Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stephen Keeler, Ullapol, Storbritannien

Skara bibliotek

Stephen Keller är en prisbelönt poet och författare till memoaren 50 ord för kärlek på Svenska/50 Words for Love in Swedish (Archetype Books) som vann 2022/23 People's Book Prize Beryl Bainbridge Award, i Storbritannien.

Keeler föddes i nordöstra England och flyttade till Mariestad i Sverige, 1973 där han undervisade i engelska för The British Centre. Han flyttade till Stockholm 1974 och stannade i Sverige i tre år till.
Han hade en fyrtioårig karriär inom internationell utbildning, baserad i London men bodde under långa perioder i Jugoslavien, Kina, Vietnam och de flesta östeuropeiska länderna i det forna Sovjetblocket, och pendlade sedan mellan London och Dalarna, i Sverige, i mer än tjugo år.
Keeler blev änkeman 2003 och började skriva professionellt när han flyttade från London 2010 till en avlägsen fiskeby på Skottlands nordvästra kust där han nu bor, och delar sin tid mellan Ullapool och London.
Han vann det första Highland Poetry Prize, 2012, ett prestigefyllt Scottish Book Trust New Writing Award, 2014, och många andra priser för sin poesi, inklusive en Coast to Coast to Coast Award, för sin lilla samling memoardikter Scar Tissue, 2019.

They Spoke No English (Nine Pens Press, 2021) är en diktsamling som utspelar sig utanför Sverige. Breakfast Poems (kommande) är en liten samling dikter skrivna 2022 när Keeler hade ett kort skrivaruppehåll i Grez-sur-Loing (Frankrike). Han har för närvarande två färdiga samlingar och en andra volym memoarer under övervägande hos brittiska förlag.

 

”Jag är så glad och tacksam över att ha fått den här möjligheten att arbeta i Skara under detta Gyllene Jubileumsår för min första ankomst till Sverige – och specifikt till denna del av Sverige. Symmetrin är tilltalande, och jag välkomnar denna chans att ge något tillbaka till ett land som har varit väldigt snällt mot mig.

     ”Jag ser fram emot att vistas i biblioteksmiljön och att hålla åtminstone ett offentligt föredrag om mitt arbete, mitt engagemang i Sverige och hur allt ledde till att jag skrev min 'memoir i fragment av ett främmande språk', 50 ord för kärlek på svenska. Jag kommer mycket gärna att prata med personer om att skriva också. Och kanske besöka författargrupper, hålla korta läsningar och kanske till och med hålla en workshop eller två.

     ”Jag har ett nytt projekt som jag kommer att ta med mig för att jobba med. Det är en annan memoarrelaterad samling av korta essäer och reminiscenser om livets "små nöjen". Jag ska se till att jag har läst min Proust igen! Och jag hoppas på att skriva lite poesi, så jag har några volymer svenska poeter (i översättning) med mig också. Allt känns väldigt spännande, och jag ser så mycket fram emot att vara hos er i november.”

Stephen Keeler
Ullapool, Skottland 

/ / / / / / / / / / 


Stephen Keeler is an award-winning poet and author of the memoir 50 Words for Love in Swedish (Archetype Books) which won the 2022/23 People’s Book Prize Beryl Bainbridge Award, in the UK.

    Born in the north-east of England, Keeler moved to Mariestad, Sweden, in 1973 where he taught English for The British Centre. He moved to Stockholm, in 1974 and stayed in Sweden for three more years.

    He had a forty-year career in international education, based in London but living for long periods in Yugoslavia, China, Vietnam and most of the eastern European countries of the former Soviet Bloc, and then commuting between London and Dalarna, in Sweden, for over twenty years.

    Widowed in 2003, Keeler began to write professionally when he moved from London, in 2010, to a remote fishing village on the far north-west coast of Scotland where he now lives, dividing his time between Ullapool and London.

    He won the first Highland Poetry Prize, in 2012, a prestigious Scottish Book Trust New Writing Award, in 2014, and numerous prizes for his poetry, including a Coast to Coast to Coast Award, for his small collection of memoir poems Scar Tissue, in 2019.

    They Spoke No English (Nine Pens Press, 2021) is a collection of poems ‘out of’ Sweden. Breakfast Poems (forthcoming) is a small collection of poems written in 2022 when Keeler had a short writing residency in Grez-sur-Loing (France). He currently has two full collections and a second volume of memoir under consideration with British publishers.

 

“I am so delighted and grateful to have been given this opportunity to work in Skara in this Golden Jubilee anniversary year of my first coming to Sweden – and specifically to this part of Sweden. The symmetry is appealing, and I welcome this chance to give something back to a country which has been very kind to me.

    “I am looking forward to being in the library environment and to giving at least one public talk about my work, my involvement with Sweden and how everything led to the writing of my ‘memoir in fragments of a foreign language’, 50 Words for Love in Swedish. I will be very happy to talk to individuals about writing, too. And perhaps visiting writers’ groups, giving short readings and maybe even running a workshop or two.

    “I have a new project which I will bring with me to work on. It is another memoir-related collection of short essays and reminiscences on life’s ‘small pleasures’. I shall make sure I have re-read my Proust! And I shall also be hoping to write some poetry, so I’ll have a few volumes of Swedish poets (in translation) with me, too. All very exciting, and I am so much looking forward to be with you in November.”

 

Stephen Keeler
Ullapool, Scotland

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2023-10-23 11:33