Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verktyg för tillgänglighetsarbete

Ibland är det svårt att veta var och hur man ska börja. Här hittar du texter, konkreta verktyg, inspiration och goda exempel kring arbete med tillgänglighet och kultur.

Vilka ord och begrepp kan man använda?

Det är en fråga som vi tillgänglighetskonsulenter ofta får. Så här tolkar vi och använder följande ord och begrepp:

Funktionsnedsättning betyder nedsatt funktionsförmåga, som kan vara fysisk, psykisk eller intellektuell. En del föds med en funktionsnedsättning andra får den till följd av sjukdom eller olycka. Det är viktigt att säga ”Person med” funktionsnedsättning eftersom man är en person och inte sin funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår eller finns i den fysiska miljön och/eller i mötet med andra människor.
En människa kan inte ha ett funktionshinder, men en trappa kan vara det, om det inte finns alternativ som hiss eller ramp.

Funktionalitet eller funktionsvariation används ofta för att synliggöra normer kring fysisk, psykisk eller intellektuell funktion. Orden uttrycker att vi alla har varierande funktionalitet under livets gång och de kan inte användas som synonymer för ordet funktionsnedsättning. Om någon har en konstaterad funktionsnedsättning finns det ibland en lagstadgad rätt till exempelvis personlig assistans, lönebidrag, pedagogiskt stöd i skolan och så vidare.

Funkis är ett ord som personer som har egna erfarenheter av att leva med en funktionsnedsättning använder ibland.

Västra Götalandsregionen har valt att dela in de behov som personer med funktionsnedsättning kan ha i följande grupper. Personer som har:

  • svårt att se
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att tåla vissa ämnen
  • svårt att tolka, bearbeta och förmedla information

Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet utgår från denna indelning. Den kan vara en hjälp för dig som arbetar med tillgänglighet inom kultur. I riktlinjerna hittar du konkreta åtgärder. Du kan plocka ut de delar som berör och utvecklar tillgängligheten i din verksamhet.

Arbetet kan kännas mer överskådligt om man arbetar med en behovsgrupp i taget. Riktlinjerna hittar du här nedan.

Riktlinjer för tillgänglighet
Människor är olika och offentliga miljöer är till för alla. Många fler får glädje av en tillgänglig och användbar miljö, om vi utformar den enligt de behov och rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Tips: Läs sidorna 7-13 som ger en ingång till hur materialet ska användas.

Tillgänglighetsdatabasen ger verksamheten en möjlighet att granska och besökaren en möjlighet att i förväg planera ett besök.

Förberedelsematerial

Ett förberedelsematerial är till för personer som har behov av att förbereda sitt besök. I materialet finns korta texter och bilder på entrén, lokalen där man ska vara, hur det ser ut utanför toaletten, var man fikar och så vidare.

Inför ett besök

Här kan du inspireras av flera kulturverksamheters förberedelsematerial:

Borås stadsbiblioteks förberedelsematerial

Göteborgs Konstmuseums förberedelsematerial för skolklasser

Kärra biblioteks föreberedelsematerial

Lödöse museums förberedelsematerial

Språngs förberedelsematerial

Teatergruppen Big Winds förberedelsematerial till Vind – blås mig!

Textilmuseets förberedelsematerial

Relaxed performance

Det finns även en föreställningsform kallad Relaxed performance, särskilt anpassad för den som behöver lite friare former än vad andra föreställningar erbjuder. Göteborgs symfoniker och Göteborgsoperan är två exempel på organisationer som erbjuder Relaxed performance.

Här kan du läsa mer om Göteborgs symfonikers Relaxed performance.
Här kan du läsa mer om Göteborgsoperans Relaxed performance.

Om klarspråk hos Institutet för språk och folkminne. Arbetar du i en kommun, region eller myndighet? Vi kan ge dig stöd i att använda klarspråk. Med det menas språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Det allra viktigaste är att språket är anpassat efter mottagarens behov.

Många saker avgör om en text är lätt att läsa och att förstå. På sidan 19 råd för att skriva begripligt får du råd kring sådant som kan vara bra att tänka på när du skriver en text.

Riktlinjer för tillgänglighet
Människor är olika och offentliga miljöer är till för alla. Många fler får glädje av en tillgänglig och användbar miljö, om vi utformar den enligt de behov och rättigheter som personer med funktionsnedsättning har.

Tips: Läs sidorna 7-13 som ger en ingång till hur materialet ska användas.

Tillgänglighetsdatabasen
Ger verksamheten en möjlighet att granska besökaren och en möjlighet att i förväg planera ett besök.  

Tillgängliga redskap i skaparverkstan
En filmserie från Klangfärg med konkreta tips och idéer kring målar- och arbetsredskap som möter olika motoriska förutsättningar.

Här hittar du material, filmade föreläsningar, inspirationsfilmer och exempel som har fokus på delaktighet och tillgänglighet. Mycket av materialet kan användas som fortbildning, antingen för dig själv eller tillsammans med dina kollegor.

Tillgänglighet i kulturskolan
Här hittar du material för att arbeta med tillgänglighet i kulturskolan.

Klangfärg
Här får du veta mer om Klangfärg, som är ett resurscentrum som erbjuder fortbildning, handledning, nätverk och inspiration för att göra kulturen tillgänglig för fler i Västra Götaland

Jämlik kultur
Här kan du läsa mer om projekt Jämlik kultur – för barn och unga med NPF.

Hur tillgänglig är din plan?

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.

Komma vidare

Du kan få stöd av oss om du vill komma igång eller utveckla arbetet med tillgänglighet i din kulturverksamhet. Vi arbetar för allas rätt att ta del av, delta i och utöva kultur.


Senast uppdaterad: 2022-11-07 11:01