Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk inom samtida konst, arkitektur, form och design

Våra konsulenter inom samtida konst, arkitektur, form och design driver flera regionala nätverk. Ibland deltar de även som representanter för vår organisation, både inom regionen och i större, nationella nätverk. Jobbar du på konsthall eller är arkitektur- och designpedagog, hittar du nätverk för just dig, nedan.

Konstnärernas riksorganisation – erfarenhetsutbyte

Förvaltningen för kulturutveckling ingår i Konstnärernas riksorganisations nationella projekt Konsten att delta och utbyter erfarenheter kring arbetet med vidgat deltagande med kollegor runt om i landet.

Konstkonsulenterna i Sverige

Konsulenterna är aktiva inom nätverket Konstkonsulenterna i Sverige som samlar regionernas främjare inom bild och form i landet.

Arkis – nätverk för arkitektur i skolan

Förvaltningen för kulturutveckling finns även representerad i Arkis, nätverk för arkitektur i skolan.

KAKA – Konstpedagogiska akademin  

KAKA – Konstpedagogiska akademin är ett nätverk för dig som arbetar med konstpedagogik i Västra Götaland. Nätverket vänder sig till konstpedagoger eller intendenter på konsthallar eller konstmuseer, fria utövare/konstnärer med praktik inom konstpedagogik, kulturskolepedagoger inom bild- och form, och personer som på annat sätt är verksamma inom fältet. Här kan du  möta kollegor, dela erfarenheter, och ta del av forskning och praktik.  

Förvaltningen för kulturutveckling har en representant med i den regionala referensgrupp för konstpedagogik som tar fram innehåll för nätverkets träffar. Gruppen består av: 

  • Linn Gall, konsulent, Förvaltningen för Kulturutveckling
  • Lina Ikse, fotograf och konstpedagog, fri utövare Göteborg
  • Mette Muhli, Intendent förmedling, Konstmuseet i Skövde
  • Jonte Nynäs, pedagogisk ledare Nordiska Akvarellmuseet
  • Sofia Åhrman, konstkonsulent Göteborgs Konsthall
För mer information om nätverket, kontakta Linn Gall, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design: linn.gall@vgregion.se

Förvaltningen för kulturutveckling och Göteborgs stad samordnar tillsammans ett nätverk som består av arkitektur- och designpedagoger. 
Det är arkitekter och designers med kompetens att ha en dialog om den byggda miljön och involvera barn och unga i designprocessen. 

Nätverket träffas vid flera tillfällen varje år. Vid dessa träffar får deltagarna möjlighet att dela sina erfarenheter från genomförda projekt, öka sina kunskaper om olika metoder och diskutera aktuella frågor inom fältet.

Mania Teimouri

Konsulent
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

 

Dynamo Väst är ett nätverk som samlar organisationer och verksamheter inom gestaltad livsmiljö inom vår region.
Nätverket är initierat av Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen Västra Götaland, Urban Futures och Västra Götalandsregionen. Genom att medverka i nätverket bidrar organisationer och verksamheter till att stärka området gestaltad livsmiljö inom vår region. Nätverket samordnas av Västra götalandsregionen.

Vad gör Dynamo Väst?

Nätverket har tre ben. Dels kunskapsbildning där forskningen kring gestaltad livsmiljö initieras, publiceras och diskuteras. Dels kompetensutveckling där nätverket verkar för att öka kompetensen inom gestaltad livsmiljö i hela regionen. Och slutligen publik verksamhet för att nå ut och skapa delaktighet. Dynamo Väst agerar via befintliga kanaler och mötesplatser inom ramen för Västra Götaland.

Vilka kan ingå i nätverket Dynamo Väst?

Organisationer och verksamheter som aktivt vill bidra till samtal och aktiviteter inom området gestaltad livsmiljö i Västra Götaland.

Hur kan min organisation ansluta till Dynamo Väst?

Gå in via Facebookgruppen Dynamo Väst och svara på de frågor som finns där. Alla kan se Dynamo Västs aktiviteter utan att ingå i själva nätverket. 

Mer info hittar du på vgregion.se/dynamovast

Logotyper

Dynamo logotyp svart utan text (png)

Dynamo logotyp svart med text (png)

Dynamo logotyp vit utan text (png)

Dynamo logotyp vit med text (png)

Anders Nilsson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan. Nätverket träffas cirka tre gånger per år.

Kontaktperson Camilla Alexandersson, konsulent samtida konst, arkitektur, form och design. E-post:camilla.alexandersson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2022-06-22 14:17