Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

15/12 Frukostseminarium: Konstnärsdrivna verksamheter diskuterar strukturer för stöd

Fotograf: Henrik Sputnes

Välkommen till ett digitalt frukostseminarium som kretsar kring behovet av att inom konstfältet utforma strukturer som kan stärka småskaliga konstverksamheters produktionsvillkor och handlingsutrymme. Medverkande: Black Archives Sweden, Den Kollektiva Hjärnan, Kultivator, Kultwatch, Skogen och tidskriften Paletten. Henrik Sputnes kommer även att presentera rapporten "Att planera för det oplanerade". Seminariet vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare inom kultursektorn, kulturkonsulenter inom kommun/region, forskare och konstnärliga utövare.

Linda Zachrison understryker i rapporten Från kris till kraft - återstart av kulturen att Bild- & Formområdet behöver utveckla bärkraftiga infrastrukturer. På frukostseminariet diskuterar vi tillsammans med inbjudna gäster hur konstvärlden som helhet, från samhällets institutioner ner till den enskilda konstnären, kan organisera sig tillsammans för att bäst befrämja ett hållbart och inkluderande konstfält.

Representanter från självförvaltande konstorganisationer är inbjudna för att ge sin syn på hur gapen inom konstsfären kan minska. Hur vi tillsammans kan fantisera om nya kollektiva sätt att ombesörja stöd och samtidigt finna nya vägar för lärande och omfördelning av resurser. Och vad det överhuvudtaget betyder att praktisera stöd.

Frågan om att organisera ”det som stödjer” har tidigare varit föremål för en rad undersökande arbeten på initiativ av Förvaltningen för Kultur Utveckling (tidigare Kultur i Väst) däribland märks rapporten Kluster för en självorganiserad samtidskonst (2016), Självreglerade nätverk inom konsten - en konferens arrangerad inom ramen för Den kollektiva hjärnan (2017) och senast det treåriga regionala projekt Stödstrukturer för en självorganiserad samtidskonst (2018 - 2020). Vilket bland annat resulterade i rapporten Att planera för det oplanerade där projektets tre delägare, Skogen, Not Quite och KKV Bohuslän beskriver hur de organiserar sig själva och vad de hyser omsorg om i sitt arbete.

Datum: 15 december
Tid: Kl 9-11
Plats: Digitalt
Sista anmälningsdag: 13 december

Anmälan

Medverkande

Black Archives Sweden Black Archives Sweden är ett samtida arkiv med afrosvenskars och svarta personers i Sveriges erfarenheter som utgångspunkt. Det är ett projekt som närmar sig arkiv inte enbart som en plats av bevarande, överskrivning och osynliggörande. Utan det avser även att belysa arkiv som en formbar, ostadig och provisorisk plats med utrymme för andra föreställningar, andra verkligheter, andra historier och andra förutsättningar för framtiden. 

https://www.blackarchivessweden.com/sv/

Den Kollektiva Hjärnan Den kollektiva hjärnan bildades 2015 med syfte att tillgängliggöra och stärka de självorganiserade verksamheternas position, genom att dela och uppvärdera deras befintliga kunskap och hybrida arbetsmetoder. Genom att utgå ifrån konstnärers rättigheter och förutsättningar sprider nätverket  kunskap till olika beslutsfattare för att höja kompetensen och förbättra möjligheterna för en långsiktig (ekonomisk och social) hållbarhet.

https://denkollektivahjarnan.se/

Kultivator Kultivator är ett konstkollektiv baserat på Öland. Den interdisciplinära verksamheten omfattar konstprojekt och ett jordbruk som belyser paralleller mellan livsmedelsproduktion och konstpraktik, genom att organisera sociala projekt, miljöaktioner, och residens- och utställningsprogram.

https://www.kultivator.org/

Kultwatch Kultwatch är en plattform för kulturanalys och kulturdebatt från ett avkoloniserat, klassmedvetet och feministiskt perspektiv.

https://kultwatch.se/

Skogen Skogen är ett konstnärsdrivet hus i Göteborg som stödjer inhemska och utländska konstnärer, genom att organisera deras arbete i form av residens, studiegrupper, tematiska block, produktioner, föreläsningar, publikationer med mera.  

https://www.skogen.pm/

Paletten  Nr. 321-322 (reklaminslag) Ett förinspelat reklaminslag från tidskiften Paletten avseende dubbelnummer Nr. 321-322, vars ambition varit att synliggöra de frågor och perspektiv som omgärdar konstnärlig (själv)organisering idag.  Paletten är en kulturtidskrift för samtida konst som startade 1940. Chefredaktörer är idag Sinziana Ravini & Fredrik Svensk. Ambitionen är att kritiskt undersöka konstens villkor och funktioner i vår tid. 

https://paletten.net/tidskrift/paletten-nr-321-322

Mejra Wiczak Ahmemulic

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-11-15 12:32