Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

29/8 Spiralens mitt – en inspirationsdag för dig som arbetar med utställningar inom konst och design

Fotograf: Meike Deppert

Hur gör vi konstutställningar som omfamnar alla? Tänk smalt nå brett – stämmer det verkligen? Scenkonstkollektivet Kollaborativet gästar Blå Stället i Angered och tillsammans arrangerar vi en heldag med en sinnlig konstupplevelse och seminarium kring hur vi skapar format som når alla utifrån sina förutsättningar och förmågor. "Spiralens mitt" inspirerar till nya perspektiv på tillgänglighet genom en sinnlig konstupplevelse. Dagen vänder sig till dig som är verksam i Västra Götaland med att skapa och curera utställningar.

Kollaborativet arbetar i gränssnittet mellan rörelse, teater och bild-/installationskonst. Spiralens mitt är deras andra produktion inom projektet Jag är tid Jag är rum som hade premiär på Malmö Konsthall 2021. Produktionerna utformas i en nära samarbetsprocess med barn och unga med funktionsvariationer och deras pedagoger.

Datum: Måndag 29 augusti
Tid: 9.00–15.30
Plats: Blå Stället, Angereds torg 13, Angered
För vem: Du som är verksam i Västra Götaland med att skapa och curera utställningar.
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt. 
Anmälan: Anmäl dig, senast 23 augusti, via digitalt formulär.

Till anmälan...

Program

Förmiddag

9.00 Registrering och kaffe
Du får en grupptillhörighet för förmiddagens pass.

9.30 Gemensam introduktion

09.50-12.30 Tre parallella spår - alla får ta del av allt

Under förmiddagen får du i en mindre grupp ta del av tre olika händelser på olika platser på Blå Stället. Varje händelse pågår ca 30-45 min, det kommer finnas utrymme för förflyttning och kortare pauser.

  • Konstupplevelsen Spiralens mitt – Kollaborativet
  • Föredraget Vem är alla? – Tillgänglighetskonsulenterna
  • Konstnärssamtal Where materials and people meet - Laura Blake

Spiralens mitt

Spiralens mitt talar till våra sinnen. Välkomna in i ett rum med ljus, speglingar, skuggor och klanger. En unik händelse som gemensamt skapas i ett här och ett nu, med rummet, materialen och varandra.

Kollaborativet
 har under många år jobbat med att göra scenkonstupplevelser tillgängliga för alla barn och unga. Jag är tid, jag är rum är ett flerårigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst för och tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. I nära samarbetsprocesser med barn och elever på specialförskola och grundsärskola tar Kollaborativet fram visuella, auditiva och taktila scenkonstupplevelser som syftar till att nå många - oavsett språk, ålder eller funktion.

Kollaborativet har utformat Spiralens mitt i en nära samarbetsprocess med elever och pedagoger på Mellanhedsskolans grundsärskola och dess träningsklasser i Malmö, hösten 2020. Spiralens mitt hade premiär på Malmö Konsthall våren 2021 och turnerar nu runt om i Sverige.

Att mötas i en rörelse, ett räfflat rispande, en ullig smekning eller spegling av guld. Att mötas i ett gemensamt skeende där var och en får bli sin egen berättelse. Spiralens mitt är en upplevelse där vi söker lämna plats för det vi inte visste skulle hända men som ändå uppstår. En upplevelse som sträcker sig mot det okända, för att där vila. Ett försök att bekräfta det här och nu som är unikt men som ändå tillhör vår gemensamma rörelse i tid och rum. 
 

Vem är alla?
Alla har rätt att gå på en konstutställning, på museum, en konsert eller till biblioteket. Men vilka är alla?

För att det ska vara möjligt för fler att delta i och utöva kultur behöver miljöer, information och verksamhet vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Inom olika branscher från publikutveckling till annonsering i sociala medier används tänk smalt nå brett. Men hur väl stämmer det, kan vi inkludera fler genom att tänka på färre?

I den här föreläsningen går vi genom grundläggande fakta om tillgänglighet och presenterar ett enkelt och konkret verktyg som underlättar att tänka in fler. Vi ger också exempel på också vilka behov besökarna, deltagarna och utövarna med funktionsnedsättning kan ha.

