Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd att söka: Skapande skola och Filminstitutet

Om Skapande Skola

Medel för Skapande Skola söks hos Kulturrådet. Stödet syftar till att stärka arbetet med kultur i skolan och till att öka de kulturella och konstnärliga uttrycken. Den kulturella och konstnärliga verksamheten bör integreras långsiktigt i skolan och tanken är att fler möjligheter till eget skapande kan ske samt att eleverna oftare får möta de professionella kulturutövare som finns.

Tänk gärna på att använda det arrangörstöd som finns i Västra Götaland för att komptensutveckla pedagoger i samband med ett Skapande Skola-projekt. Arrangörsstödet söker man genom den kommunala kultursamordnaren, som man hittar i kulturkatalogen.

Stöd för Skapande Skola kan sökas av både offentliga och fristående skolor för årskurs 1-9, men måste sökas av skolans huvudman, det vill säga den som ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom på kommunal nivå, för en fristående skola eller för en specialskola.Bidragsansökan inte behöver gälla alla årskurser eller skolor i ex. en kommun, men Kulturrådet ser gärna att insatserna når samtliga elever i relevant årskurs.

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats, och bör innehålla beskrivning av planerade insatser, målgrupp, budget och handlingsplan.Till ansökan ska bifogas en strategi/handlingsplan som beskriver hur man avser att arbeta med att göra kulturen till en del i lärandet. Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanens beskrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention för barns rättigheter. Den ska innehålla en beskrivning av hur man avser att arbeta med att göra konst och eget skapande till en del i lärandet. En viktig utgångspunkt är att barn och unga ska ha inflytande över de verksamheter som ingår och medverka i arbetet.

Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats, där hittar du också mer information.

Stöd till filmkulturell verksamhet barn och ungdom

Filminstitutet fördelar stöd till kommunal verksamhet i t ex förskola, skola, kulturskola och fritidsverksamhet med syftet att ge barn och ungdomar möjlighet till kvalitativa filmupplevelser och till fördjupade kunskaper om rörliga bilder. Stödet kan användas som komplement till Skapande skola för t ex fortbildning av personal. Två söktillfällen per år, i mars och i oktober. Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets hemsida under rubriken Sök stöd - Barn och unga.

Maja Kekonius

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Sanjin Pejkovic

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-19 09:49