Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk för bibliotek

Förvaltningen för kulturutveckling erbjuder olika nätverk för bibliotekspersonal. På denna sidan hittar du de olika nätverken.

Nätverket är tänkt att vara ett forum för att diskutera arbetet med e-böcker på folkbiblioteken, jämföra olika leverantörer och tjänster, samarbeta kring urval och granskningar av utbud och diskutera urvalsprinciper bland annat.

Anmäl dig till Örjan Hellström, konsulent IT.

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserad av frågor som digitala tjänster och biblioteksrelaterade IT-frågor.

Anmäl dig till Örjan Hellström, konsulent IT.

Nätverket är öppet för alla bibliotek i regionen som är intresserade av den nationella katalogen Libris, såväl de som redan är Librisregistrerande som de som planerar för en framtida övergång.

Anmäl dig till Örjan Hellström, konsulent IT.

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekets tillgänglighetsarbete.

Anmäl dig till Ninni Eriksson, konsulent tillgänglighet.

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som är intresserade av bibliotekens arbete med flerspråkighet och inkludering.

Anmäl dig till Marie Eriksdotter, konsulent mångspråk och media.

Nätverket är främst för bibliotekspersonal i regionen som är verksam vid bibliotek i socioekonomiskt utsatta områden. Idag representeras nätverket av biblioteken Biskopsgården och Frölunda i Göteborg, Hässlehuset och Norrby i Borås, Södra Ryd i Skövde och Kronan i Trollhättan.

Anmäl dig till Marie Eriksdotter, konsulent mångspråk och media.

Nätverket är öppet för all bibliotekspersonal i regionen som arbetar med och vill utveckla verksamheten riktad mot barn. 

Anmäl dig till Katarina Larsonkonsulent litteratur barn/unga.

Nätverket är öppet för bibliotekspersonai regionen som arbetar med verksamhet riktad till unga och unga vuxna. 

Anmäl dig till Eva Fredkonsulent litteratur.

Nätverket är öppet för alla utbildade läsledare i regionen.  

Anmäl dig till Eva Fredkonsulent litteratur. 

Senast uppdaterad: 2021-01-28 15:02