Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Publikationer

Förvaltningen för kulturutveckling ger varje år ut ett flertal handböcker, utredningar, magasin och andra publikationer. Många gör vi i egen regi, andra är resultatet av samarbeten.

Flera av publikationerna finns att beställa från oss. Gör så här:

Observera att en del av publikationerna endast finns i digitalt format. 

De flesta av våra publikationer är utgivna under namnen Kultur i Väst och Västarvet, vilket vi hette fram tills att vi 1 januari 2020 tillsammans bildade Förvaltningen för kulturutveckling. 

Publikationer 

Allt ljus på arrangörerna

Arrangörerna är avgörande för ett vitalt kulturliv men kan ibland hamna i skymundan i kulturdebatten. Med detta för ögonen har vi genomfört en genomlysning av musikarrangörernas förutsättningar i Västra Götaland.

Utgiven år 2014.
Finns att beställa i tryckt format. 

Allt ljus på arrangörerna som pdf. 

Animationskokboken – filmrecept för kreativa

I animationskokboken får läsaren förslag på hur en kan göra både enkla och svåra animationer. Grunden är kameran och nyfikenheten.

Utgiven år: 2014
Finns att beställa i tryckt format.

Animationskokboken – filmrecept för kreativa som pdf

Att fånga filmkänslorna

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Den här handledningen vänder sig till dig som jobbar i skolan och ger dig verktyg att ta filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

Att fånga filmkänslorna som pdf

Att förändra filmlandskapet – om jämställdhetsarbetet
i ett filmprojekt för unga

Om arbetet med att starta upp FilmCloud, en plattform för unga filmare i Västra Götaland. 

Utgiven år 2013. 

Att förändra filmlandskapet som pdf.

Att hitta känslan – kultur och lokal utveckling

I denna skrift ges fem exempel på hur central kulturen
kan vara för att få till stånd lokal utveckling och väcka framtidstro.

Utgiven år 2012.
Finns att beställa i tryckt format. 

Att hitta känslan som pdf. 

Att äga sin process

I denna skrift beskrivs den kreativa processen med en bild, en modell, som följer processen genom dess olika faser och ger exempel på arbetssätt där man aktivt experimenterar, utforskar och reflekterar. Skriften ska kunna användas som ett verktyg för den som har en handledande roll i kreativt arbete tillsammans med barn, unga och andra grupper. Den ska inspirera till samarbete och vidgat deltagande i en lärande miljö.

Utgiven år 2015

Att äga sin process som pdf

Arenor för läsning

Projektrapport från "Arenor för läsning" där idrottsföreningar involverades i läsprojekt för barn. 

Utgiven år 2016.

Arenor för läsning som pdf

Communitydans – inspirerande exempel för dig som vill arbeta med dans, delaktighet och utveckling

Den här skriften vänder sig till dig som är intresserad av att få veta
mer om communitydans, oavsett om du är professionell dansare
eller aldrig har sysslat med dans tidigare. 

Utgiven år: 2013

Communitydans – inspirerande exempel... som pdf

Där ordöronen får vila

Vad är dans? Hur förhåller dans sig till kunskap? Vad har dansen för plats i skolan?

Utgiven år: 2013

Där ordöronen får vila som pdf

Ett steg i taget

En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga. 

Utgiven år: 2015

Ett steg i taget som pdf

Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film

Den här handboken är framtagen för dig som vill inspirera andra att göra
film eller coacha deltagare i befintliga filmprojekt. 

Utgiven år: 2016
Finns att beställa i tryckt format.

Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film som pdf

Gör det! Planeringsbok för communitydans-projekt

Communitydans är en metod för att erbjuda alla människor en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

Läs Gör det! Planeringsbok för communitydansprojekt som pdf

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan

Denna handbok vill bistå skola och konstnärer att mötas och arbeta
tillsammans i lärande projekt i skolan.

Utgiven år 2015.

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan som pdf

Hemma i kroppen – en handledning för assistenter i danssammanhang

Här får du veta mer om integrerad dans – dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Du får också konkreta tips om hur du kan bidra till att dans blir ett självklart och lustfyllt sätt att uttrycka sig på. Vi vänder oss till dig som följer med deltagare på dans, till exempel som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Utgiven år: 2013

Hemma i kroppen som pdf

Hurdå genuskompetens?

