Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Många språk

Biblioteken har en viktig roll för att främja en levande region där flerspråkighet är en styrka. Förvaltningen för kulturutveckling vill stärka biblioteken som flerspråkiga arenor och tillhandahåller kompetensutveckling och insatser för stöd till biblioteken i deras arbete.

Det talas minst 150 olika språk i Sverige. Språk och identitet hänger samman och biblioteken har makt och möjlighet att synliggöra många berättelser och skapa sammanhang för människor. Samhällets syn på flerspråkighet och språkliga minoriteter får konsekvenser för människors språkanvändning, självbilder och möjlighet att vara delaktiga.

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Sverige har alltid varit ett mångkulturellt och flerspråkigt land. I Sverige finns fem erkända nationella minoritetsspråk som är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar och omfattas av den svenska minoritetspolitiken som utgår från Europarådets arbete med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. Minoritetskulturerna utgör en levande del av det svenska samhället och kulturarvet, de har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Västra Götaland tillsammans med kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Skövde, Trollhättan och Uddevalla är finska förvaltningsområden i regionen.

Bibliotek kan arbeta med och för att främja nationella minoritetsspråk genom att:

  • öka kunskapen om de nationella minoriteterna i majoritetssamhället.
    tillgängliggöra litteratur och kultur på minoritetsspråken i samråd med de som identifierar sig som nationell minoritet,
  • bidra till att minoritetsspråken och kulturerna hålls levande framförallt för barn och unga.

Kartläggning

Under hösten 2020 och våren 2021 gjordes en kartläggning över hur regionens bibliotek arbetade med de nationella språkminoriteterna. Detta resulterade i en rapport. Kartläggning av bibliotekens arbete med de nationella minoriteterna som du hittar här. Resultatet av denna rapport ligger nu till grund för förvaltningens fortsatta arbete med de nationella minoriteterna inom biblioteksområdet.

Läsambassadör

Kulturrådets läsambassadör 2019–2021 var Bagir Kwiek från Bergsjön i Göteborg. Idag är han en av Kungliga bibliotekets sakkunniga i arbetet med att etablera ett bibliotek för romani chib.

Bagir Kwiek har en bakgrund som bland annat samhällsvägledare på Romano Center, författare till sagoboken Det var en gång det som inte var (2016), initierat utställningen Vi är romer! (2013) och dokumenterat romska vittnesmål från Förintelsen. 

Läs mer


Senast uppdaterad: 2022-10-05 17:27