Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Musiknoder

En musiknod handlar om att skapa ett levande musik- och kulturliv på en plats. Musiknoden är en plattform som erbjuder möjlighet att skapa och uppleva på en mängd olika sätt. Den är öppen att engagera sig i. Idén är också att intressera konstnärer att komma och verka på platsen samt att utveckla det lokala kulturlivet. Genom noden kan vi samla människor lokalt, nationellt internationellt, föra samman konstnärer, kommun, näringsliv, utbildning, föreningsliv och invånare. Vi fördjupar och utvecklar konstformer, vi skapar nytt och vi ökar mångfalden i kulturlivet.

Initiativet till en musiknod kan komma från en ort, en konstnär, en arrangör, en producent, förening eller någon annan som vill skapa något inom musik och övriga kulturfältet, som kan leda till ett större engagemang på en plats. Ett engagemang som utvecklar musiken och kulturen och skapar möten med den.

Förvaltningen för kulturutveckling skapar musiknoder genom fyra verktyg: residens, community-arbete, nätverk och projekt/partnerskap.

En musiknod behöver en musikalisk start, som till exempel ett residens. Utifrån det arbetar vi sedan fram fler aktiviteter, genom samarbeten mellan det lokala förenings- kultur- och näringslivet och våra projektledare och musikproducenter. Den musikaliska starten blir grunden för olika kulturhändelser i nära samklang med samhällsutvecklingen på plats.

Under hösten 2021 har Förvaltningen för kulturutveckling haft igång tre olika residens på olika platser i Dalsland. Ett slöjdresidens har arbetat i Kleva Skogsbiotop, ett folkmusikresidens har arbetat i Fengersfors och ett helt nytt metal-residens har arbetat i Kroppefjäll.

Slöjd, akrobatik och katalansk folkmusik 17 september

Välkommen till en unik föreställning med slöjd, akrobatik och katalansk folkmusik, fredagen den 17/9 klockan 19.00, på Sagabiografen i Åmål. Hämta din fribiljett på Åmåls Bibliotek, Kungsgatan 20. Kvarvarande biljetter finns på Saga en halvtimme innan föreställningen startar.
 
Upplev en ovanlig mix av durspel, björkstammar, akrobatik, täljning med yxa och folksånger som överlevt trots att de varit förbjudna i flera hundra år!
På scenen möter du residenskonstnärerna från våra folkmusik- och slöjdresidens i Fengersfors.
 
Föreställningen produceras av Förvaltningen för kulturutveckling i samarbete med Åmåls kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Facebookevenemanget för den 17 september hittar du här...

Festivalkväll i gamla Rexcellfabriken 18 september

Residensen gör en gemensam avslutning lördagen den 18 september, då den  gamla Rexcellfabriken i Dals Långed fylls med kultur. Residenskonstnärerna inom metal, folkmusik och slöjd presenterar vad de arbetat med under sin residensperiod i Dalsland. Dessutom blir det BRUK 2021 preview, ett koncept med nyskriven musik, skriven för fabrikslokalens fantastiska akustik, i kombination med konstinstallationer.

Kvällen är en del av Förvaltningen för kulturutvecklings projekt Musiknod Dalsland, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan VGR.

Läs mer om programmet för festivalkvällen och boka plats här...

Live på Kroppefjäll 2 oktober

Live på Kroppefjäll med Ellen Krauss i en intim konsert. 2 oktober kl 18.00. Biljetter via Billetto.

Musiknod Dalsland hösten 2021 – övriga aktiviteter

Under 2020 skapade vi en ny musiknod i Dalsland där starten var ett folkmusikresidens. Den grundläggande tanken var att titta på möjligheterna för en mötesplats för folkliga uttryck i Dalsland. Folkmusikresidenset fick snabbt sällskap av ett slöjdresidens, där temat för slöjdaren var "ljud" och där deltagarna från båda residens uppmuntras till möten och samverkan.

Satsningen presenterades av hemslöjdskonsulenter och producenter på Förvaltningen för kulturutveckling, och präglades av visionen om att möta behoven hos det professionella kulturlivet så väl som ambitionen att nå ut till en bred publik. Detta ingår i projektet:

Folkmusikresidens och slöjdresidens sida vid sida

I samarbete med Not Quite genomför vi under hösten 2020 två residens i Åmåls kommun: ett för folkmusiker och ett för en slöjdkonstnär. Tillsammans kommer de att få tid att repa ihop en konsert där folkmusik och scenisk slöjd presenteras. Turnén inleds i Dals-Ed under kulturveckan, går vidare till Bengtsfors och avslutas i Mellerud på Kulturbruket på Dal.

Tjoflöjt i Nössemark – en folkmusikfestival i miniatyr om folkliga flöjter

Endagsfestival kring folkliga träflöjter lokalt och globalt med konserter, berättande, workshops och danskväll. Dagen sker under Dals-Eds kulturvecka den 19 september, och arrangeras av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen i samarbete med Dals-Eds kommun, Nössemarks hembygdsförening, Studieförbundet Vuxenskolan Väst och Mötesplats Steneby. Läs mer om Tjoflöjt här...

Kurs: Slöjda en spilåpipa

Kursen ”Slöjda en spilåpipa” med instrumentmakaren Stefan Ekedahl från Rättvik. Kursen äger rum på Not Quite/Fengersfors Bruk i Fengersfors 20-22 september i samarbete med Sensus Bengtsfors. Mer info hittar du hos Slöjd & Byggnadsvård.