Under ledning av Tina Weidelt och Ninni Eriksson, konsulenter för tillgänglighet, Förvaltningen för kulturutveckling


Konstnärssamtal
Laura Blake
Where materials and people meet 
Som konstnär med praktik i gränslandet mellan konst och hantverk har Laura Blake alltid fascinerats av det taktila – utrymmet där material och människa möts. Laura Blake arbetar i textil och trä, med fokus på färg och upprepningar. Konstverken är både visuella och menade att röra. Den sensoriska biten gör hennes verk tillgängliga - som en konstnärlig upplevelse - inte som läsförståelse.

12.30-13.30 Gemensam lunch för alla deltagare på Blå Stället 

Eftermiddag 

13.30- 15.30 Seminarium: Tillgänglighet som möjlighet till konstnärlig utveckling 

Vilken potential till konstnärlig förnyelse kan väckas när målgrupper från start involveras som medskapare i konstnärliga produktionsprocesser? 

Hur kan ett utforskande av tillgänglighet bidra till konstarts- och publikutveckling? 

Seminariet bjuder in till samtal med alla deltagare om frågeställningar som rör tillgänglighet, konstartsutveckling samt process- och realationsskapande aktiviteter. 

Seminariet tar sin utgångspunkt i Jag är tid, jag är rum - ett flerårigt konstnärligt undersökande projekt som syftar till att söka nya former för scenkonst för och tillsammans med barn och unga med funktionsvariationer. Under seminariet samtalar medverkande från Kollaborativet med forskarna och teoretikerna Ylva Gislén och Helena Dahlberg, vilka på olika sätt tagit del av projektets processer.

Vidare undersöker vi vilka möjligheter utställningsrummet ges när andra kommunikationsformer bortom gällande normer prövas? Konstnären Laura Blake och konstcurator Sarah Tawiah Svärd har båda arbetat fram icke-normativa konstrum. Vilka kroppar får verka och medverka i konstrummet?  Sarah Tawiah Svärd har arbetat fram 3,5% som sitt koncept som utmanar rådande vithetsnorm. Laura Blake intresserar sig för att hitta olika vis att uppleva konst utifrån den kropp en har. Hur vidgar vi medverkan och deltagande i konstlivet?

Moderator: Ylva Gislén
Ylva Gislén är författare och översättare med en bakgrund som scenkonstkritiker. Hon är även oavlönad docent i konstnärlig gestaltning vid Lunds universitets konstnärliga fakultet och var tidigare föreståndare för den Nationella Konstnärliga Forskarskolan 2010-2015. Gislén har följt Kollaborativets processer punktvis utifrån kunskapsteoretiska frågeställningar samt inom perspektiv som rör makt och handling i en konstnärlig kontext. 

Medverkande

Medlemmar ur Kollaborativet

Helena Dahlberg är idéhistoriker och filosof, verksam vid Institutionen för vård och hälsa vid Göteborgs universitet. Dahlbergs avhandling om Maurice Merleau-Pontys filosofi är mycket central för projektets filosofiska utgångspunkter rörande kropp och varseblivning; Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi (2013). Inom projektets processer har Dahlberg gjort nedslag samt bidragit som samtalspart för att fördjupa kunskapen kring den filosofiska grund som projektet vilar på. 

Laura Blake är konstnär och Lead artist för utställningen Sinnerligt. Sinnerligt (2017-2020) var en utställning för alla sinnen och känslor med konstinstallationer för alla besökare, oavsett mental kapacitet eller intellektuell funktion. Med en stark tro på att konstsynen ofta exkluderar många människor vill hon med sina verk och utställningar bidra till social inkludering.

Sarah Tawiah Svärd har en kandidatexamen i konsthistoria från Uppsala universitet och har studerat en masterexamen i internationell konstkurator vid Stockholms universitet. Sarah har arbetat på både privata och statligt finansierade konstinstitutioner och gallerier sedan 2010, både i Sverige och utomlands. t.ex Galleri Kontrast, Galleri Grundemark/Nilsson, Moderna museet i Stockholm, Arkitektur- och Design Center och ANO i Ghana. Hennes vision med företaget är att föra samtidskonsten närmare en bredare publik och låta konsten ta en större del i vardagen i vårt samhälle. Sarah Tawiah Svärd har länge drivit frågan om representation på konstscenen och står bakom 3,5% och konsten att vända på normerna där endast rasifierade konstnärer ges plats att ställa ut.

Dagen sker i samarbete mellan Kollaborativet, Förvaltningen för kulturutveckling, Göteborgs stads kulturförvaltning, Göteborgs Konsthall och Blå Stället. 

Linn Gall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-06-09 10:39