Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk inom kultur och konstarter

Nätverket vänder sig till yrkesverksamma teater- och dramapedagoger i Västra Götalandsregionen som jobbar med barn och unga. Här diskuterar vi gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik. 

Nätverket träffas fyra gånger per år, två gånger på våren och två gånger på hösten. Under våren 2022 är sammankomsterna digitala och sker via Teams. Sammankallande är Linnéa Christensen, teaterkonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling.

Kontakta Linnéa Christensen om du vill gå med i nätverket.

Linnéa Christensen

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Välkommen att bli en del av sticknätverket i Västra Götaland!

Om du bor i Västra Götaland och är stickintresserad är du hjärtligt välkommen till vårt sticknät. Nätverket är ett forum där vi ger och får idéer av varandra. Vi skickar ut ett nyhetsbrev och bjuder in till utflykter med sticktema. 

Mer information om Sticknätverket

Anmäl dig till Maria Claesson. 

Maria Claesson

Länshemslöjdkons
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Träslöjdsnätverket är en plattform för slöjdare i Västra Götalandsregionen. Syftet är att fungera som en mötesplats där medlemmarna kan utvecklas genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket används också för sprida information om vad som är på gång inom träslöjden.

Mer information om Träslöjdsnätverket

Joakim Lilja

Länshemslöjdkons
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen driver Infrastrukturellt Nätverk för Cirkus (INC). Här får du kontakt med andra utövare och arrangörer samt information om träffar, utbildningar och evenemang inom cirkus. Tillsammans strävar vi för att öka möjligheterna för både arrangörer och utövare att verka i regionen genom att skapa bättre förutsättningar via samverkan. 

För att gå med i nätverket, kontakta Karin Skierus. 

Karin Skierus

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Förvaltningen för kulturutveckling är en plattform för fem nätverk för musikarrangörer. Med vår specialistkompetens inom de olika genrerna kan vi ge stöd och information. Vi delger arrangörerna vad som sker regionalt, nationellt och internationellt samt bistår med rådgivning och vägledning. Vid regelbundna arrangörsträffar förmedlar vi kunskapsutbyten och erbjuder fortbildning. Genom upprättande av programråd vill vi medverka till ökat samarbete mellan föreningarna till exempel kring gemensamma turnéer. Vårt syfte är att inspirera till fortsatt verksamhet och samtidigt öka professionalismen inom arrangörsleden i Västra Götaland.

Vill du delta i något av nätverken? Kontakta kontaktpersonen för respektive nätverk!

Kammarmusik i Väst

Maria Lith

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Blues i Väst

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket Jazz

Chinaski Nymark

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket Folk- och Världsmusik

Emma Johansson

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nätverket Populärmusik

Jonathan Björk

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Chinaski Nymark

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jobbar du som filmpedagog på en kulturskola i någon av Västra Götalands kommuner? Saknar du kollegor att bolla dina specifika frågor med kring upplägg av filmlektioner, tips om övningar och material, men också inspiration, tips och kompetensutveckling?

Då har vi precis startat upp nätverket för dig! Vi samlas ett par gånger per termin, dels för kollegialt utbyte men också för fortbildning och planering av gemensamma aktiviteter. Låter det intressant? kontakta oss!

Anna-Karin Johansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Du är välkommen att delta i nätverket för communitydans, som danskonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling driver i samarbete med DIS, Dans i Stockholms stad och län. Vi håller nätverksträffar regelbundet, både i Göteborg och i Stockholm. Vid träffarna i Stockholm brukar vi utlysa några resebidrag, som du som bor i Västra Götaland kan söka, för att fler ska få möjlighet att delta. Nätverket för communitydans samlar danskonstnärer som arbetar med communitydans som metod, eller som är nyfikna på att börja. Syftet med nätverket är bland annat att utbyta och stärka erfarenheter, lyfta communitydansfältet och sprida information om olika projekt.

Anna Bäckvall

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Dessa nätverksträffar är en branschöverskridande kunskapsarena för publikutveckling, för svenska konst- och kulturorganisationer. Vi arrangerar tre till fyra träffar per år, oftast digitalt. Vi bjuder in svenska och internationella publikutvecklare som berättar om sitt arbete. En stor del av träffarna vigs också till att man som deltagare får utbyta idéer och erfarenheter och ofta leder föreläsaren någon form av workshop med gruppen. 

Träffarna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare. 

Mer information om RePublik nätverk

Kontakta oss för att komma med i nätverket.

Johanna Hagerius

Konsulent publikutveckling
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Alla Västra Götalandsregionens 49 kommuner har en kommunal kontaktperson som kallas för kommunal samordnare. Det är den kommunala samordnaren som tillsammans med kommunens kulturombud/barn- och ungdomskulturgrupp ska fördela de regionala medlen och samordna kulturaktiviteter så att det kommer alla barn och unga i kommunen till del. 

Två gånger om året träffas de kommunala samordnarna i regionen. Det är barn- och ungakonsulenterna på Förvaltningen för kulturutveckling som är sammankallande. Nätverksträffarna är till för kompetensutveckling; att utbyta erfarenheter, att få och ge inspiration. Innehållet i träffarna formas efter behov och önskemål från samordnarna och Regionteater Väst via en arbetsgrupp, där deltagandet roterar.

Jonna Börjesson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Åsa Jansson

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Syftet med nätverket är att skapa ett gemensamt forum för diskussion, idéutbyte och samverkan och därmed söka stärka förutsättningarna för litterära arrangörer att verka i regionen. Nätverket är öppet för alla som arrangerar litterära program - så som litteratur- och poesifestivaler, bokmässor och kulturföreningar.

Är du intresserad av att medverka eller vill veta mer? Kontakta Therese Ytter.

Therese Ytter

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

FOKIS är ett nätverk av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götalandsregionen. Målsättningen med nätverket är att de deltagande organisationerna ska se varandra som naturliga resurser som bidrar till att utveckla både verksamheter och individer.

Läs mer och hitta kontaktuppgifter här

Senast uppdaterad: 2021-12-15 10:41