[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Nätverk inom kulturarv

För gemensam planering, kunskapsutbyte och fortbildning finns ett regionalt nätverk för bebyggelseantikvarier verksamma inom förvaltningen, på länsstyrelsen och de regionala museerna. Även många kommuner ingår. Gruppen utgör en del i det regionala kulturmiljöarbetet och träffas ett par gånger per år. Värdskapet ambulerar och vi tar upp aktuella teman eller gemensamma satsningar.

Karin Lundberg

Antikvarie
Ikon för telefonnummer
[Missing text '/kiv/phonenumber' for 'Swedish']
Ikon för E-post
[Missing text '/kiv/email' for 'Swedish']

 

 

[Missing text '/common/updated' for 'Swedish']: 2021-02-05 11:23