Sander utvecklade sin idé för att spela musik tillsammans – på distans och utforskade arbetssätt som fungerar för att spela musik med ögonen för personer med ögonstyrningsdator som hjälpmedel.

Konstnärerna Kerstin Bratt och Nike Nilsson undersökte hur Allas Ateljélokal på Rymdtorget i Bergsjön, Göteborg skulle kunna användas utifrån hur att pandemin begränsat verksamheten rejält. Resultatet blev fortsatt arbete med Konstkassen, ett koncept som utvecklats som ett coronasäkert alternativ.

Inom några av projekten arbetade kulturutövarna med digitala lösningar för att utöka mötesplatserna – utöver mötet pedagog och barn. Konstellation består av Rachel Barron och Nathan Clydesdale som undersökte hur meningsfullt utbyte kan skapas mellan professionella konstnärer/designers och ungdomar, via digitala plattformar. Tillsammans med andra konstnärer curerade duon olika sätt att mötas genom konceptet Practice a Practice.

Musikerna Maryam Javidmehr och Avin Omers arbetade med att ta fram format där barn och unga på olika platser fick tillverka instrument av återvunna material. Genom duons kanaler spreds metoderna till Iran och andra länder och de vill bidra till kommunikation mellan barn i Iran och Sverige.

Arkitekt Natalie Novik och designer Elina Nilsson från Studio Re:play använder sig av konstnärliga metoder inom återbruk och delningsekonomi för att utforska vem som har rätt till staden. Duons idé kring distanspedagogik byggde på deras tidigare arbete med gamification i fokus.

Love Hjertberg arbetade fram ett format via filmen som bygger på ett material som kan finnas tillgängligt. Kreativ matlagning blev ett färdigt koncept för att inkludera växtbaserad, lekfull och kreativ matlagning i skolan.

Animatör Erik Löfdahl testade en helt ny väg genom radioteater. Barn ska få möjlighet att träna sina röster för att höras ordentligt och gå från passiva lyssnare till aktiva medieproducenter. Att publicera produktionen, är en viktig bit då många elever förvånas över hur okomplicerat det kan vara att göra någonting riktigt bra och uppmärksammas för det.

För det stora flertalet kulturutövare var detta början på en arbetsform eller aktivitet som de kommer att fortsätta med. Några idéer har utvecklats till färdiga kulturpedagogiska projekt som nu finns i Kulturkatalogen Väst.

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Linn Gall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-08-26 12:15