Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medlemskap i Sambruk och anslutning till Bibblix

I november 2021 skickades ett erbjudande ut till regionens bibliotekschefer, tillsammans med bilagor med detaljerade kostnadsredovisningar och ytterligare information om Bibblix och det redaktionella arbetet.

Bibblix är en eboksapp för barn vars funktioner och utformning bygger på användarstudier där barn har varit involverade. Genom föreningen Sambruk kan nu alla folkbibliotek i landet ansluta sig till tjänsten. För att underlätta för biblioteken att erbjuda relevanta digitala tjänster för barn, främja läsning och för att stärka kommunernas samverkan kring digitaliseringsfrågor vill Västra Götalandsregionen tillsammans med Sambruk erbjuda ett stöd som underlättar anslutning till Bibblix och medlemskap i Sambruk.

I korthet:

 • Förmånligare årsavgift till Sambruk via gruppmedlemskap (fakturering administreras via GITS).
 • VGR Regionutveckling betalar halva medlemsinsatsen (engångsavgift) för de kommuner som ännu ej är med i Sambruk.
 • Förvaltningen för kulturutveckling VGR betalar hela anslutningsavgiften till Bibblix för de kommuner som ansluter sig och subventionerar årskostnaden med 32 öre per invånare år 1.
 • Erbjudandet gäller fram till 31 december 2022. Avtalstiden är 2 år från tidpunkt för anslutning.

Om Bibblix

Bibblix är en app för barn mellan 6 - 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust. Tjänsten är en del i det läsfrämjande arbetet och har en tydlig och omfattande urvalspolicy.

Bibblix finns för både iOS- och Android-enheter, och kan användas på smartphones eller läsplattor. Varje användare kan låna upp till 5 titlar per kalendervecka och lånetiden är 28 dagar. Tjänsten är en del i Sambruks digitala tjänsteportfölj och erbjuds alla medlemmar.

Föreningen Sambruk har förvaltningsansvaret över tjänsten som utvecklats av Stockholms Stadsbibliotek (SSB), Malmö Stadsbibliotek (MSB) och Katrineholms bibliotek. Idag ansvarar SSB för teknisk förvaltning, support och utveckling av Bibblix. På MSB sitter innehållsredaktionen som ansvarar för medieinnehållet.

Användargruppen består av alla kommuner som är anslutna till Bibblix och är en arena för att dela idéer, goda exempel och erfarenheter kring tjänsten. I gruppen kan anslutna kommuner också föra fram sina önskemål och förslag på tjänsten genom ett förvaltningsråd. Målet är att skapa förutsättningar och förenkla för att göra Bibblix till ett välanvänt verktyg i det läsfrämjande arbetet.

Om Föreningen Sambruk

Sambruk jobbar med samverkan kring digitalisering och är en samarbetsorganisation för att dela på kostnader och utvecklingsinsatser. Relevanta digitala tjänster utvecklas i samverkan och skapar förutsättningar för bra och kostnadseffektiv digital utveckling hos föreningens medlemmar. Sambruk är icke-vinstdrivande och är därför organiserad som en ideell förening.

Fördelarna med medlemskapet är bland annat

 • Sänkta kostnader för digitalisering genom att använda tjänster som är gemensamt utvecklade och anpassade till kommunens verksamhet. Tjänsterna används till självkostnad då Sambruk inte är vinstdrivande. Kommunens kostnader för utveckling kan också sänkas genom att den görs tillsammans med andra medlemmar.
 • Gemensamma tjänster och nätverk hjälper medlemskommunen att utveckla sin service mot medborgare och företag.
 • Ingen upphandling behövs för att ta del av tjänsterna, det räcker med att avropa.
 • Eftersom allt arbete sker i samverkan får alla medlemmar också ta del av varandras kunskap och erfarenheter.

Då tjänsterna utvecklas och förvaltas tillsammans med upphandlade externa leverantörer så behöver kommuner som använder tjänsterna vara medlemmar i föreningen. Då blir det också enkelt att avropa dem enligt internupphandlingsregeln, ingen upphandling är därför nödvändig.

Idag är 109 kommuner medlemmar i föreningen, samt några regioner och SKR.

Anslutning till Bibblix

Processen att ansluta sig till Bibblix är smidig då allt tekniskt arbete utförs av Sambruk tillsammans med SSB. Innan anslutningen så samlas teknisk information in från biblioteken och bibliotekssystemleverantörerna. Vidare så samlas kontaktuppgifter in som ligger till grund för användningsavtal och PuB-avtal. En fullmakt tillåter Sambruk att öppna upp bibliotekssystemet för kommunikation med Bibblix hos leverantören.

För att snabbt komma i gång med Bibblix så kan presentationer, uppstartsmöten samt genomgång av marknadsföringsmaterial och grafisk profil genomföras innan anslutning till tjänsten. Den genomarbetade grafiska profilen är fri att använda utan kostnad.

Kostnader för anslutning till Bibblix

Kostnaderna består av en engångsavgift för anslutning till tjänsten beroende på kommunens storlek och en fast årlig avgift. Inga övriga kostnader för utlånen tillkommer.

