Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Restaureringen av Oscar Fredriks kyrka

Oscar Fredriks kyrka efter renovering. Bilden är tagen mot koret. Till höger ses predikstolen, till vänster en mindre orgel samt dopfunten. Längst fram syns altarskåpet.

Under det gångna året (våren 2019–sommaren 2020) har Studio Västsvensk Konserverings konservatorer arbetat i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg. Projektansvarig var målerikonservator Ann-Marie Mild. Konservatorerna har arbetat intensivt med kyrkans olika delar. De har stått på byggnadsställningar högt uppe under kortaket och restaurerat bemålade väggar och tak.

Takvalven restaureras

De bemålade taken hade många sprickor och var smutsiga. Mycket av smutsen var sot – i kyrkor används ofta levande ljus, och det gör helt enkelt att det blir smutsigt. Målningarna är gjorda i så kallad al secco-teknik på kalkputs. Flera av dem är målade av Albert Eldh under tidigt 1900-tal. Konservatorerna rengjorde taken med sotsvampar. Sprickor lagades genom injektioner med nytt bruk och måleriet retuscherades.

De bemålade kapitälen och valvkonsolerna

Valven i kyrkorummet bärs upp av granitpelare. I övergången mot valven har pelarna ornamenterade kapitäl som är målade och förgyllda med slagmetall. Mot väggen övergår valven i valvkonsoler. Även på kapitäl och konsoler fanns sot och damm. Konservatorerna rengjorde dem med dammsugare och mjuka penslar. De fortsatte med rengöring med sotsvamp. Slutligen gjordes också retuscheringar där det behövdes.

De ornamenterade dörrarna

I Oscar Fredriks kyrka finns en stor mängd dörrar. De är tillverkade av furu och målade med oljefärg. Flera av dörrarna var skeva. Det saknades också enstaka flisor. Framförallt fanns missfärgningar och bruksslitage. Konservatorerna rengjorde dörrarna. Några av dörrarna har skinnskodda kanter. Dessa dörrar togs ner och ställdes upp på bockar och bord i kyrkorummet. Nytt läder sattes på dörrarna. Där det behövdes retuscherades dörrarna. I vissa fall målades hela ytor om.

Rengöring av altarskåp, altaruppsats och predikstol

Altarskåpet, altaruppsats och predikstol rengjordes med dammsugare och mjuka borstar. Konservatorerna avlägsnade också stearin och fäste färgbortfall. En del ytor rengjordes med bunden fukt med tillsats av en mild och neutral tensid (ungefär handdiskmedel). Altarskåpet och altaruppsatsen var i ganska bra skick. Däremot hade predikstolen en del sprickor som fylldes i med infärgat möbelvax.

Många olika delar

Läktarfronter och orgelfasad har också rengjorts och konserverats. Andra detaljer från kyrkorummet som konservatorerna tagit sig an är dopfunt, psalmnummertavlor, ett textilskåp samt en mosaiktavla i kyrkans samlingsrum. Den så kallade kungastolen har också restaurerats. Den tillverkades på 1890-talet och var avsedd för Oscar den II vid invigningen – men kungen fick förhinder så stolen kom aldrig till användning. Även kyrkbänkarna, vägglampetter och en minnestavla i stål har fått en ordentlig genomgång. På bänkarna gjordes ett omfattande jobb med retuschering av skador i färgen.

Utvändiga målningar

Slutligen rengjordes och restaurerades utvändiga målningar över portaler i söder och sydost. Även dessa målningar är utförda i al secco-teknik på kalkputs. Efter en rengöring fästes färgbortfall. Slutligen retuscherades målningarna punktvis.

Ett omfattande arbete

Sammanfattningsvis kan vi säga att detta varit ett mycket stort och omfattande arbete som de flesta av våra konservatorer deltagit i vid olika tidpunkter. Den 31 maj skulle kyrkan haft en återinvigningsceremoni – men på grund av Corona fick detta evenemang ställas in. Kyrkan är dock öppen för allmänheten igen, så det går bra att besöka den och se den i all sin prakt. Men, i dagsläget är det oklart när gudstjänster kan hållas igen.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 15:42