Elever och lärare från kulturskolan får folkmusikbesök

Under hösten kommer folkmusikerna Jenny Gustafsson och Anders Ådin att besöka "Dalslandsorkestern plus". Orkestern består av elever och lärare från Dalslands kulturskolor.

Samarbetspartner i vår musiknod i Dalsland är: Not Quite, Dals-Eds kommun, Bengtsfors kommun, Melleruds kommun, Åmåls kommun, Nössemarks hembygdsförening, Folkmusik i Väst, Mötesplats Steneby, Studieförbundet Vuxenskolan VGR, Studieförbundet Vuxenskolan Väst samt Sensus Bengtsfors. Vi söker kontinuerligt fler samarbetspartners för att kunna arbeta ännu mer genreöverskridande, kunna presentera en bredd av uttryck och skapa fler ungdomsprojekt.

Under 2021 fortsätter vårt arbete med musiknoden kring Koster/Strömstad med Kulturfönstret, en genreöverskridande kurs för unga musiker mellan 13 och 25 år.

Syftet är att jobba med olika musikgenrer och med professionella musiker från olika bakgrunder/genrer som kursledare och på så vis både aktivera ungdomar och ge musiker arbete i en tid där det behövs mer än någonsin. Ursprungsplanen, att starta kursen i januari och avsluta kursen med en konsert i ett skyltfönster i Strömstad under Winter World Festival i slutet av februari, fick tyvärr ändras på grund av pandemin.

I stället träffades ledare och ungdomar under fyra helger på Kulturhuset Skagerack i Strömstad senare under våren. Kursen avslutas med en coronaanpassad konsertdag på kulturhuset den 30 april.

Kulturfönstret har drivits av Kulturhusföreningen Skagerack i samarbete med Strömstads Kommun Kultur och fritid, med stöd av Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen.

Under 2020 fortsätter arbetet med utveckling av det lokala musiklivet, samarbeten med fler kommuner, internationella och nationella nätverk samt utbyten. I dag har projektgruppen växt och arbetsgruppen är större.

En kick-off arrangerades, precis som förra året, i september och Konst- och Musikfest nummer två ägde rum den 30–31 oktober. Den var corona-anpassad och publiken kunde i mindre grupper följa tre slingor på öarna med upplevelser på vägen. I samband med kick-offen ingick, förutom kulturinslag, samtal om ett aktuellt samhällstema.

Vi har också utlyst ett nytt och ännu mer innehållsrikt musikresidens under våren. Även ett cirkusresidens och cirkusskola arrangerades under hösten. I år ingick även Naturum som samarbetspart och del av projektgruppen.

Finansieringen skedde genom arrangörsbidrag från Strömstads Kommun, sponsring, Förvaltningen för kulturutveckling, Kosters Samhällsförening, Thordénstiftelsen samt ett stort antal samarbetspartners. Även den crowd-funding för framtida kulturhändelser som uppstod förra året, etablerades. Fler medel söks kontinuerligt.

Här kan du läsa om Konst- och musikfest på Koster 2020 i vårt pressrum...

Vår första musiknod arbetades fram under 2019 på Koster i Strömstads kommun. Kosters Samhällsförening hade, genom sin projektledare, fått höra talas om våra musikresidens och kontaktade oss. Samhällsföreningen ville arbeta för att Kosteröarna lever även under lågsäsong – med hjälp av kultur. Musikresidenset kom att bli starten för en Kulturhöst på Koster. I samband med det växte projektet och ytterligare ett residens placerades på öarna, Konstnärsnämndens Internationella Musikresidens.

Projektgruppen, bestående av en professionell musiker samt en projektledare från Kosters Samhällsförening och två projektledare från Förvaltningen för kulturutveckling, beslöt att dra projektet ännu längre. Förutom de publika möten som planerades i samband med residensartisternas vistelse på öarna, bjöds Kosterborna in till en Kick-off. Detta för att förankra Kulturhösten på Koster maximalt. Kick-offen var välbesökt. Förutom alla musikaliska inslag, cirkus samt poesi, satt publiken i grupper och spånade idéer inför den Konst- och musikfest som skedde den 2 november. Den drog flera hundra besökare som vandrade runt mellan de olika kulturinslagen på öarna.

Många samarbeten och lokala krafter möjliggjorde Kulturhösten på Koster. Finansieringen skedde genom arrangörsbidrag från Strömstads Kommun, sponsring, Förvaltningen för kulturutveckling (tidigare Kultur i Väst), Kosters Samhällsförening samt ett stort antal samarbetspartners. Även en crowd-funding för framtida kulturhändelser kom igång.

I Bottnaviken pågår ett konstprojekt där arbetet ingår i ett kultursystem. Ett kultursystem är en form av platsutvecklingsprojekt som drivs av konstnärer och aktiva föreningar inom temat med stöd av bland andra Förvaltningen för kulturutveckling.

Målet är nu att utvidga detta konstprojekt även till musikområdet. Idén kom från en konstnär, verksam i Bottnaviken. Arbetet startar med att titta på hur musiknoder och kultursystem kan mötas och samverka, både för att utveckla konstformerna och skapa lokal förankring.

Helén Smitterberg

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-09-09 15:45