Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Folk & Form

Fyra figurer vars armar vindlar iväg och bildar ett nystan

Projektet handlade om att bli en plattform för samordning av resurser samt utveckling och förmedling av kompetens inom slöjd, konsthantverk och hållbar design i Västra Götaland

Mer plats åt konsthantverk och slöjd i staden - tycker vi i nätverket Folk och Form. Bakom Folk och Form står Förvaltningen för kulturutveckling och Konsthantverkscentrum, men alla är välkomna. Folk och form på Facebook

Projekten Nya kommersiella Arenor och DO IT hade målet att driva vidare en process som nätverket Folk och Form (FoF) pekat ut och redovisat i rapporten: DO IT - Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland - Sammanställning av förstudiearbete våren 2012.

Folk och Form driver processen vidare genom att fokusera på ”Nya kommersiella arenor” i Göteborg och övriga regionen samt parallellt genomföra publika aktiviteter. 

En viktig fråga för Folk och Form är hur vi kan skapa nya kommersiella arenor. Mötesplatser, försäljningskanaler och koncept som är intressanta för handel, återförsäljare och producenter inom design/konsthantverk/slöjd. För att svara mot dessa behov görs en fortsatt omvärldsanalys för att undersöka förutsättningar och pröva nya kommersiella arenor. Köpkraften finns i storstäderna, därför är det viktigt att synas och finnas där. De mer traditionella försäljningssätten behöver utvecklas och anpassas till samtiden.

Personliga och hållbara perspektiv

Idag finns tendenser till att människor vill handla i kvartersbutiker, det nära och personliga är på väg tillbaka och hållbara alternativ blir allt viktigare liksom upplevelser och service. Här har Folk och Form en roll att spela för designen, konsthantverket och slöjden genom att lyfta de styrkor dessa områden kan erbjuda i samtiden.

Genom de olika publika aktiviteter vi planerar inom Folk och Form – DO IT under 2013 testade vi nya koncept som verkade för att göra Folk och Form mer känt samt stärka och utveckla samverkan kring nätverk ytterligare.

Målet är en affärsmodell och underlag för kommande projekt och insatser som ska främja hållbar lokal och regional design, konsthantverk och slöjd. Syftet är att genomföra publika aktiviteter och parallellt arbeta med en fokusgrupp som reflekterar och analyserar kring aktiviteterna, branscherna och omvärlden, historien och framtiden för att få en bättre orientering om framtida utvecklingsmöjligheter för områdena.

 

Vill du veta mer?
Kontakta hemslöjdskonsulent Katarina Karlsson på tfn: 0706626803 eller katarina.l.karlsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-08-20 15:28