Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

12/5 Filmpedagogiskt frukostsamtal

Nu är det dags för årets andra frukostsamtal. Denna gång under temat barn och ungas delaktighet i filmpedagogiskt arbete.

Filmkonsulenterna på Region Stockholm och Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, bjuder in till en frukostträff med fokus på kunskapsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande. Träffen riktar sig till filmpedagoger, verksamma i våra regioner, som arbetar med barn och unga i skola eller på fritid.

Datum: Onsdag den 12 maj 2021
Tid: 09.30-11.00
Plats: Teams. Möteslänk skickas ut någon dag innan arrangemanget till alla anmälda.
Anmälan: maila till linda.lindgren@sll.se (senast den 10 maj).

TEMA
Barn och ungas delaktighet i filmpedagogiskt arbete
Att förankra barn och ungas delaktighet och inflytande i sitt arbete är viktigt. Som vuxna har vi ett ansvar och en skyldighet att arbeta för och stärka barn och ungas rättigheter. Inte minst om vi arbetar inom områdena kultur, skola och fritid.

Denna frukostträff inriktar vi oss på hur man som filmpedagog kan implementera en större delaktighet i sitt arbete med barn och unga. Vad säger Barnkonventionen om barn och ungas delaktighet och inflytande? Vad innebär det att Barnkonventionen blivit lag? Hur kan man integrera ett delaktighetsperspektiv i sitt vardagliga arbete och i mötet med barn och unga? Och finns det bra eller dåliga exempel på detta?

Frukostsamtalet gästas av Sylvia Carlsdotter, barnrättsstrateg, föreläsare och verksamhetsledare på Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn. Med utgångspunkt i barnkonventionen ger Sylvia exempel och inspiration på hur man som enskild kulturpedagog kan integrera och hitta metoder för att i större utsträckning arbeta med barn och ungas delaktighet.

Under träffen öppnar vi också upp för ett längre interaktivt samtal och kunskapsutbyte mellan deltagare kring ämnet. I mindre grupper delar vi exempel, metoder och erfarenheter med varandra samt avslutar med en gemensam diskussion om hur vi kan utveckla barn och ungas delaktighet i filmpedagogiskt arbete.

Varmt välkomna!

------------

Om Sylvia Carlsdotter
Sylvia Carlsdotter är barnrättsstrateg, föreläsare inom barns rättigheter och verksamhetsledare på Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn. Hon har, under många år, arbetat med att förankra konkret barnrättsarbete på Kulturskolan i Simrishamn. Sylvia har lång erfarenhet av arbete i politisk styrd organisation och har tidigare undervisat på högskolan i Kristianstad, bland annat inom pedagogiskt drama och kommunikation samt på lärarutbildningar för grundskola och förskola. Dessutom har hon, under 8 års tid, ingått i styrelsen för Kulturskolerådet.

Senast uppdaterad: 2021-04-29 11:19