Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Läsning om biblioteksplaner

Här samlar vi forskning och olika undersökningar om biblioteksplaner. Texterna ger olika perspektiv på syftet med planerna, olika strategier för framtagande av planer och kritiska perspektiv när det gäller exempelvis legitimitet och förankring.

Almerud, Peter (2005). Biblioteksplaner: från bibliotekslag till biblioteksplan. Stockholm: Svensk biblioteksförening. 

Axelsson, Peter (2001). Biblioteksplaner: en idéskrift. Stockholm: Svensk biblioteksförening.

Hedemark, Åse & Börjesson, Lisa (2014.) Att använda en plan. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, vol. 17, nr 1. 

Larsson, Kiersti & Svensson, Henrik (2007). Biblioteksplaner – en möjlig väg mot förändring? En komparativ studie av arbetet med biblioteksplaner i tre kommuner ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Uppsats. Högskolan i Borås. 

Olander Geraghty, Kristina & Persson, Carina (2010). Är biblioteksplanen ett viktigt styrdokument? En närgranskning av Helsingborgs stadsbiblioteks biblioteksplan. Uppsats. Högskolan i Borås. 

Rivano Eckerdal, J., & Carlsson, H. (2018). Styrdokumenten i vardagen: En undersökning av kulturpolitiska styrdokuments strategiska och praktiska betydelse för folkbibliotek i fem skånska kommuner. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 

Visonj, Kate (2019). Biblioteksplaner för effektivitet eller legitimitet? En kvalitativ dokumentstudie av tio folkbiblioteks biblioteksplaner ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Uppsats. Högskolan i Borås. 

Wiklund, Ann (2021). ”Lång process och kort plan” Biblioteksplanen som process? En kartläggning i tolv kommuner i Jönköpings län. Regionbibliotek Region Jönköpings län. 


Senast uppdaterad: 2022-01-27 08:39