Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inventering av konstverk

I fonden syns en ålderdomlig tegelbyggnad med stora fönster. Framför denna en låg häck och sedan en väg där texten AMBULANS kan anas. Närmast i bild ses en bronsskulptur föreställande en naken ung flicka med flätor. Skulpturen står i kanten av en fontän och en stenlagd yta. Bakom den står en trbänk och sedan en grön gräsmatta.

Under hösten 2020 inleddes arbetet med att inventera skulpturala och tredimensionella konstverk som är placerade på sjukhusområden i Västra Götalandsregionen. Uppdraget fick SVK av Regionens Konstenhet, som förvaltar verken. Inventeringen kommer att pågå under tre års tid.

Förstudien

Innan arbetet kunde påbörjas behövde konservatorerna tillsammans med Konstenheten ta fram ett antal frågor som inventeringen skulle besvara. Bland annat ville de ha reda på om konstverken fanns där de skulle vara, om de var tydligt märkta och om de var väl förankrade. Verkens tillstånd och eventuella konserveringsbehov kommer också att behöva kartläggas.

Första steget

Det beslutades att inventeringen skulle påbörjas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Konstenheten hade sammanställt en lista över de verk som skulle inventeras. För att kunna genomföra inventeringen behövde konservatorerna tillstånd för att fotografera på området samt för att ta sig in i byggnader och på avdelningar. Dessutom finns ett antal generella förhållningsregler med anledning av pågående pandemi.

Inventeringsarbetet

Inledningsvis utfördes inventeringen av en ensam konservator, men fördelarna med att vara två är många. Ett stort antal olika materialkategorier finns representerade i samlingen och det var betydelsefullt att kunna diskutera eventuella problem redan på plats. Det fanns också andra praktiska orsaker till att det var bättre att vara två.

Utgångspunkten var att inventera den listade konsten och om konservatorerna stötte på konstverk som inte fanns med på listan skulle dessa också tas med. De arbetade efter planen att gå igenom en byggnad i taget. Den objektlista som hade sammanställts stämde inte alltid överens med de objektblad som fanns för konstverken. De flesta verken fanns antingen med i listan eller på bladen så dokumenten sammanfogades för att få en komplett lista att arbeta utifrån.

Vid inventeringen kontrollerades konstverkens fysiska och kemiska status. Konservatorerna kontrollerade också att de satt ordentligt fast och att placeringen var bra så inget skulle skadas av solljus, damm, eller att någon kunde råka stöta in i konstverket. Samtliga föremål fotograferades. Om det fanns skador på verken togs flera bilder.

Problem och lösningar

Många av verken var svåra att hitta – det var inte alltid listor och förteckningar var ordentligt uppdaterade. En del objekt hade flyttats på, eller så hade nummer på byggnader ändrats. Enstaka verk kan ha plockats ned om förankringar släppt eller liknande. En del verk var också knepiga att återfinna då de kunde bestå av flera delar.

Fortsättning följer

Totalt inventerades nästan trehundra verk i denna första omgång! Konstverken var på det hela taget i god kondition. Mest akut bedömdes det vara att se över förankringar för en del av dem. Konservatorerna tyckte att arbetet bjöd på en spännande och trevlig utmaning, och ser fram emot fortsättningen.


Senast uppdaterad: 2021-07-15 16:22