Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länksamlingar jämställdhet

Här kan du hitta länkar och lästips om hur andra offentliga verksamheter, myndigheter och organisationer arbetar för ett jämställt kulturliv.

Europeiska kommissonen (EU)

När Ursula von der Leyen hösten 2019 blev Europeiska kommissionens första kvinnliga ordförande utlyste hon jämställdhet som en av sina prioriterade frågor. I mars 2020 lade kommissionen därför fram en jämställdhetsstrategi för 2020–2025 med en rad nyckelåtgärder. Av strategin framgår det att all EU-politik, bland annat på kultur- och medieområdet, ska genomsyras av ett tydligare genusperspektiv.

I arbetsplanen för kultur 2019–2021 valdes jämställdhet i de kulturella och kreativa sektorerna för första gången ut som en prioriterad åtgärd. Mellan september 2019 och april 2021 arbetade därför nationella experter från 22 EU-länder med att ta fram en rapport om frågan utifrån sina yrkeskunskaper. 
Läs rapporten Jämställdhet i de kulturella och kreativa näringarna (2021) här. 

Utifrån ovan rapport tog man också fram ett antal rekommendationer för hur man ska komma framåt när det gäller jämställdhet inom alla branscher generellt, och kultursektorn specifikt.
Läs rekommendationerna här: Towards gender equality in the cultural and creative sectors (2021). 

Kulturrådet

Kulturrådet har tagit fram en strategi för myndighetens arbete med jämställdhet.
Gå till Kulturrådets strategi för arbetet med jämställdhet. 

Här kan du läsa Kulturrådets rapport Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022–2025, som  innefattar följande tre delar:

  • identifierade jämställdhetsproblem
  • uppföljningsbara mål och åtgärder
  • en beskrivning av hur jämställdhet integreras i myndighetens verksamhet

Myndigheten för kulturanalys

På Myndigheten för kulturanalys hittar du flertalet artiklar och undersökningar kring jämställdhet inom kultursektorn. 
Myndigheten för kulturanalys startsida. 

Läs rapporten Jämställd kultur (2017), från Kulturanalys Norden som finns hos Myndigheten för kulturanalys. Kartläggningen är baserad på könsuppdelade registerdata från de nordiska ländernas nationella statistikbyråer. Utgångspunkten för undersökningen är officiella uppgifter om antalet sysselsatta kvinnor och män vid statligt finansierade kulturinstitutioner i respektive land.
Rapporten Jämställd kultur kan laddas ner här. 

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar med att analysera och informera om genusforskningens utveckling och villkor. Läs mer om deras arbete här. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

SKL erbjuder sina medlemmar expertkunskap och särskilda satsningar inom sakfrågor som rör jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering och kvinnofridsfrågor. Läs mer på SKLs hemsida. 

Västra Götalandsregionen

I Västra Götalandsregionen finns Sveriges enda regionala plan för mänskliga rättigheter: För varje människa. Handlingsplanen har konkreta mål och åtgärder för till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. 
Gå till Västra Götalandsregionens handlingsplan för mänskliga rättigheter. 

Här kan du läsa mer om den länsövergripande strategin Jämställt Västra Götaland 2014-2017, handlingsplanen för CEMR-deklarationen, broschyren om jämställdhetsintegrerad budgetprocess och Jämställd regional tillväxt.


Senast uppdaterad: 2023-03-08 11:48