Engångsavgift:

 • Färre än 15 000 invånare 5 000 kr
 • 15 000 – 35 000 invånare 10 000 kr
 • 35 000 – 75 000 invånare 15 000 kr
 • 75 000 – 150 000 invånare 20 000 kr
 • Fler än 150 000 invånare 25 000 kr

Fast årlig avgift:

Avgiftsmodellen består av ett fast pris per år för anslutna kommuner, 1:00 kr i utlåningskostnad per invånare (Sambruk har avtal med Axiell Media som innehållsleverantör till Bibblix), samt 0:75 kr i förvaltningskostnad per invånare. Totalt 1:75 kr per kommuninvånare och år, utöver medlemskap i Sambruk. I förvaltningskostnaderna ingår bland annat det gedigna innehållsarbetet, teknisk drift och utveckling, statistik, samt support.

Vid anslutning så är avtalstiden inledningsvis två år från anslutningsdatum, för att sedan övergå till årsvis förlängning. En uppräkning med antalet invånare sker per nytt år.

Kostnader för medlemskap i Sambruk

Medlemsavgiften i Sambruk består av en medlemsinsats (engångsavgift) och en årsavgift. Den enskilda avgiften för en kommun baseras på antalet invånare:

Kommunstorlek

Medlemsinsats

Årsavgift

mindre än 7 000 invånare

5 000 kr

5 000 kr

7 000 – 15 000 invånare

5 000 kr

10 000 kr

15 000 – 25 000 invånare

10 000 kr

25 000 kr

25 000 – 50 000 invånare

10 000 kr

35 000 kr

50 000 – 100 000 invånare

10 000 kr

50 000 kr

100 000 – 150 000 invånare

20 000 kr

65 000 kr

mer än 150 000 invånare

25 000 kr

80 000 kr

Andra organisationer

5 000 kr

25 000 kr

 

Det går också att ansluta sig genom ett gruppmedlemskap. Kravet är då att gruppen har en formellt fastställd juridisk organisation som fungerar som administrativ part.

Avgiften för en grupp av kommuner som ansöker om gemensam anslutning beräknas på kommunerna i tre storleksnivåer:

 • Kommuner i gruppen med över 250 000 invånare = samma avgift som för enskild medlem
 • Kommuner i gruppen med över 50 000 invånare = 50 öre per invånare
 • Övriga kommuner i gruppen = 70 öre per invånare
 • Om “Andra organisationer” ingår i gruppen = samma avgift som för enskild medlem “Andra organisationer” ovan

Bidrag från Västra Götalandsregionen (VGR)

VGR Regionutveckling (RU) betalar genom Digitaliseringsrådet halva kostnaden för medlemsinsatsen för nya medlemmar i Sambruk som ansluter sig till Bibblix.

Vidare betalar VGR genom Förvaltningen för kulturutveckling hela anslutningsavgiften för tjänsten Bibblix och subventionerar årskostnaden med 32 öre per invånare år 1. Förvaltningen kommer också att initiera ett regionalt nätverk för samverkan kring marknadsföring och läsfrämjande insatser kopplat till Bibblix.

Erbjudandet gäller fram till 31 december 2022. Avtalstiden är 2 år från tidpunkt för anslutning.

Gruppanslutning i Sambruk

Sambruk erbjuder möjligheten till gruppanslutning även om inte alla kommuner i VGR väljer att gå med. En gruppanslutning innebär bättre förutsättningar för samordning och effektivare administration. Det blir ekonomiskt fördelaktigare för gruppen som helhet.

Sambruks erbjudande innebär:

 1. Lägre kostnad för medlemskap i föreningen genom gruppanslutning
 2. Varje kommun är fullvärdig medlem direkt vid inträde i föreningen. Gruppanslutningen påverkar inte enskild kommuns medbestämmande i Sambruk.
 3. Kommuner från Västra Götaland som idag är medlemmar i Sambruk flyttas samtliga över till denna gruppanslutning.

Tidpunkt för anslutningen sker enligt överenskommelse mellan Sambruk och respektive kommun.

Administration

Sambruk påbörjar debitering av första årets avgift för gruppmedlemskap när respektive kommun blivit medlem i föreningen.

Sambruks årsavgift vid nytt medlemskap täcker den kvarvarande delen av året från då medlemskapet tecknades. Det innebär att nya kommuner bara betalar för den tid under kalenderåret som de är medlemmar. Därefter faktureras medlemskapet en gång per nytt kalenderår i förskott.

Medlemskapet i Sambruk faktureras den part som står för gruppmedlemskapet – vilket i VGR kommer att vara Gemensam Information och TjänsteSamordning (GITS). GITS fakturerar sedan kommunerna.

Bibblix faktureras direkt till de anslutna kommunerna. Medieavgiften faktureras årsvis i förskott medan förvaltningsavgiften faktureras kvartalsvis i förskott.

Kontaktperson för kommuner som vill gå med är Örjan Hellström (orjan.hellstrom@vgregion.se) för Västra Götalandsregionen.

 

Övrigt

Mer information om Sambruk

Om medlemskapet

Mer information om Bibblix

 

Senast uppdaterad: 2022-02-08 11:19