Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från styrdokument till skaparglädje – inspiration, referenser, boktips och länkar

Modeller som inspirerar

Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium. (KASAM-modellen), Natur & kultur, 2005

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Tillgänglighetsmodellen
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Delaktighetsmodellen
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/delaktighet/delaktighetsmodellen/

Skolverket: Elevernas delaktighet och inflytande: vad är det och varför är det viktigt? https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx

Styrdokument

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättkonventionen): https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen):
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/konventionen-om-barnets-rattigheter-s2018.010/

Projekt

Scen:se: Scenkonst och drama för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar.
Här hittar du information och filmer om projektet och även en metodhandbok: https://scense.se/

Läsa mer

Mihaly Csikszentmihaly: Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Natur & Kultur, 2016

Arne Naess: Livsfilosofi: Ett personligt bidrag om känslor och förnuft. Natur & Kultur, 2000

Hands-on-inspiration från Klangfärg

Inkluderande dansundervisning

Tillgängliga redskap i skaparverkstan

Börja filma! Inspiration för LSS och särskola

Metoder

Masterminding: https://www.metodbanken.se/post/masterminding

Många olika metoder för olika tillfällen: https://www.resultatbolaget.se/blogg

Cecilia Frostensson: Kollegialt lärande. Ett studiematerial för kulturskolelärares reflektion och professionsutveckling. https://larkultur.se/

Forskning och metod

Kollegial handledningsmodell: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kollegial-handledning-leder-till-oppenhet-och-samarbete

Forskning om barn med funktionsnedsättning och delaktighet: https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/nationella-samarbeten/nyttigt-om-barn-med-funktionsnedsattning-och-delaktighet.html

Senast uppdaterad: 2022-02-03 15:06