Med genushandledningen Hurdå genuskompetens? vill vi öka medvetenheten om vem och vad som ställs ut på konstinstitutioner. Den vänder sig i första hand till konstprofessionella på konstmuseer och konsthallar, men materialet går även att använda i andra sammanhang. 

Utgiven år 2017

Finns att beställa i tryckt format. 

Hurdå genuskompetens? som pdf

Kultur för alla barn

Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas har arbetat tillsammans med tillgängligheten på Barnens kulturkalas. I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete. 

Utgiven år: 2017
Finns att beställa i tryckt format. 

Kultur för alla barn som pdf

Med andra ögon – om medveten programsättning av film

För biografföreståndare, kultursamordnare, ideella programgrupper och filmentusiaster som arbetar med att programsätta filmer och kringarrangemang på biografer och filmstudior. 

Utgiven år: 2015
Finns enbart i digitalt format. 

Med andra ögon som pdf

Vidgade vyer, djupare kunskap – om bildning här och nu

"En liten resehandbok". Så beskrivs denna skrift i inledningen. Olika författare reflekterar över bildningsbegreppet. Texterna varvas med intervjuer och reportage. 

Utgiven år: 2014

Om bildning som pdf

PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling

Vi har bjudit in tretton skribenter, både nationella och internationella, och bett dem dela med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet Publikutveckling.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

PUBLIK som pdf

AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development

In AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development, we have invited thirteen writers from Sweden and abroad to share their thoughts, experiences, knowledge and perspectives relating to the audience.

Published in: 2019 
AUDIENCE is only available in a digital format. 

AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development as a pdf

Sommarboken – En studie av barns upplevelser av Sommarboken

En forskningsrapport som undersökte barns upplevelser och erfarenheter av att delta i det läsfrämjande projektet Sommarboken år 2014.

Utgiven år 2014.

Sommarboken – en studie... som pdf. 

Spinn off – en inspirationsguide för scenkonst

I den här inspirationsguiden berättar vi om danskompaniets Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. 

Utgiven år: 2012

Spinn off som pdf

Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga

Att se på dans utmanar och inspirerar, det får oss att börja tänka, känna, fundera – och diskutera. Genom att prata om upplevelsen med varandra, utvecklar vi vår kreativa förmåga.

Utgiven år: 2013

Upplevelsen är din som pdf

Vad är grejen med ny konstmusik?

En guide för att väcka nyfikenhet och lust för den nya konstmusiken.

Utgiven år: 2019
Finns att beställa i tryckt format. 

Vad är grejen med ny konstmusik? som pdf

Vad är grejen med samtidskonst?

Denna skrift vänder sig till en allmän konstpublik och beskriver bland annat varför konst som visas i dag ibland verkar skilja sig mycket från traditionell konst, men ändå kallas konst. Med en uppsättning frågor att ställa om konstverk ger boken handledning på vägen mot en personlig tolkning av enskilda konstverk, likaväl som in i samtidskonsten som genre. 

Utgiven år 2016. 

Finns att beställa i tryckt format. 

Vad är grejen med samtidskonst? som pdf

Våga se 

I Våga se får du praktiska tips om hur du kan titta på
dansföreställningar med nya ögon. 

Utgiven år: 2012

Våga se som pdf

Vässa blicken – Praktiska tips om hur du kan tolka
scenens bilder och tecken

Den här guiden vänder sig till dig som vill utveckla din analys för att fördjupa din upplevelse av scenkonst. 

Utgiven år: 2013

Vässa blicken som pdf

 

Handledning Genus och filmskapande

I den här handledningen får du tips på upplägg, konkreta metoder och frågeställningar att komma igång med för att, på olika sätt, bryta normerna kring kön och filmskapande.

Utgiven år: 2021

Handledning Genus och filmskapande (pdf)

Sommarboken, surfplattor och smartphones

Idéhandbok som Tobias Gard sammanställt och skrivit. Handboken innehåller tio inspirerande läs- och skrivfrämjande metoder som kan genomföras helt digitalt, vilket kan vara bra i dessa tider. Men övningarna går även att göra IRL, för vi hoppas och tror att det kommer dagar när denna pandemi är över.

Idéhandbok (pdf)

1, 2, 3... cirkus! – handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet

Handboken är framtagen 2021 av Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, med stöd av Cirkusflätan och i samarbete med Cirkusflätans pedagogiska råd, Cirkus i Väst och Cirkus Cirkör.

Utgiven år 2021

1,2,3...cirkus! som pdf

Senast uppdaterad: 2021-06-16 11:05