Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Partnerskap inom musikområdet

Partnerskap är ett av musikverksamhetens mest kraftfulla instrument för att skapa utveckling, kunskapsbyggande och starka, hållbara relationer med samarbetsparter. Vi driver gemensamma projekt med gemensamma mål, där båda parter går in med resurser.

Genom facilitering, processledning och långsiktig samverkan främjas det regionala musiklivet, utöver den specifika partnern. Ett partnerskap ska stärka musiklivet så att ännu fler kan ta del av musikutbudet i regionen.

Exempel på samarbetsparter är:

  • Kommuner (kulturskola, kulturförvaltning)
  • Institutioner
  • Festivaler
  • Producenter
  • Arrangörer
  • Scener
  • Ensembler

Så här arbetar vi med partnerskap

Ett partnerskap innebär att gemensamt utveckla olika former av musikprojekt. Genom en första inledande workshop identifierar vi tydliga mål med partnerskapet, vilka sedan konkretiseras i en handlingsplan. Vi identifierar även vilka resurser och insatser som är möjliga från båda parter. Vid behov finns också möjlighet att förmera projektet genom våra andra verktyg, det vill säga musikresidens, arrangörsplattform och communityprojekt.

Pågående partnerskap

Klubb T20
Som ett förnyande och alternativt inslag till de redan verksamma institutionerna för klassisk musik i Göteborg etablerades Klubb T20 under 2017 i Valands bistro i hörnet Vasagatan/Teatergatan. Syftet är att erbjuda klassisk musik på hög professionell nivå i en opretentiös och avspänd restaurangmiljö där både den konsertovane och kännaren kan trivas tillsammans. Klubben har snabbt etablerat sig som en av de mest intressanta arrangörerna av kammarmusik i Västsverige.

Förvaltningen för kulturutveckling vill genom partnerskapet bidra med stöd och råd och verka för en utveckling av verksamheten i samarbete med övriga regionala kammarmusikarrangörer, så att musiken når en bredare publik.

Folkmusik i Väst
Folkmusik i Väst (FiV) är en paraplyorganisation för Västergötlands-, Dalslands- och Bohusläns spelmansförbund. De tre förbunden står för en bred verksamhet inom traderandet och utvecklingen av folklig sång, spel och dans – en del av det immateriella kulturarvet i regionen. Här finns en stark deltagarkultur med totalt cirka 800 medlemmar. Verksamheten består av bl a kurser, festivaler, stämmor, den gemensamma regionala ungdomsensemblen Västra låtverkstan och digitaliseringsprojektet Hitta folkmusiken. Genom arbete med kommunikation, nya projekt och samarbeten arbetar Förvaltningen för kulturutveckling tillsammans med FiV för att öka delaktigheten och stärka strukturen för folkmusiken i regionen.

Borås Stad Kulturförvaltningen
Utifrån den musikutredning som gjordes i Borås 2019 har en utvecklingsplan samt aktivitetsplan tagits fram för perioden 2021-2024. Huvudfokus i planerna är att utveckla Borås som musikstad samt att undersöka möjligheterna för att utveckla en fysisk musikscen för populärmusik i Borås. Partnerskapet med Borås stad innebär att Förvaltningen för kulturutveckling stöttar arbetet genom facilitering och processledning samt arbetar för att stärka musikarrangörerna i staden.

Frontside - Gothenburg International Chamber Music Festival
Frontside är en internationell och konstartsöverskridande kammarmusikfestival i Västra Götaland med ett innovativt innehåll. Festivalen vill använda nya arenor och nå nya målgrupper. Den bidrar därmed även till utvecklingen av kammarmusiken i regionen, särskilt utanför storstaden. Genom ett partnerskap säkerställs festivalens regionala relevans och spridning. Tillsammans arbetar vi för en tydligare administrativ och strukturell grund för festivalen.

Kulturakademin
Regionens musikbransch är brokig, utspridd och ibland svår att greppa. Många verksamma bolag, aktörer, musiker, artister, producenter och arrangörer saknar en gemensam grund och lokal plattform där kunskapsspridning, samarbeten och arbetstillfällen kan ta form. Idag svarar många till storstaden där den större delen av branschen existerar, trots att en stor del av aktörerna bor och verkar i regionen. Genom utbildningen vill vi samla, utbilda och engagera aktörer att kunna ta nästa steg i sina karriärer då den lokala branschen synliggörs och sätts i förhållande till de nationella och internationella förutsättningarna och strukturerna. Förvaltningen för kulturutveckling stöttar arbetet i form av konsultation och processledning i syfte att skapa innehåll och riktning i utbildningen ur ett regionalt perspektiv.

Jonathan Björk

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Marie Jansons

Producent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-06-13 17:22