Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

24-26/8 2022 Läsledarutbildning i Shared Reading

Kursen ger träning i att leda högläsning- och litteratursamtal enligt modellen Shared Reading. Utbildningen ger den grund och de färdigheter som behövs för att själv börja leda läsgrupper. De 12 deltagarna blir utbildade till läsledare, det betyder att man är diplomerade att hålla kurser i Shared Reading (men får däremot inte utbilda nya läsledare i sin tur, då krävs ytterligare en kurs.) Efter godkänd läsledarutbildning får du ett diplom som visar att du är en certifierad läsledare i metoden.

Dag: 24-26 augusti 2022
Plats: Regionens hus, Göteborg
Kostnad: 1000:-
Urval: Om kursen blir fulltecknad kan det komma att göras ett urval
utifrån motivering i ansökan. Vi strävar efter regional spridning.

ANMÄLAN

 

Om Shared Reading
Den läsfrämjande metoden Shared Reading är gemensam läsning som görs i grupp. Shared Reading är en metod utvecklad i Storbritannien av litteraturvetaren Jane Davis och som sprids via organisationen The Reader. Shared reading-metoden går ut på att läsa en kortare text gemensamt. En ledare högläser en dikt eller novell och gör pauser för tankar, diskussioner och frågeställningar, ingen förberedelse från deltagarna krävs.  Metoden passar för olika typer av uppsökande verksamhet och kännetecknas av att det är låg tröskel att komma igång för deltagarna. Det gör att det kan användas till många målgrupper och blandade grupper. Shared Reading används också ofta för att stärka människor i utanförskap eller med psykisk ohälsa.

The Reader är dock noga med att betona att det inte är biblioterapi.  I sammanhanget är deltagarna inte patienter, utan läsare och medmänniskor som i ett kravlöst format tolkar, deltar och uttrycker sig. De eventuella hälsoeffekter som kan uppstå kallar the Reader för ”unintended consequences”, alltså oavsiktliga konsekvenser.

Utbildare
Anders Ohlsson och Torbjörn Forslid, professorer i litteraturvetenskap, avdelningen för litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet är lärare på kursen. De är utbildade hos The Reader i Liverpool och har stor erfarenhet av metoden både teoretiskt och praktiskt.
Anders Ohlsson är forskningsledare för det flervetenskapliga projektet Gemensam högläsning och socialt samspel och både Anders och Torbjörn ingår i ett nordiskt forskningsprojekt med titeln "Shared Reading" i nordisk kontext.
Läs om  "Shared Reading" i nordisk kontext.


Syfte
Kursens mål är att utbilda professionella läsledare i metoden för att sedan erbjuda den på sitt bibliotek - för att främja litteratur och läsning samt nå nya målgrupper. Det kan också vara en ingång till samarbeten mellan aktörer till exempel mellan bibliotek, studieförbund och i kommunernas sociala omsorgsarbete.

Målgrupp
Kursen riktar sig till yrkesverksamma biblioteksmedarbetare i Västra götalandsregionen, från alla typer av bibliotek, som kan omsätta sina förvärvade kunskaper på sin arbetsplats.

Krav
Det är ett krav att deltagande i kursen är förankrat hos chef. Varje kursdeltagare måste avsätta tre dagar i följd för att genomföra kursen. Kursen kan inte delas med flera.

Urval
Om kursen blir fulltecknad kan det komma att göras ett urval utifrån motivering i ansökan. Vi strävar efter regional spridning.

Kursmaterial
Kursmaterial ingår. Vi kommer att använda oss av The Readers material som är på engelska. Samtliga texter som läses högt och diskuteras är på svenska.

Datum
24-26 augusti 2022, med start kl. 13.00 dag 1 och avslutning kl 13.00 dag 3.

Plats
Göteborg, Regionens hus/Stationshuset Konferens/Perrongen

Antal platser
12 (minst 9 deltagare krävs för att kursen genomförs)

Pris
1000:- per deltagare. Tillkommer resa och eventuell övernattning. Avgiften kommer att faktureras efter genomförd kurs.

I utbildningen ingår
Kursmaterial, en lunch, fyra fikor

Anmälan
Bindande anmälan görs senast 30 april

ANMÄLAN

Eva Fred

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-04-11 15:14