Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Från styrdokument till skaparglädje – inspiration, referenser, boktips och länkar

Modeller som inspirerar

Aaron Antonovsky: Hälsans mysterium. (KASAM-modellen), Natur & kultur, 2005

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Tillgänglighetsmodellen
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/

Specialpedagogiska skolmyndigheten: Delaktighetsmodellen
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-inkludering/delaktighet/delaktighetsmodellen/

Skolverket: Elevernas delaktighet och inflytande: vad är det och varför är det viktigt? https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/3-skolansvardegrund/Grundskola/301_Delaktighet_inflytande/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/V1_1-GY_01A_01_Elevernas.docx

Styrdokument

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Funktionsrättkonventionen): https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/06/konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning/

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen):
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/konventionen-om-barnets-rattigheter-s2018.010/

Projekt

Scen:se: Scenkonst och drama för barn och unga med komplexa funktionsnedsättningar.
Här hittar du information och filmer om projektet och även en metodhandbok: https://scense.se/

Läsa mer

Mihaly Csikszentmihaly: Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Natur & Kultur, 2016

Arne Naess: Livsfilosofi: Ett personligt bidrag om känslor och förnuft. Natur & Kultur, 2000

Hands-on-inspiration från Klangfärg

Inkluderande dansundervisning

Tillgängliga redskap i skaparverkstan

Börja filma! Inspiration för LSS och särskola

Metoder

Masterminding: https://www.metodbanken.se/post/masterminding

Många olika metoder för olika tillfällen: https://www.resultatbolaget.se/blogg

Cecilia Frostensson: Kollegialt lärande. Ett studiematerial för kulturskolelärares reflektion och professionsutveckling. https://larkultur.se/

Forskning och metod

Kollegial handledningsmodell: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/kollegial-handledning-leder-till-oppenhet-och-samarbete

Forskning om barn med funktionsnedsättning och delaktighet: https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/child/nationella-samarbeten/nyttigt-om-barn-med-funktionsnedsattning-och-delaktighet.html

Senast uppdaterad: 2022-02-03 15:06